Birželio 29 d. vyko seminaras „Kenkėjai ir piktžolės – žemės ūkio organizmo sveikatos dalis“, kuriame dalyvavo Agrotechnologijų fakulteto lektorės Nijolė Ružienė ir Edita Kristina Kaurynienė. Seminaras buvo surengtas Žalgirių kaime, Ukmergės raj. pas ekologę Genovaitę Sakalauskienę, kuri yra taip pat Agrotechnologijų fakulteto socialinė partnerė. Šį seminarą organizavo Agrotechnologijų fakulteto  socialinė partnerė, Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacijos „Biodinamika LT“ prezidentė Rasa Čirienė. Seminarą vedė Hartmut Heilmann iš Vokietijos, kuris skaito paskaitas ir Vokietijos ūkininkams, studentams, rengia augimviečių fiziologinius tyrimus kartu su “Technikos, dirvožemio ir kokybės bendrove BTQ” apie energetinius ciklus, kai svarbiausias dėmesys sutelkiamas į cukraus veikimą bei elektrocheminius efektus dirvožemyje.  Hartmut Heilmann seminare kalbėjo apie biodinaminio ūkio sampratą, gamtos poliariškumo dėsnius, kenkėjų ir piktžolių sąvokas, auginamų vietinių ūkinių gyvūnų sąsajas su augimvietėmis, jų laikymo sąlygas. Dėstytojos atliko ir augalų stebėjimo praktinius darbus. Ekologinio ūkio ūkininkė Genovaitė Sakalauskienė aprodė  sodus, daržus, supažindino su smidrų auginimo technologija, vaišino kiaušiniene su smidrais. Ūkininkė Genovaitė Sakalauskienė ekologiškus smidrus augina 80 arų plote. Visi ūkio uogynai, sodai ir daržas užima apie 20 ha žemės plotą, o dar 30 ha auginami javai – žieminiai kviečiai, rugiai, grikiai. Ūkis yra vienkiemyje, atokiau nuo intensyvių kelių, oro užterštumo ir triukšmo, visas ūkis ekologinis, sertifikuotas „Ekoagros“. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorėms Nijolei Ružienei ir Editai Kristinai Kaurynienei, kurios yra taip pat ir asociacijos „ Biodinamika LT“ narės, buvo įteikti seminaro pažymėjimai.


2018 m. birželio 29 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete 129 absolventams buvo iškilmingai įteikti profesinio bakalauro diplomai,  iš jų 4 – su pagyrimu.

Sveikinimo žodį tarė Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė. Absolventus taip pat pasveikino Veterinarinės medicinos, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos, Chemijos, Maisto technologijos katedrų vedėjos.

Sveikiname absolventus!!!


Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Įgyvendinant minėtą projektą, neįgaliems studentams teikiama finansinė parama – tikslinė išmoka, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinė išmoka gali būti naudojama tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms didinti studijų prieinamumą.

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) skiriama studentams su negalia: kuriems nustatytas 45% ir mažesnis darbingumo lygis; neturintiems akademinių skolų; pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams su negalia.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką 2018 m. pavasario semestre, turi atitikti keliamus reikalavimus ir papildomo paraiškų, skirti tikslinę išmoką, priėmimo metu, nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 16 d. pateikti prašymą elektroniniu būdu per Fondo informacinę sistemą „IS Parama“, autorizuodamiesi per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Papildomą informaciją jums suteiks
Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“
Vadovė Ieva Rutavičiūtė
Tel. 8 626 78563
El. p. ieva.rutaviciute@vsf.lt


Tradiciškai išvyka pažymėti mokslo metų pabaigą ATF bendruomenė šįkart pasirinko Pietryčių Lietuvą,  Šalčininkų kraštą. Pagrindinis kelionės tikslas – studijų programų viešinimo ir bendradarbiavimo sąlygų aptarimas AB „Actas“, susipažinimas su ūkininkės Aurelijos Arlauskienės ūkiu „Levandų uostas“ ir noras patobulėti istoriniu, moksliniu, kultūriniu aspektu bei pasigrožėti  Dieveniškių istorinio regioninio parko apylinkėmis.

Ankstyvą rytmetį mus maloniai priėmė įmonės AB „Actas“ direktorius Aloyzas Ubis. Įmonė yra įsikūrusi Jašiūnuose. Tai vienintelė įmonė Lietuvoje gaminanti natūralų actą. Natūralus spirito actas įmonėje pradėtas gaminti dar 1959 metais. Gamybos vadovė Renata ir technologė Arina pristatė technologinį procesą ir produkciją, kurią tiekia vartotojams. Jos teigė, kad  įmonė dar gamina garstyčias, konservuotas daržoves, medaus skonio gaminius, sirupus, pomidorų sultis. Su įmonės direktoriumi buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

Aplankėme Jašiūnų dvaro rūmus,  mokslininkų kapinaites ir parką.

Pasigrožėjome ūkininkės Aurelijos Arlauskienės meniškai tvarkomu ūkiu, pasivaišinome levandų ir rugiagėlių arbata ir aptarėme tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.

Aplankyta siauriausia Lietuvos teritorijos vieta, Dieveniškių istorinis regioninis lankytojų centras, Norviliškių pilis, senieji kaimai, pilkapynai. Pietauti stabtelėjome prie Grybiškių ąžuolo, kuriam yra apie 1000 metų. Vėliau aplankėme Paulavos respubliką, Medininkų pilį ir Medininkų memorialą.

Šis Lietuvos kraštas yra nuostabus, turintis turtingą istorinę praeitį su jį atstovaujančiais žmonėmis, kurie kalba lietuvių kalba ir yra savo krašto patriotai. Visapusiškai praturtėję, pakeitę požiūrį į Pietryčių Lietuvos kraśtą ir jo žmones, grįžome į Vilnių.

ATF Fakulteto taryba


Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 10 d. Fondas priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2018 m. pavasario semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
vedėja Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt