Fakulteto taryba

Agrotechnologijų fakulteto taryba
Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems fakulteto dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Fakulteto tarybos pirmininkė Laimutė Milašienė
Fakulteto tarybos sudėtis 2017/2018 m.m.

Fakulteto tarybos posėdžių planas 2017/2018 m.m.

Fakulteto tarybos darbo reglamentas

Fakulteto nuostatai

Akademinės etikos kodeksas

Tyrimų studijų kokybei užtikrinti planas 2016\2017 m.m.

Viešinimo priemonių planas 2016/2017 m.m. 

Vertinimo tvarkos papildymas ATF_2016