Mokslo taikomosios veiklos laboratorija

Apie laboratoriją:

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete įrengtos trys chemijos laboratorijos, kuriose įdiegta moderni laboratorinė įranga. Laboratorijose atliekami geriamojo vandens, dirvožemio, augalinės žaliavos, bičių medaus cheminiai tyrimai chromatografijos, spektrofotometrijos, titrimetrijos (automatiniais titratoriais), refraktometrijos, elektrometrijos ir kt. metodais.

Mūsų laboratorija:

 

Veiklos sritys:

gyventojų ir įmonių geriamojo vandens, dirvožemio kokybės, augalinės žaliavos užsakomieji tyrimai;
Konsultacijos Vilniaus miesto moksleiviams atliekant gamtamokslinius tiriamuosius projektus;
Vilniaus kolegijos studentų mokslinės veiklos skatinimas, tyrėjų įgūdžių formavimas.

Laboratorinė įranga:

 • dujų chromatografas (Shimadzu);
 • didelio efektyvumo skysčių chromatografas (Shimadzu);
 • plonasluoksnės chromatografijos sistema (Camag);
 • spektrofotometrai: UV 5 (METTLER TOLEDO), NanoDrop 2000 (Thermo Scientific), Dynamica Halo DB-20, Ultraspec 1100 UV/VIS, (Biochrom), AAS Buck Scientific 210VGP, Varian 640-IR;
 • Kjeldalio sistema (Gerhard);
 • mikrobanginis mineralizatorius/eterinių aliejų ekstraktorius ETHOS EASY (Milestone)
 • automatinis ekstraktorius tirpikliais  (VELP Scientifica)
 • rotacinis garintuvas (LabTech);
 • automatiniai titratoriai (METTLER TOLEDO);
 • skaitmeninės biuretės (Titrette);
 • analitinės svarstyklės (METTLER TOLEDO, KERN);
 • refraktometras (METTLER TOLEDO);
 • poliarimetras (ATAGO);
 • rotacinis viskozimetras (Thermo Electron);
 • matuokliai: pH, SEL, JSE, ORP, ištirpusio deguonies;
 • skaitmeninis aparatas lydymosi temperatūrai nustatyti STUARTE (Electrothermal);
 • mufelinė krosnis, džiovinimo spintos, cikloninis malūnas, centrifugos, ultragarsinė vonelė ir kt.

Teikiamos paslaugos:

Šulinio, gręžinio, vandentiekio vandens kokybės cheminiai/fizikiniai tyrimai:

 • amonio kiekio nustatymas spektrofotometrijos metodu;
 • nitritų kiekio nustatymas spektrofotometrijos metodu;
 • nitratų kiekio nustatymas spektrofotometrijos metodu;
 • geležies (bendrosios) kiekio nustatymas spektrofotometrijos metodu;
 • mangano kiekio nustatymas spektrofotometrijos metodu;
 • fosfatų (bendrojo fosforo) kiekio nustatymas spektrofotometrijos metodu;
 • chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu;
 • bendrojo kietumo (bendrojo kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu;
 • kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu;
 • ištirpusio deguonies nustatymas elektrometrijos metodu;
 • pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu;
 • savitojo elektrinio laidžio nustatymas elektrometrijos metodu;
 • biocheminio deguonies suvartojimo (BDS) per n parų nustatymas neskiestų mėginių metodu;
 • cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) nustatymas permanganatinės oksidacijos metodu.

Cheminiai/fizikiniai tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2003 (suvestinė redakcija 2021)  „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Dirvožemio kokybės cheminiai/fizikiniai tyrimai:

 • pH nustatymas (potenciometrija);
 • hidrolizinio rūgštingumo nustatymas (titrimetrija);
 • organinės medžiagos nustatymas spektrofotometrijos metodu;
 • judraus fosforo ir kalio nustatymas Egnerio – Rimo – Domingo metodu (spektrofotometrijos);
 • nitratinio azoto kiekio nustatymas;
 • judriosios geležies (II) ir (III) kiekio nustatymas;
 • mainų katijonų (Ca ir Mg) kiekio nustatymas.

Vaisių, daržovių, arbatžolių cheminiai/fizikiniai tyrimai:

 • bendras titruojamas rūgštingumas titrimetrijos metodu;
 • vitamino C kiekis spektrofotometrijos metodu;
 • bendras polifenolinių junginių kiekis spektrofotometrijos metodu;
 • bendras flavonoidų kiekis spektrofotometrijos metodu;
 • taninų kiekis titrimetrijos metodu;
 • kofeino kiekis spektrofotometrijos metodu;
 • sausų medžiagų kiekis refraktometrijos metodu;
 • pH nustatymas;
 • antioksidacinis aktyvumas DPPH metodu.

Grūdų produktų cheminiai/fizikiniai tyrimai:

 • bendras titruojamas rūgštingumas titrimetrijos metodu;
 • pH nustatymas.

Medaus ir jo produktų cheminiai/fizikiniai tyrimai:

 • drėgmės kiekis (refraktometrijos metodas);
 • savitasis elektrinis laidis (SEL);
 • hidroksimetilfurfuralio (HMF) kiekis spektrofotometrijos metodu;
 • bendras polifenolinių junginių kiekis spektrofotometrijos metodu.

Laboratorijos veiklos perspektyvos:

plėsti dirvožemio bei augalinės žaliavos tyrimų spektrą, vykdyti ekologišką eterinių aliejų ekstrakciją iš augalinės žaliavos (ekstrakcija be tirpiklių) ir kt.

Kontaktai:

Laboratorijos vedėja
Nijolė Ružienė
El. paštas: n.ruziene@atf.viko.lt

Inžinierė chemikė
Jolanta Jurkevičiūtė
El. paštas: j.jurkeviciute@atf.viko.lt