Studijų tvarkaraštis

Studijų grafikas 2023-2024 m. m.


 

PASKELBTA

Vilniaus kolegijos direktoriaus

2023 m. gegužės 17    d. įsakymu Nr. V-119

PATVIRTINTA

Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos

2023 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. AT N-5

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

EIL. NR. PROCESAS

DATA

PRADŽIA

PABAIGA

I. RUDENS SEMESTRAS 2023-09-01 2023-02-04
1. Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2023-08-25
2. Studentų prašymų dėl dalykų (modulių) įskaitymo 2023-09-15
3. Studentų prašymų dėl studijų įmokų už rudens semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2023-09-30
4. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2023-09-30
5. Priimtų, studijas atnaujinusių studentų individualių studijų planų sudarymas ir aukštesniuose kursuose studijuojančių studentų individualių studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. 2023-09-30
6. Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2023-09-15
7. Akademinių skolų laikymas 2024-02-04*
8. I kurso studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2023-2024 m. m. pavasario semestrui 2023-10-30 2023-11-26
9. Žiemos egzaminų sesija 2024-01-02 2024-01-28**
10. Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2024-01-29 2024-02-04
11. Studijų baigimas 2024-02-04
II. PAVASARIO SEMESTRAS 2024-02-05 2024-08-31
1. Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2024-01-29
2. Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo 2024-02-15
3. Prašymų dėl studijų įmokų už pavasario semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2024-02-29
4. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2024-02-29
5. Studentų individualiųjų studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. pavasario semestrui (tik dekano įsakymų pagrindu)   2024-03-31
6. Dalykų (modulių) programų atnaujinimas ir studijų programų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2024-2025 m. m. semestrams 2024-02-12 2024-06-30
7. Studentų, turinčių pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (modulius) individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2024-2025 m. m. semestrams 2024-02-12 2024-03-03
8. Studentų individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2024-2025 m. m. semestrams 2024-02-12 2024-06-30
9. Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2024-02-19
10. Akademinių skolų laikymas 2024-01-29 2024-08-31*
11. Laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) sąrašų sudarymas ir registravimas Akademinėje informacijos sistemoje 2024-2025 m. m. semestrams 2024-02-12 2024-02-29
12. Studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2024-2025 m. m. 2024-03-04 2024-03-15
13. Studentų prašymų teikimas (registracija) studijų programų specializacijų pasirinkimui 2024-03-04 2024-03-15
14. Pavasario egzaminų sesija 2024-06-03 2024-06-23**
15. Pakartotinis pavasario sesijos egzaminų laikymas 2024-06-25 2024-06-30
16. Pakartotinis pavasario semestro atsiskaitymų laikymas 2024-08-26 2024-08-31
17. Studijų baigimas 2024-06-30
III. STUDENTŲ ATOSTOGOS
1. Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos*** 2023-12-24 2024-01-01
2. Žiemos atostogos*** 2024-01-22 2024-01-28
3. Velykų atostogos*** 2024-04-01 2024-04-07
4. Vasaros atostogos (jei pagal studijų grafiką nenumatyta praktika) 2024-07-01 2024-08-31

Sutartiniai žymėjimai:

* – pagal fakulteto patvirtintą akademinių skolų laikymo tvarkaraštį. Paskutiniame studijų semestre iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo pradžios, numatytos studijų tvarkaraštyje;

** – išskyrus modulines studijų programas, nuolatines studijas, vykdomas sesijiniu būdu ir ištęstines studijas;

*** – gali būti nenumatomos.