Grundtvig programa

Kvalifikacijos tobulinimas

Veiklos tikslas – suteikti galimybę mokytojams, instruktoriams ir kitiems asmenims, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje, dalyvauti Europos kvalifikacijos tobulinimo kursuose, paprastai trunkančiuose iki keturių savaičių kitoje šalyje. Dalyvavimas tokiuose kursuose suteikia galimybę suaugusiųjų švietimo specialistams susipažinti su užsienio kolegų metodika ir gerąja patirtimi. Dotaciją gauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose gali gauti darbuotojai, dirbantys su suaugusiaisiais visą darbo laiką arba dalį jo formalioje arba neformalioje sistemoje.

Dotacijos skiriamos mokytojams, instruktoriams ir kitiems asmenims, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje, dalyvauti Europos kvalifikacijos tobulinimo kursuose, įprastai trunkančiuose nuo vienos iki keturių savaičių kitoje šalyje. Dalyvavimas tokiuose kursuose suteikia galimybę suaugusiųjų švietimo specialistams susipažinti su užsienio kolegų metodika ir patirtimi.

Kas gali dalyvauti
Paramą gauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose gali gauti darbuotojai, dirbantys su suaugusiaisiais visą darbo laiką arba dalį jo formalioje arba neformalioje sistemoje:

 • mokytojai (profesijos mokytojai) suaugusiųjų švietimo srityje;
 • suaugusiųjų švietimo institucijų (organizacijų) vadovai;
 • švietimo vadybininkai;
 • inspektoriai, patarėjai ar konsultantai karjeros klausimais;
 • suaugusiųjų švietėjų rengėjai;
 • andragogai;
 • asmenys, dalyvaujantys tarpkultūriniame švietimo srityje arba atliekantys švietėjišką darbą, susijusį su migrantais, keliautojais ir asmenimis, kurie dėl savo darbo pobūdžio dažnai priversti keisti gyvenamąją vietą;
 • darbuotojai, dirbantys su asmenimis, turinčiais specialių švietimo poreikių;
 • asmenys, tokie kaip tarpininkai arba auklėtojai, dirbantys su žmonėmis, kuriems gali tapti socialiai atstumtais;
 • kvalifikuoti ir praktikuojantys užsienio kalbų mokytojai, dirbantys suaugusiųjų švietimo srityje;
 • kitų dalykų užsienio kalba mokytojas suaugusiųjų švietimo srityje;
 • kalbų mokymo srities inspektoriai ar konsultantai;
 • asmenys, suaugusiųjų švietimo srityje užsienio kalba dėstantys kitus dalykus;
 • papildomų kategorijų suaugusiųjų švietimo darbuotojai, kurias nustato nacionalinė valdžia;
 • kiti, suaugusiųjų švietimo srityje dirbantys asmenys.

Kaip susirasti kursus
Kvalifikacijos tobulinimo kursus galima rasti Europos Komisijos sukurtame Grundtvig kursų kataloge: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm

Į Jūsų klausimus atsakys Bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus koordinatoriai.

Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas:
Reda Prialgauskytė – reda.prialgauskyte@smpf.lt

Tel. Vilniuje: (8~5)2610592; 2123364; 2122481.