Mokslo taikomosios veiklos laboratorija

Apie laboratoriją:

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete 2009 m. įrengtos trys šiuolaikiškos laboratorijos: pradėta diegti ir įvaldyti modernią laboratorinę įrangą, įsisavinti geriamojo vandens ir dirvožemio spektrofotometriniai, titrimetriniai (naudojant automatinius titratorius) ir kt. tyrimų metodai. Šiuo metu laboratorijoje diegiami ir įsisavinami dujų ir skysčių bei plonasluoksnės chromatografijos tyrimų metodai.

Mūsų laboratorija:

   OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
   OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veiklos sritys:

Gyventojų ir įmonių geriamojo vandens ir dirvožemio kokybės užsakomieji tyrimai;
Konsultacijos Vilniaus miesto moksleiviams atliekant gamtamokslinius tiriamuosius projektus;
Vilniaus kolegijos studentų mokslinės veiklos skatinimas, tyrėjų įgūdžių formavimas.
Laboratorinė įranga:

• dujinis chromatografas GC-2010 Plus (Shimadzu);
• skystinis HPLC chromatografas LC-2010 A HT (Shimadzu);
• plonasluoksnės chromatografijos sistema (Camag);
• I ir II tikslumo klasių analizinės svarstyklės (METTLER TOLEDO, KERN);
• DL 15 ir T 50 modelių automatiniai titratoriai (METTLER TOLEDO);
• spektrofotometrai: Dynamica Halo DB-20 (dviejų spindulių) UV/VIS, GenesysTM 20 UV/VIS (Thermo Spectronic), Ultraspec 1100 UV/VIS, (Biochrom), AAS Buck Scientific 210VGP, Varian 640-IR;
• refraktometras Refracto 30P (METTLER TOLEDO);
• poliarimetras Polax – 2L (ATAGO);
• rotacinis viskozimetras HAAKE Viscotester 2 plus (Thermo Electron);
• oksimetras SevenGoTM SG2 (METTLER TOLEDO);
• skaitmeninės biuretės Digital III;
• konduktometras CyberScan PC510;
• skaitmeninis aparatas lydymosi temperatūrai nustatyti STUARTE (Electrothermal);
• mufelinė krosnis SNOL 8,2/1100 L;
• džiovinimo spintos VENTI-Line VL 53 (VWR) ir kt.
Teikiamos paslaugos:

Šulinio, gręžinio, vandentiekio vandens kokybės cheminiai/fizikiniai tyrimai:

• amonio kiekio nustatymas fotometriniu metodu;
• nitritų kiekio nustatymas fotometriniu metodu;
• nitratų kiekio nustatymas fotometriniu metodu;
• geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometriniu metodu;
• mangano kiekio nustatymas fotometriniu metodu;
• fosfatų (bendrojo fosforo) kiekio nustatymas fotometriniu metodu;
• chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu;
• bendrojo kietumo (bendrojo kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu;
• kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu;
• ištirpusio deguonies nustatymas elektrocheminiu metodu;
• pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu;
• savitojo elektrinio laidžio nustatymas elektrometrijos metodu;
• biocheminio deguonies suvartojimo (BDS) per n parų nustatymas neskiestų mėginių metodu;
• cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) nustatymas permanganatinės oksidacijos metodu.

Cheminiai/fizikiniai tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Dirvožemio kokybės cheminiai/fizikiniai tyrimai:

• pH nustatymas (potenciometrija);
• hidrolizinio rūgštingumo nustatymas Kapeno metodu (titrimetrija);
• organinės medžiagos nustatymas fotometrijos metodu;
• judraus fosforo ir kalio nustatymas Egnerio – Rimo – Domingo metodu (fotometrija);
• sausos medžiagos ir drėgmės kiekio nustatymas gravimetriniu metodu;
• tankio nustatymas gravimetriniu metodu.
Laboratorijos veiklos perspektyvos:

Ateityje planuojama plėsti geriamojo vandens tyrimų spektrą, vykdyti dirvožemio bei augalinės žaliavos tyrimus.

Kontaktai:

Laboratorijos vedėja
Nijolė Ružienė
El. paštas: n.ruziene@atf.viko.lt

Inžinierė chemikė
Jolanta Jurkevičiūtė
El. paštas: j.jurkeviciute@atf.viko.lt