„Šiandienos mokytojai – didvyriai! Nes neišsilakstė. Dirba iš idėjos… Didvyriai ir tie, kurie šiandien renkasi mokytojo kelią. Vadinasi, jie galvoja ne apie atlyginimą, kurį gautų, o apie vaiką, žmogų, kurį ugdys. Mokytojai pasiaukoję Lietuvai!

Ir aš lenkiu jiems galvą …“

(Profesorė Elena Šapokienė)

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra kartu su Vilniaus miesto savivaldybe įgyvendindama visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“ 2018 m. lapkričio 15 d. organizavo mokslinę ekologinio švietimo konferenciją „Ekologinio švietimo darbai, problemos ir įžvalgos ateičiai“. Konferencija skirta Ekologinio švietimo Lietuvos tautinėje mokykloje koncepcijos autorės, aplinkosauginių ir gamtotyrinių veiklų iniciatorės,  profesorės Elenos Šapokienės 90-čiui.

Konferencijoje mokslininkai ir pedagogai nagrinėjo ekologinio švietimo raidą, patirtis ir perspektyvas. Profesorės mokiniai pristatė savo patirtį dirbant ekologinio švietimo, aplinkos apsaugos srityje. Profesorė Elena Šapokienė daugeliui savo mokinių yra objektyvaus, principingo mokytojo pavyzdys. Tai žmogus, atsidavęs pedagoginiam ir moksliniam darbui, aplinkosauginio ugdymo idėjai. Profesorė buvo daugelio aplinkosauginių veiklų iniciatorė: įkūrė ekologinį taką „Gulbė“ ir parengė pirmą leidinį apie mokomuosius gamtos takus, skatino tirti aplinką ir parengė leidinį „Aplinkotyra“, organizavo edukacinius aplinkosauginius renginius ir parengė metodines priemones.

Aktyviai dalyvavo gamtos apsaugos draugijos veikloje. Inicijavo kelių visuomeninių aplinkosauginių organizacijų įkūrimą ir jų veiklą – Augalų pažinimo ir apsaugos klubą „Medumėlė“ ir klubą „Viola“. Buivydiškėse, Agrotechnologijų fakulteto augyne, pradėjo auginti saugomus ir retus augalus – taip buvo įkurta Lietuvos saugomų ir retų augalų kolekcija, kuri, kuruojama Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros dėstytojų, žaliuoja ir žydi iki šiol – čia sukurta atvira visuomenei edukacinė erdvė augalų pažinimui. Profesorės idėjos aktualios ir šiuo metu, jos įgyvendinamos šiuolaikinio gyvenimo kontekste.

Antroje konferencijos dalyje buvo pristatyti stendiniai pranešimai, profesorės mokinai ir kolegos dalijosi prisiminimais, gerąja gamtotyrinių, ekologinio švietimo veiklų patirtimi.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra