Mokslo taikomoji veikla ir eksperimentinė plėtra

Agrotechnologijų fakultetas, siekdamas prisidėti prie regiono ir šalies plėtros, žinių visuomenės kūrimo, vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus ir teikia eksperimentinės plėtros paslaugas gamtos mokslų (chemija), žemės ūkio (agronomija, veterinarija), technologijų (maisto technologijos) srityse.

Fakultete plėtojama mokslo taikomoji veikla apima įvairių metodinių priemonių, vadovėlių rengimą ir leidybą, projektų rengimą ir dalyvavimą įvairiose projektinėse veiklose. Fakultete plėtojamos studijos yra grindžiamos moksliniais tyrimais – studentai rengia tiriamojo pobūdžio baigiamuosius darbus. Studentai skatinami įsitraukti į mokslinių tyrimų vykdymą, aktyviai dalyvauti fakulteto Studentų mokslinės draugijos veikloje Dėstytojai ir tyrėjai vykdomų mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatus pristato nacionalinėse ir tarptautinės konferencijose, publikuoja straipsnius šalies mokslo leidiniuose ir tarptautiniuose žurnaluose. Fakultetas didelį dėmesį skiria eksperimentinei, konsultacinei, kvalifikacijos tobulinimo veiklai, organizuoja įvairius mokslinius renginius, mokymus, kursus bei seminarus.

Fakultete kasmet organizuojama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai“.

Fakultete atliekami mokslo taikomieji tyrimai taip pat apima ir studentų nuomonės tyrimus, kurie naudojami siekiant užtikrinti ir gerinti studijų programų kokybę.

Fakultete atliekami mokslo taikomieji tyrimai:

  • geriamojo vandens kokybės cheminiai/fizikiniai tyrimai;
  • dirvožemio kokybės cheminiai/fizikiniai tyrimai;
  • įmonių užsakomieji tyrimai.

Fakulteto Veterinarijos klinikos specialistai teikia plataus profilio veterinarijos paslaugas smulkiesiems naminiams ir egzotiniams gyvūnams, atlieka įvairius tyrimus, konsultuoja veterinarinės medicinos klausimais.