2018 m. sausio 11 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė D. Rasimavičienė, organizacinio kūrybiškumo ir viešojo kalbėjimo specialistė, ir Kūrybiškumo ir verslo inovacijų (Creativity and Business Innovations) jungtinės studijų programos kuratorė, Verslo inovacijų katedros vedėja Nida Mačerauskienė, dirbančios pagal unikalią Olborgo universiteto (Danija) mokslininkų sukurtą Creative Platform kūrybiškumo skatinimo metodiką, pasidalijo patirtimi su Agrotechnologijų fakulteto dėstytojais. Dėstytojai dalyvavo individualių ir grupinių kūrybiškų idėjų generavimo mokymuose. Mokymus organizavusių lektorių pritaikytos ir kūrybiškumą skatinančios gudrybės bei užduotys leido dėstytojams nepastebimai sugeneruoti kūrybiškus problemos sprendimo būdus.

Kiekvienas žmogus yra kūrėjas, tik reikia postūmio!

Agrotechnologijų fakulteto administracija


Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) informuoja, kad vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (toliau Aprašas), yra sudaromas asmenų sąrašas (toliau Sąrašas), kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kainos dalis.

Į Sąrašą įtraukiami asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
 2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
 3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
 6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 7. neturi akademinių skolų.

2018 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2016 m. spalio 16 d. iki 2017 m. metų spalio 15 d. baigė:

 1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju– pirmąją pusę studijų programos);
 2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 3. antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Vilniaus kolegijoje studijuojantys asmenys privalo pateikti privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimą ar bazinių karinių mokymų baigimą liudijančio dokumento kopiją iki 2018 m. vasario 5 d.

 

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, iki vasario 10 dienos (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per IS Parama bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Fondo darbuotoją Kristiną Kaučikienę, tel. Nr. (8 5) 2 629 626 arba el. paštu kristina.kaucikiene@vsf.lt.


Kraštovaizdžio dizainerė G. Jablonskienė plačiai domėjosi eko baseinų įrengimo naujovėmis, sėmėsi patirties Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, aplankė keletą kompanijų, kurios įrengia tokius baseinus, naudodamos šiek tiek skirtingas technologijas, pasirašė sutartį su viena garsiausių D. Britanijoje eko baseinų statybos firmų ir kartu su jos atstovu pradėjo projektuoti ir įrenginėti juos Lietuvoje ir užsienyje.

Lektorė studentus supažindino su eko baseino įrengimo technologijomis, nesudėtinga priežiūra, pateikė jos pačios ir kitų sukurtų bei įgyvendintų baseinų pavyzdžius Lietuvoje ir užsienyje. Eko baseinas – tai natūralus, absoliučiai švarus vandens telkinys, kurio vanduo neapdorotas cheminiais preparatais ar UV spinduliais. Augalai, augantys jame, iš vandens surenka nitratus, fosfatus ir kitas chemines medžiagas, kurias panaudoja augimui. Tokiu būdu baseine sukuriamas natūralus regeneracijos ciklas, išlaikant natūralią biologinę pusiausvyrą, vanduo išlieka skaidrus ir švarus. Eko baseiną sudaro dvi zonos: maudymosi ir augalų. Vanduo tarp šių dviejų zonų juda siurblių pagalba uždaru ratu, patenka į augalų filtravimo zoną, kurioje išvalomas, ir vėl keliauja į plaukimo zoną, o vandens paviršių išvalo skimeriai. Baseino krantai apsodinami augalais kuo artimesniais natūraliai aplinkai: baliniais ajerais (acorus calamus), paprastosiomis nendrėmis (Phragmites australis), paprastosiomis viksvomis (Carex nigra), geltonaisiais vilkdalgiais (Iris pseudacorus), paprastosiomis raudoklėmis (Lythrum salicaria), strėlialapėmis papliauškomis (Sagittaria sagittifolia) ir kitais.

Lietuvoje tokius vandens baseinus turi nedaugelis. Tokių baseinų įrengimas brangus, tačiau investicijos ilgametės ir atsiperkančios.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra2017 m. gruodžio 1–3 dienomis Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros studentė Rima Martinkėnaitė, lydima  lektorės Vidos Gruzdienės, dalyvavo Lietuvos moksleivių floristinių darbų konkurse ir parodoje „ŽIEMOS ŠVENČIŲ BELAUKIANT“, kuris vyko Vilniaus universiteto Botanikos sode, Kairėnuose.
ZDI15 gr. studentė R. Martinkėnaitė varžėsi profesinių mokyklų moksleivių bei kolegijų studentų amžiaus grupėje ir komisijos vertinimui pateikė vieną paruoštą namų darbą – koliažą ir vietoje sukūrė konkursinį darbą pagal pateiktą užduotį, t.y. adventinį vainiką. VU botanikos sodas ir Lietuvos floristų asociacija Rimą Martinkėnaitę apdovanojo padėkos diplomu.
Šio floristinio moksleivių konkurso dalyviai kūrė kalėdinės eglutės žaisliukus, adventinius ir kalėdinius vainikus, floristines eglutes bei koliažus. Visi darbai buvo kuriami tik iš natūralių, gamtinių medžiagų.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra