Erasmus+ programa

Erasmus + programos skirtos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimui skatinti, studijų kokybei užtikrinti bei studentų ir dėstytojų mainams remti.

Studentų mobilumas

Studentų mobilumas – dalinės studijos Europos universitetuose ir stažuotės užsienio įmonėse. Veiklos tikslas – suteikti studentams galimybę mokytis, stažuotis, atlikti praktiką užsienyje, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje. Tikslinė grupė – aukštojo mokslo ir studijų institucijose registruoti visų pakopų dieninių ir vakarinių studijų studentai, baigę pagrindinių studijų pirmų metų programą. Veiklos trukmė: 3 – 12 mėnesių. Studentų mobilumui 2007-2008 m.m. skirta 3.411.532 EUR iš Europos Komisijos.

Personalo mobilumas

Personalo mobilumas – aukštojo mokslo ir studijų institucijų personalo stažuotės Europoje ir pedagoginio personalo vizitai 5 kitas Europos aukštojo mokslo institucijas dėstyti. Veiklos tikslas suteikti dėstytojams profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes, skatinti universitetus platinti ir gausinti jų siūlomų kursų turinį ir apimtį, stiprinti ryšius tarp įvairių šalių institucijų, skatinti žinių ir patirties mainus pedagoginių metodų srityje, kelti administracinio personalo kvalifikaciją ar darbinę praktiką užsienyje. Tikslinės grupės – aukštojo mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, administracinis personalas. Veiklos trukmė – dėstymui: nuo 5 akademinių dėstymo valandų iki 6 savaičių, stažuotėms: 1-6 savaitės.