Kraštovaizdžio dizainas

Pagrindinė informacija

Programos pavadinimas:  Kraštovaizdžio dizainas
Kodas:  6531EX029
Fakultetas:  Agrotechnologijų fakultetas
Krypčių grupė: Inžinerija
Studijų kryptis: E03 Aplinkos inžinerija
Dėstoma kalba: Lietuvių
Forma: nuolatinė (dieninė, sesijinė)
Trukmė: 3 metai
Suteikiamas laipsnis:  Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos kreditai: 180

Įdomu

Sutik, juk puiku, kai, vaikščiojant mieste, prie namų akis džiugina sutvarkyti margaspalviai gėlynai, o apsilankius parke matai vešlius, išpuoselėtus želdinius. Sutvarkyta ir prižiūrėta aplinka jau tapo šiuolaikinio žmogaus gyvenimo siekiu ir norma. Tad jei esi meniškos prigimties, turi originalių idėjų, mėgsti harmoniją aplinkoje, nori dirbti kūrybišką ir nenuobodų darbą –  studijuok Kraštovaizdžio dizainą.
Studijuodamas išmoksi parengti įvairių objektų sklypo tvarkymo ir želdinimo projektus, pagal biologines savybes parinkti dekoratyvinius augalus, išmanysi augalų dauginimo, auginimo ir priežiūros technologijas.
Norėdamas, išvykti dalinėms studijoms ir praktikoms, galėsi rinktis ir užsienio šalis. Mūsų  studentai dalinėms studijoms vyksta į Vokietiją, Lenkiją, Portugaliją ir kitur.
Apie mainų programose dalyvaujančias mokymo įstaigas sužinosi čia.

Įvairu

Kraštovaizdžio dizainas įvairi ir besiplečianti sritis, tad galėsi pasirinkti tai, kuo labiausiai norėtum domėtis. Tai ir kraštovaizdžio architektūra, mažoji želdynų architektūra, inžinerinė grafika,  dendrologija, ir dar daug kitų dalykų. Daugiau apie studijų dalykus:

 

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 4 E
Tyrimų metodologija 3 E
Gamtos mokslų pagrindai 5 E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 1 5 E
Taikomoji dendrologija 5 E
Architektūrinė grafika 4 E
Inžinerinė grafika 4 E

2 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomoji matematika 3 E
Komunikavimo pagrindai 3 E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 3 E
Kompiuterinė grafika 5 E
Želdynų komponavimo pagrindai 8 E
Taikomoji dendrologijos praktika 4 A
Taikomoji žolinių augalų praktika 4 A

3 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Arboristikos pagrindai 4 E
Aplinkotvarkos statybos pagrindai 6 E
Želdynų įrengimo ir priežiūros mašinos 4 E
Kraštovaizdžio architektūra 6 P
Aplinkotvarkos inžinerija 6 P
Želdynų įrengimo praktika 4 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Želdynų priežiūra ir tvarkymas 4 E
Inžinerinių matavimų technologijos 4 E
Kraštovaizdžio architektūra 6 P
Aplinkotvarkos inžinerija 8 P
Želdynų priežiūros ir tvarkymo praktika 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 4 E

5 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkotvarkos inžinerija 6 P
Inžinerinė ekonomika 4 E
Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija 5 E
Sodybinio sklypo želdyno projektavimas 6 P
Kompiuterinio projektavimo praktika 5 A
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 4 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo valdymas 4 E
Želdynų statiniai ir įrenginiai 6 E
Kompiuterinio projektavimo praktika 5 A
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BD – baigiamasis darbas.

Ko išmoksiu

Baigęs studijas tapsi aukštos kvalifikacijos aplinkos inžinerijos specialistu. Tu gebėsi inžinerinės grafikos priemonėmis perteikti kompozicinio sumanymo idėją ir projektinius sprendinius, mažaisiais kraštovaizdžio architektūros statiniais darniai formuoti kraštovaizdį, organizuoti įmonės veiklą, taikyti apskaitos ir vadybos žinias. Apie studijų sąlygas sužinosite pažiūrėję šią vaizdo medžiagą

Daugiau apie būsimas kompetencijas:

Baigęs studijas gebėsi:

 • dirbti pavieniui ir komandoje, spręsti problemas, priimti sprendimus;
 • suprasti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti;
 • analizuoti esamą situaciją, vertinti gautus rezultatus ir priimti sprendimus;
 • surasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius;
 • apibūdinti augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus;
 • įvertinti augalų augimo sąlygas, parinkti augalų dauginimo, auginimo ir priežiūros technologijas;
 • taikyti kraštovaizdžio architektūros stilistinės raidos žinias;
 • perteikti kompozicinio sumanymo idėją ir projektinius sprendinius inžinerinės grafikos priemonėmis;
 • kurti estetiškus želdynus;
 • dalyvauti želdyno kūrimo ar tvarkymo projektinės dokumentacijos rengime;
 • formuoti darnų kraštovaizdį mažaisiais kraštovaizdžio architektūros statiniais;
 • taikyti inžinerines bei atskirų aplinkotvarkos sričių žinias;
 • analizuoti kraštovaizdį, saugoti kraštovaizdžio vertybes;
 • pagal projektus įrengti ir prižiūrėti želdynus;
 • taikyti technologines aplinkotvarkos statybinių medžiagų bei gaminių ir procesų žinias;
 • organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, taikyti apskaitos ir vadybos žinias.

Ar studijas finansuoja valstybė?

Studijuoti Kraštovaizdžio dizainą galima valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Stojant į valstybės finansuojamą ir nefinansuojamą vietą (baigusiems 2024 m.) reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų (Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, bet kurio kito dalyko). Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (t. y. bent 16 balų).

Konkursinį balą, renkantis Kraštovaizdžio dizaino studijas sudaro:

Dalykas Koeficientas Skaičiuojama
Matematika 0,4 E
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 E
Chemija arba fizika, arba biologija arba informacinės technologijos 0,2 E/MP
Kitas dalykas (pasirinktinai, nesutampantis su 1, 2, 3) * 0,2 E/MP

E – valstybinis brandos egzaminas;
MP – metinis pažymys.

Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir literatūros, (iki 2012 m.) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.

Išsamiau apie stojimo sąlygas galite rasti:

https://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/

Ar gaučiau stipendiją?

Gerai besimokantys studentai gali gauti stipendiją.
Studentams studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos skatinamosios stipendijos. Skatinamosios stipendijos dydis yra 1,5 BSĮ (bazinė socialinė išmoka, šiuo metu yra 55 Eur) padidintos -3 BSĮ.

Studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose gali būti skiriama papildoma iki 200 Eur tikslinė skatinamoji stipendija, kurią skiria Žemės ūkio ministerija.
Studentams, priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti skiriama  Studijų stipendija. Ją tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o gauna surinkę aukščiausius vidurinio ugdymo programų balus. Metinis Studijų stipendijos dydis atitinka vienerių studijų metų kainos dydį.
Pažangiausi studentai gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Nesi vilnietis?

Fakultete yra bendrabutis, kuriame apgyvendinami visi norintys studentai. Jame veikia nemokamas interneto ryšys, sudarytos puikios buities sąlygos. Bendrabutis yra šalia fakulteto, netoli miesto centras. Nuomos mokestis nuo 65 Eur/mėn.

 

Ar būsi paklausus darbo rinkoje?

Šiuolaikinis žmogus vis daugiau dėmesio skiria aplinkai, kuri jį supa. Žmonės statosi individualius namus, puoselėja sodybas ir vienkiemius, nori, kad miestuose ir miesteliuose juos suptų sutvarkytos viešosios erdvės, išpuoselėti parkai. Visa tai realizuoja Kraštovaizdžio dizaino specialistai. Žemiau tik dali įmonių, kuriose dirba Kraštovaizdžio dizaino studijų absolventai: SĮ „Vilniaus planas“, VU Botanikos sode, UAB „Floralita dizainas“, UAB „Herbela“, UAB „HORTUS ET DOMUS“, UAB „Stebulė“, UAB „Jūsų sodui“,  UAB „IDG Service“, UAB „Želmita“, UAB „Aplink sodybą“, verčiasi konsultavimo, individualia veikla.

 

Patiko mokytis?

Baigęs Kraštovaizdžio dizaino studijas Agrotechnologijų fakultete, mokslus galėsi tęsti Vilniaus, Vytauto Didžiojo universitetuose, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Nori sužinoti daugiau?

Norėtum apie Kraštovaizdžio dizaino studijas sužinoti daugiau ar turi klausimų? Mūsų fakulteto dėstytojai rengia nuotolinės konsultacijas ir plačiau papasakoja apie studijas, atsako į rūpimus būsimųjų studentų klausimus. Klausimus gali pateikti stojantiesiems@atf.viko.lt

 

Nuomonės?
Nori sužinoti, ką apie studijas galvoja kiti?

…Jeigu jaučiate nepaaiškinamą norą kurti, galva ūžia nuo idėjų, o jūsų palangės nukrautos vazonais su augalais, tuomet pirmyn mokytis! Studijos nepadarys jūsų genijais (o gal…?!), tačiau suteiks drąsos eksperimentuoti, įgyvendinti tas mintis, kurios iki tol atrodė keistos net jums patiems. Vietoj „man tiesiog gražu“ atsiras mokslu, žiniomis ir vidiniu jausmu grįstas pasididžiavimas savimi, kad sukūrėte iš tiesų kai ką nuostabaus.“

 Audrius Sakalauskas, UAB „Stebulė“ darbų vadovas, Socialinis partneris.

…„UAB „HORTUS ET DOMUS“ labai laukiami darbuotojai, kurie yra baigę kraštovaizdžio dizaino studijas, turi universalių žinių ir originalių įdėjų, sugeba dirbti komandoje, moka bendrauti su klientais. Studentai, atvykę į įmonę atlikti praktikos, gali pritaikyti profesines žinias darbe, įgyti patirties, jiems skiriamas ypatingas dėmesys, gali būti įdarbinami. Dalyvaudama baigiamųjų darbų gynimo komisijoje, matau absolventų parengtus projektus, kuriuos galima būtų įgyvendinti realybėje.Kraštovaizdžio dizaino studijų programą galėtų rinktis tie, kurie yra kūrybingi, siekiantys rezultato, turintys vidinę motyvaciją, troškimą mokytis ir išmokti.“

Aušra Budginienė, UAB „HORTUS ET DOMUS“ direktorė.

…„Kai nusprendžiau pasukti savo širdies balso link, sulaukiau nedaug pritariančio palaikymo. Gal tik patys artimiausi sakė: „Jei tik nori, jauti, puiku, be problemų.“
Diskomfortas ir nerimas mane lydėjo pravėrus naujos mokyklos duris, paliekant „profesiją“, stabilų atlyginimą ir kasdienį užtikrintumą.
Pasaulį senokai matau kitomis akimis – lyg pro verbenų filtrą. Gyvenime dabar sutinku vis daugiau naujų pakeleivių, lyg iš kito, čiobrelių, pasaulio. Atmintis, uoslė ir klausa dabar veikia kitu ritmu, lyg iš po šilokų kilimo. Gyvenimas pasisuko šimtą aštuoniasdešimt tai tikrai.
Šis diplomas nepaprastas – skirtas ne tėvams ir ne vidiniam ego pamaitinti. Dabar galiu dar drąsiau daryti tai, kuo gyvenu.“

Absolventė Jolita Vroblevičienė