Fakulteto taryba

Agrotechnologijų fakulteto taryba
Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems fakulteto dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Fakulteto tarybos pirmininkė Kristina Žilionytė

Fakulteto tarybos sudėtis 2022/2023 m.m.

Fakulteto tarybos posėdžių planas 2022/2023 m.m.

Fakulteto tarybos darbo reglamentas

Fakulteto nuostatai

Akademinės etikos kodeksas