2018 m. birželio 7 – 14 dienomis Vilniaus kolegijos projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius ir Agrotechnologijų fakulteto studentai – Brigita Gerasimovaitė (CH17), Greta Turčilaitė (ZD17), Deimantė  Gumbrevičiūtė (ZD17),  Viktorija Kalasauskaitė (AT17), Diana Kurilkinaitė (ZD17), Erika  Juchnevičiūtė (CH17),  Tomas Leščiukaitis (AT17),  Agnė Kondrataitė (AT17), Gabija Polonskytė (ZD17), Aurelija Narkutė (AT17), Vidmantė Periokienė (ZDI16), Tomas Grablevski (MT16), Artur Kudrevič (AT17) – dalyvavo Erasmus plus strateginių partnerysčių projekto EntrepreneurshipXchange through project-based learning (2017-1-BG01-KA205-035758) stažuotėje, Sofijoje (Bulgarija).

Projektą administruoja Bulgarijos atminties fondas. Projekto partneriai yra VŠĮ Probleminio mokymo institutas ir Vilniaus kolegija (asocijuotas partneris). Projekto tikslas – pritaikyti projektinio mokymosi metodiką mokant jaunimą verslumo. Projekte numatoma sukurti ir išbandyti unikalią projektinio mokymosi metodiką inovatyvių verslumo kompetencijų įgijimui.

Stažuotės metu 14 Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentų dalyvavo mokymuose pagal VŠĮ Probleminio mokymo instituto adaptuotą projektinio mokymosi strategiją, kuri grįsta trimis kolaboratyvaus mokymosi formomis: žaidimu, gristu mokymusi; grupiniu darbu, grįstu mokymusi, ir komandiniu darbu, grįstu mokymusi.

Taikant žaidimu grįstą mokymąsi besimokantieji mokėsi, kaip tinkamai išreikšti verslo situacijas ir problemas per vaidinimą. Jie pabandė vizualizuoti savo verslo idėjas piešdami piešinius akvarele. Grupinio darbo procese mokėsi, kaip tinkamai atlikti informacijos tyrimą, išsamiai ištiriant verslo idėjos technologinius ir vadybinius realizavimo aspektus. Galiausiai, taikydami Canvas verslo plėtros modelį, pabandė sukurti savo verslo planus išplėtodami savo pirmines verslo idėjas.

Besimokantieji kolaboratyvaus ir meninio mokymosi procese išmoko, kaip generuoti inovatyvias verslo idėjas, kaip gauti finansavimą verslo idėjų realizacijai, kaip sukurti verslo organizacijos filosofiją, rasti verslui reikalingus resursus, parengti gerą verslo planą.

Be verslumo pagrindų, studentai įgijo svarbių mokymosi mokytis, grupinio ir komandinio darbo kompetencijų, kurios labai pravers tiek jų studijose, tiek profesinėje praktikoje.

Projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius


Kraštovaizdžio dizaino studijų programos ZD17 ir ZDI17 grupių studentai kartu su Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros dėstytojomis dr. Ona Motiejūnaite ir dr. Gražina Palaityte lankėsi VDU Kauno botanikos sode. Botanikos sodo vyresn. botaninių kolekcijų kuratorius Kęstutis Obelevičius supažindino su botanikos sodo istorija, botanikos sodo reikšme visuomenei ir mokslui. Jis vedė praktines diskusijas botanikos sodo kolekcijose. Studentai turėjo galimybę pamatyti sumedėjusių augalų  kolekcijos įžymybes: 1944 m. Kinijoje atrasta kininė metasekvoja, prof. K. Regelio pasodintu dviskiautčiu ginkmedžiu, japoniniu puošmediu, botanikos sode augančiu vienu seniausių Lietuvoje pasodintų gelsvažiedžiu tulpmedžiu. Botanikos sode auga daugiau kaip 70 rūšių retų ir saugomų Lietuvos augalų. Gerb. Kęstutis Obelevičius paaiškino, kaip turi būti įrengiamos saugomų ir retųjų augalų kolekcijos, atsižvelgiant į natūralių augaviečių sąlygas, kaip suformuojamos pievų bendrijos. Studentai turėjo galimybę susipažinti su bijūnų įvairove, ekspozicijoje auginama apie 300 bijūnų kolekcinių numerių. Kauno botanikos sodą puošia gausiausia rožių kolekcija Lietuvoje (daugiau kaip 4 000 krūmų). Studentai galėjo palyginti skirtingas veisles, išsiaiškinti augalų grupavimą.  Botanikos sodo oranžerijoje susipažinta su sausųjų, drėgnųjų tropikų, subtropikų bei tropikų augalų kolekcijomis.

Kraštotvarkos ir agroverslo vadybos katedra


2018 m. birželio 11 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktiniai seminarai Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 9-12 klasių moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja ekspertė Janė Liutkienė ir Putinų gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Alvyra Geležauskienė.

Mokslo taikomosios laboratorijos vedėja N. Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, specializacijomis Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla, aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje. Seminare dalyvavo 24 moksleiviai.

Chemijos katedros vedėja I. Čerčikienė pristatė vandens kietumo teorinį kursą, supažindino su vandens kietumo nustatymo būdais, medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė praktikumo „Vandens kietumo nustatymas titrimetriniu ir elektrometriniu metodais“ eigą. Moksleiviai, vadovaujami chemikės inžinierės J. Jurkevičiūtės, dėstytojos Irenos ir laborantės Karolinos konduktometru išmatavo savitąjį elektrinį laidį (SEL), nustatė laikinąjį vandens kietumą acidimetriniu metodu, titruodami stiklinėmis biuretėmis bei bendrąjį vandens kietumą kompleksonometrijos metodu, titruodami skaitmeninėmis biuretėmis. Darbo pabaigoje apskaičiavo bei aptarė gautus rezultatus.

Chemijos katedros lektorė D. Židonytė su moksleiviais nagrinėjo  spektrometrinių analizės metodų pritaikomumą ir galimybes. Dėstytoja aptarė šiuolaikinius instrumentinius tyrimo metodus, gilinosi į spektrofotometrinę analizę. Laboratorijoje moksleiviai, vadovaujami dėstytojos ir laborantės Viktorijos, atliko eksperimentinį laboratorinį darbą „Chlorofilo (a, b) ir bendros karotinoidų koncentracijos nustatymas augalinėje žaliavoje“. Moksleiviai pagal metodiką iš įvairių prieskoninių žolelių pasiruošė spiritinius ekstraktus, paruošė mėginius, kuriuose spektrofotometru nustatė mėginio šviesos sugertį, apskaičiavo chlorofilo (a, b) bei bendrą karotinoidų koncentracijas ir aptarė rezultatus.

Chemijos katedros dėstytojas maloniai nustebino Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos auklėtinių žinios ir gebėjimas dirbti laboratorijoje. Ateityje tikimės sulaukti alytiškių, pasirinkusių studijas Vilniaus kolegijoje.

Chemijos katedra


2018 m. birželio 11 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos katedroje lankėsi Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos 1 – 4 klasių moksleiviai ir juos lydinčios mokytojos. MT katedros vedėja Laimutė Milašienė alytiškiams pristatė maisto technologijos studijų programą, išsamiai papasakojo apie studijas, studijuojamus modulius, parodė maisto gamybos laboratorijas, supažindino su maisto gamybos procesais, įranga, veikla realiomis sąlygomis ir paaiškino, ką studentai laboratorijose daro, ką gamina, kaip įvertina pagamintą gaminį, kokią veiklą jose vykdo. Gimnazijos moksleiviai turėjo galimybę pabūti, pasijausti studentais fakulteto auditorijose, bendrosios maisto technologijos, mėsos produktų gamybos, juslinės analizės, duonos kepimo laboratorijose ir valgykloje. Katedros vedėja pakvietė gimnazijos moksleivius rinktis studijas Vilniaus kolegijoje ir visiems gimnazistams įteikė lankstinukus apie maisto technologijos studijų programą bei kitas fakultete ir kolegijoje vykdomas studijų programas, o praktikų vadovė Stasė Giedraitienė pavaišino svečius laboratorijoje iškeptais skanėstais…
Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos moksleiviai apsilankė ir Vilniaus kolegijos veterinarijos klinikoje.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė


2018 m. gegužės 28 – birželio 1 dienomis Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorės Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė pagal Erasmus + programą skaitė paskaitas Anhalto aukštojoje mokykloje, Vokietijoje.

Jau aštuoneri metai Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas bendradarbiauja su Vokietijos Anhalto aukštąja  mokykla. Anhalto aukštoji mokykla turi 3 fakultetus, kurie išsidėstę Kotheno, Dessau ir Bernburg – Strezfeld  miestų apylinkėse. Glaudus bendradarbiavimo, partnerystės ryšys yra su  Bernburge – Strenzfelde esančiu fakultetu.  Fakultetas turi šias studijų programas: žemės ūkio, ekotrofologijos (maisto technologijų), kraštotvarkos. Šis fakultetas  studentų skaičiumi didžiausias ir populiariausias tarp visų kitų Anhalto aukštosios mokyklos fakultetų. Apie šią aukštąją mokyklą galima pasiskaityti čia: https://www.hs-anhalt.de/.

Lektorė Edita Kristina Kaurynienė žemės ūkio  bakalauro studijų programos studentams skaitė paskaitas apie ūkinių gyvūnų veisimą ir genetiką, laikymą, šėrimą, priežiūrą bei jų gerovę, ekologinį – biodinaminį ūkininkavimą Lietuvoje. Lektorė Inga Jančauskienė kraštotvarkos bakalauro studijų programos studentams pristatė Agrotechnologijų fakulteto retų augalų kolekciją, vieną pirmųjų edukacinių erdvių Vilniuje, pritaikytą visuomenės aplinkosauginiam švietimui, bei saugomų teritorijų sistemą Lietuvoje. Vokietijos Anhalto aukštosios  mokyklos studentai labai domėjosi ūkininkavimu Lietuvoje.

Vizito metu lektorės bendravo su Anhalto aukštosios mokyklos dėstytojais, paskaitų metu lankėsi Rosariume, Burgo miesto Kraštotvarkos parke, kuriame taip pat buvo demonstruojami ir studentų baigiamieji darbai. Profesorius dr. Wolfram Kircher supažindino Vilniaus kolegijos lektores su Berburg-Strenzfeld studentų miesteliu, paaiškino, kokius  mokslinių tyrimus atlieka medelyne, pristatė tyrimų rezultatus bei projektus. Dėstytojos su fakulteto dekane prof. dr. Elena Kashtanova, emeritu prof. dr. Martin Waehner bei lektorėmis dr. Kathleen Fischer ir Katherina Marie Stephan  kalbėjo apie tolimesnį bendradarbiavimą, studijų programų tobulinimą, metodinės medžiagos ruošimą, bendrus projektus bei mokslinius tyrimus, mokslinius straipsnius, studentų ir dėstytojų mobilumą tarp Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto ir  Anhalto aukštosios mokyklos.

Kraštotvarkos ir agroverlo technologijos fakulteto lektorės
Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė