Praeitą savaitę Agrotechnologijų fakultete nuolat skambėjo anglų kalba, nes fakultete lankėsi Vilniaus kolegijos tarptautinės savaitės – 2018 svečiai. Šiemet į Agrotechnologijų fakultetą atvyko net 10 užsienio dėstytojų iš Ukrainos, Turkijos, Kosovo. Dėstytojai lankėsi pagal Erasmus+ mobilumo programą, pasinaudodami savo šalies finansine parama vizitui arba atvyko į Vilniaus kolegiją savo lėšomis.
Užsienio dėstytojų paskaitos buvo integruotos į studijų procesą, studentams buvo pateikta aktuali informacija, atitinkanti jų studijų programą.
Daugiausia užsienio dėstytojų paskaitų turėjo galimybę lankyti Veterinarijos studijų programos studentai. Dėstytojas Ozgur Kanat iš Mustafa Kemal University (Turkija) vedė paskaitas temomis  “Pathological and Microbiological Investigations on Alimentary System Lesions of Dogs”, “Molecular identification of bovine papillomaviruses in dairy and beef cattle”. Iš Mehmet Akif Ersoy universiteto (Turkija) atvyko 4 dėstytojai: Omer Gurkan Dilek skaitė paskaitą tema „New Methods on Cadaver Fixations in the World”, dėstytojas Mumin Polat – „Helicobacter Pylori Infections“, o dėstytojas Soner Donmez „Amino acids: The Building Block of Proteins”.
Nataliya Tanklevska, Kherson State Agrarian University (Ukraina) dėstytoja nagrinėjo Ukrainos žemės ūkio sektoriaus finansinio saugumo problemas. Dėstytojos paskaitos tema “Financial security of the functioning of Ukrainian agrarian sector”.
Iš Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, (Ukraina) atvyko 2 dėstytojos. Dėstytoja Oksana Sydorenko  agroverslo technologijų studijų programos studentams pristatė Ukrainos agroverslo inovacijas, anglų kalbos dėstytoja Oleksandra  Kravchenko pasidalino metodinio darbo patirtimi cheminės analizės studijų programos studentams vesdama praktinę paskaitą “Studying  English terminology in the context of innovative agroecology development“.
Dr. Alexandar Djikic, atvykęs iš Kosovo, International Business College Mitrovica (IBCM), vedė paskaitas kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentams temomis “Introduction to Agriculture – basis of Soil science”, “Agriculture and the Environment”, “Planning the nature”, akcentuodamas kraštovaizdžio planavimo aspektus bei pateikdamas konkrečius įvairių pasaulio šalių kraštovaizdžio planavimo pavyzdžius.
Dr. Alexandar Djikic vedė paskaitą ir maisto technologijos studijų programos studentams tema “Basis of Food Technology, Food Quality-Safety”, pristatydamas svarbiausius maisto kokybės ir saugos aspektus. Mehmet Akif Ersoy universiteto (Turkija) dėstytojas Erhan Keyvan supažindino maisto technologijos studijų programos studentus su Turkijos tradicine virtuve.
Fakulteto studentai gausiai lankė užsienio dėstytojų paskaitas, dalyvavo diskusijose, drąsiai reiškė savo nuomonę, pademonstruodami susidomėjimą ir geras anglų kalbos žinias.
Fakulteto svečiai dalyvavo tarptautinės savaitės metu Agrotechnologijų fakultete vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai”, lankėsi fakulteto katedrose, dalijosi darbo patirtimi su fakulteto dėstytojais,  dalyvavo Vilniaus kolegijos tarptautinės savaitės metu vykusiuose seminaruose bei kultūriniuose renginiuose, aplankė Jakovo veterinarijos centrą ir kūrė planus naujiems vizitams, pažadėdami būtinai atvykti dar kartą.

Tarptautinė savaitė – tai puiki galimybė dėstytojams bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio kolegomis, o studentams – motyvuojanti priemonė pasinaudoti  Erasmus+ mobilumo programos  galimybėmis.

 

ATF Erasmus+ koordinatorė


Vilniaus kolegijos Chemijos katedros dėstytojos Irena Čerčikienė ir Nijolė Ružienė dalyvavo 2018 m. kovo 3 d. Vilniaus Universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete vykusioje Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Vilniaus kolegijos Chemijos katedros dėstytojos nuo 2014 m. yra LChMA narės. 2015 m. Vilniaus kolegijos Chemijos katedra pasirašė bendradarbiavimo sutartį su LChMA ir prie asociacijos veiklos prisideda organizuodama praktikumų ciklą moksleiviams „Chemija – tai viskas, kas mus supa“.
LChMA prezidentė Daiva Lebednikaitė pristatė asociacijos veiklą už 2015-2017 m. ataskaitinį laikotarpį, supažindino su nuveiktais darbais ir įgyvendintais uždaviniais, kuriais asociacija gali didžiuotis.
Konferencijoje pranešimą „Vandeniliniai ryšiai“ pristatė VU GHGF prof. dr. R. Raudonis. KTU Cheminės technologijos fakulteto prof. dr. A. Šulčius kvietė pamąstyti apie formuluočių tikslumą ir teisingumą pranešime „Cheminis ryšys brandos egzamine ir mokymo priemonėse“. Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos mokytoja metodininkė pasidalino savo patirtimi pranešime „Dalykinė integracija: integruotos chemijos ir IT pamokos“.
Buvo apdovanoti Metų chemijos mokytojo rinkimų nugalėtojai ir paskelbtas metų mokytojas, ja tapo Vilniaus Licėjaus chemijos mokytoja Virginija Barbaravičiūtė.
Asociacijos veikloje gali dalyvauti moksleiviai, mokytojai, kolegijų bei universitetų dėstytojai, todėl jos veikla tikslinga, prasminga ir vienijanti visus, kuriems įdomus chemijos mokslas.

Chemijos katedra


2018 m. kovo 7 d. Agrotechnologijų fakultete vyko kasmetinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2018“. Konferenciją atidarė ir jos dalyvius bei pranešėjus pasveikino fakulteto dekanė dr. N. Liepienė. Konferencijoje dalyvavo lektoriai iš Vilniaus kolegijos, Vilniaus universiteto, atstovai iš LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento bei Agrotechnologijų fakulteto studentai ir dėstytojai. Taip pat turėjome pranešėjų iš užsienio šalies aukštųjų mokyklų, kurie pritraukė pilną auditoriją klausytojų. Dalyvius pristatė ir visą konferenciją vedė dėstytoja E.K. Kaurynienė.
Pirmoje konferencijos dalyje Kijevo verslo ir teisės kooperacijos instituto  lektorė dr. O. Sydorenko (Ukraina) perskaitė pranešimą „Agroverslo plėtra Ukrainoje: technologijos ir inovacijos“, Chersono valstybinio agrarinio universiteto (Ukraina)  lektorė dr. N. Tanklevska pranešime pateikė ,,Ukrainos agrarinio sektoriaus finansavimo klausimus ir perspektyvas“.
L.Kaplerienė, VU Medicinos fakulteto studentė, skaitė pranešimą „Iš karvių pieno išskirtų mastito sukėlėjų paplitimas ir atsparumas antimikrobinėms medžiagoms Anykščių rajone”. Pranešime buvo akcentuota, kad mastitas – pieno liaukos uždegimas – viena didžiausių problemų pienininkystės ūkiuose. Buvo pateikta tiriamoji medžiaga, surinkta Anykščių rajone pieninių galvijų bandose 2017 m. liepos mėnesį. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Biomedicinos mokslų instituto Mikrobiologijos laboratorijose. Pranešėja minėjo, kad  2014-2015 m. net 55% vaistinėse parduotų veterinarinių antimikrobinių medžiagų buvo skirtos karvių mastitams gydyti. Stebimas didėjantis atsparumas antimikrobiniams vaistams.
LR Aplinkos ministerijos Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus vedėjas J. Dautartas pabrėžė, kad pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugos klausimams ir supažindino susirinkusius dalyvius su aplinkos būkle Vilniaus regione.
Maisto technologijos katedros lektorė J. Lazdauskienė skaitė pranešimą „Medaus miltelių panaudojimas kepiniuose, kokybės kriterijai ir maistinė energinė vertė“. Pranešėja dalyvius supažindino su medaus miltelių asortimentu, gamybos būdais, pateikė informaciją apie atliktą duonos, pyrago, miltinės konditerijos kepinių gamybą, pakeičiant 50-100% cukraus sauso medaus milteliais bei nurodė medaus miltelių įtaką kepinių maistinės energinės vertės kitimui.
Agrotechnologijų fakulteto lektorė E.K. Kaurynienė skaitė pranešimą „Biodinaminės žemdirbystės diegimas Lietuvos ūkininkų ūkiuose”. Pranešėja supažindino klausytojus su biodinaminės ūkininkystės ypatybėmis, principais. Papasakojo apie ūkininkus, kurie užsiima šia naujove Lietuvoje.
Konferencijos metu buvo pateikti ir pristatyti trys stendiniai pranešimai, kuriuos parengė Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos ir Cheminės analizės studijų programų studentai. Stenduose buvo pademonstruoti  atliktų tyrimų rezultatai. Studentams: T. Jurkštui (tema: Arbatžolėse esančių taninų ekstrakcijos sąlygų palyginimas), R. Kniežaitei ir K. Juškevič (tema: Askorbo rūgšties  kiekio nustatymas citrusinių vaisių sultyse), M. Filmanavičiūtei (tema: Laisvo amino azoto koncentracijos įtaka mielių fermentacijai) pranešimus padėjo parengti Cheminės analizės katedros lektorės I. Čerčikienė ir J. Jurkevičiūtė.
Studentės G. Turčilaitė ir J. Osipova supažindino klausytojus su aromatinių augalų panaudojimo tendencijomis ir pateikė tyrimą apie šių augalų naudojimą.
Antroje konferencijos dalyje aktyvūs buvo Cheminės analizės programos studentai, ne tik kaip klausytojai, bet ir kaip pranešėjai, kurie pateikė įvairiomis temomis  atliktus praktinius tyrimus. Studentės B. Gerasimovaitė ir M .Filmanavičiūtė apibendrino tyrimą apie polifenolinių junginių kiekio nustatymą obuoliuose. Studentės K. Jakštaitė ir M. Ignatavičiūtė skaitė pranešimą „Svorio metodo mineralinei naftai nustatyti modifikavimas”. Jos pateikė tyrimo rezultatus, įrodančius, kad modifikuotas tyrimo metodas yra tikslus ir tinkamas naudoti naftos produktų nustatymui nuotekose. Metodas leidžia supaprastinti naftos produktų nustatymo eigą nuotekose ir sumažinti kenksmingų cheminių medžiagų naudojimą.
Studentai  R. Ivaško ir E. Vasiljevas paaiškino, kaip nustatė taninų kiekį ąžuolo gilėse naudodami spektrofotometrinį metodą. Studentas A. Reut skaitė išsamų pranešimą apie kalio kiekio nustatymą obuoliuose. Studentės K. Žalandauskaitės pranešime „Bendro antocianinų kiekio nustatymas paprastosiose spanguolėse“ išgirdome apie spanguolių savybes bei jų išsaugojimą. Teoriškai ir praktiškai naudingas studentės E. Penkaitytės pranešimas tema „Peroksidų kiekio kaita laikant aliejus skirtingomis sąlygomis“. Studentams pranešimus padėjo parengti lektorės I. Čerčikienė, J. Jurkevičiūtė, dr. I.Stankevičienė, D. Židonytė, N. Ružienė.

Konferencijos organizatoriai


Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedroje vyko Vilniaus kolegijos veterinarijos klinikos, Veterinarinės medicinos katedros, Prancūzijos kompanijos Virbac  ir UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ organizuojamamas seminaras „Naujos technologijos dermatologijoje, kas svarbu taikant gydymą“. 2018 m. vasario 28 d. vykusiame seminare dalyvavo ne tik mūsų studentai ir darbuotojai, bet ir veterinarijos gydytojai iš kitų gydyklų, tokių kaip: UAB „ Vetpulsas“, UAB „Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla“, IĮ „Ritos Žilinskienės veterinarijos gydykla“, UAB „Baušų ūkis“, UAB „Bioplanet veterinarijos klinika“, UAB  „Greitoji žirafa“.
Seminaro pranešėja Vytautė Matusevičienė dalyvius supažindino su gyvūnų odos pakitimais, sergant dermatitu. Pristatė priemones, kurios pagelbėja gydant dermatitą, taip pat pašarą, kuris padeda mažinti alergenus gyvūno organizme. Kadangi dermatito atsiradimo priežasčių ir jų rūšių yra kelios, reikia tikslingai paruošti pažeistą vietą ir tinkamomis priemonėmis pradėti ją gydyti. Pirmiausia yra pašalinami plaukai nuo dermatito pažeistos odos, ją nuvalant  dezinfekciniais tirpalais, tuomet oda patepama suspensija dermatito gydymui. Svarbu kiekvienam augintinio savininkui žinoti, jog jūsų gyvūnui sergant dermatitu tenka apsišarvuoti kantrybe ir procedūras kartoti per dieną du ar daugiau kartų. Odos ligos atsiranda greitai, tačiau norint, jog jūsų augintinis pasveiktų, reikia gydyti ilgai. Seminaro metu buvo akcentuojama, jog dermatito gydymo metu svarbiausia alergenus bei bakterijas, dėl kurių kaltės eigoje išsivysto dermatitas, mažinti tikslingai, pagal veterinarijos gydytojo nurodymus. Išorei naudoti specialius šampūnus, dezinfekcinius tirpalus (jais reikia pažeistą odą valyti kas kartą prieš tepant suspensija, kad oda būtų švari ir ant jos nebūtų jokių bakterijų), tuomet tepti suspensijomis, augintiniui pirkti specializuotą pašarą. Kiekvienas taisyklingai ir nuosekliai atliekamas veterinarijos gydytojo nurodymas tik  greičiau pagerina augintinio būklę.
Džiaugiamės, jog seminaro metu mūsų studentai galėjo pasiklausyti ne tik pranešėjos pasakojimų apie dažną odos  problemą – dermatitą, bet ir apie realius atvejus, pasitaikiusius mūsų svečių darbe. Visi dalyviai, kurie buvo užsiregistravę į seminarą, gavo Veterinarijos farmacijos asociacijos išduotus pažymėjimus. Esame dėkingi socialiniui partneriui UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ ir Prancūzijos kompanijai  Virbac  už suteiktas žinias mūsų studentams ir tikimės tolimesnio bendradarbiavimo.

Veterinarinės medicinos katedra


Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. kovo 12 d. iki 2018 m. kovo 20 d. Fondas priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2018 m. pavasario semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt