Studijų tvarkaraštis

Studijų grafikas 2022-2023 m. m.


PASKELBTA
Vilniaus kolegijos direktoriaus
2022 m. gegužės 20  d. įsakymu Nr. V-  131

PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2022 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. ATN-8

2022-2023 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

EIL. NR.

PROCESAS

DATA
PRADŽIA PABAIGA
I.

RUDENS SEMESTRAS

2022-09-01 2023-01-29
1. Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2022-08-25
2. Studentų prašymų dėl dalykų (modulių) įskaitymo 2022-09-15
3. Studentų prašymų dėl studijų įmokų už rudens semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2022-09-30
4. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2022-09-30
5. Priimtų, studijas atnaujinusių studentų individualių studijų planų sudarymas ir aukštesniuose kursuose studijuojančių studentų individualių studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2022-2023 m. m. 2022-09-30
6. Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2022-09-15
7. Akademinių skolų laikymas 2023-01-29*
8. I kurso studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2022-2023 m. m. pavasario semestrui 2022-10-24 2022-11-20
9. Žiemos egzaminų sesija 2023-01-02 2023-01-22**
10. Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2023-01-23 2023-01-29
11. Studijų baigimas 2023-01-29
II.

PAVASARIO SEMESTRAS

2023-01-30 2023-08-31
1. Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2023-01-22
2. Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo 2023-02-15
3. Prašymų dėl studijų įmokų už pavasario semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2023-02-28
4. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2023-02-28
5. Studentų individualiųjų studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2022-2023 m. m. pavasario semestrui (tik dekano įsakymų pagrindu)   2023-03-31
6. Dalykų (modulių) programų atnaujinimas ir studijų programų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. semestrams 2023-02-06 2023-06-30
7. Studentų, turinčių pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (modulius) individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. semestrams 2023-02-06 2023-02-28
8. Studentų individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. semestrams 2023-02-06 2023-06-30
9. Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2023-02-12
10. Akademinių skolų laikymas 2023-01-29 2023-08-31*
11. Laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) sąrašų sudarymas ir registravimas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. semestrams 2023-02-06 2023-02-28
12. Studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2023-2024 m. m. 2023-03-01 2023-03-15
13. Pavasario egzaminų sesija 2023-05-29 2023-06-23**
14. Pakartotinis pavasario sesijos egzaminų laikymas 2023-06-26 2023-06-30
15. Pakartotinis pavasario semestro atsiskaitymų laikymas 2023-08-25 2023-08-31
16. Studijų baigimas 2023-06-30
III.

STUDENTŲ ATOSTOGOS

   
1. Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos*** 2022-12-24 2023-01-01
2. Žiemos atostogos*** 2023-01-23 2023-01-29
3. Velykų atostogos*** 2023-04-10 2023-04-16
4. Vasaros atostogos (jei pagal studijų grafiką nenumatyta praktika) 2023-07-01 2023-08-31

Sutartiniai žymėjimai:

* – pagal fakulteto patvirtintą akademinių skolų laikymo tvarkaraštį. Paskutiniame studijų semestre ne vėliau kaip likus 2 sav. iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo pradžios;
** – išskyrus modulines studijų programas, nuolatines studijas, vykdomas sesijiniu būdu, ir ištęstines studijas;
*** – gali būti nenumatomos.