Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentai ir dėstytojai dalyvavo seminare „Naujovės kraštovaizdžio dizaine“. 2017 m. lapkričio 21 d. seminaro dalyvius savo išpuoselėtoje oranžerijoje sutiko buvęs dėstytojas, garsios gėlininkų dinastijos tęsėjas, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros socialinio partnerio – UAB „Floralita dizainas“ – kūrybos direktorius Vladimiras Eicher Lorka.

Šeimininkas aprodė joje auginamus tropikų ir subtropikų klimato augalus. Oranžerijoje augalai sukomponuoti ir pagal grožį, ir pagal jų augimo ypatumus.

Įžymusis dizaineris pristatė naujausius savo kraštovaizdžio dizaino projektus. Vladimiro Eicher Lorkos nuomone, kraštovaizdžio dizainerio veikloje kūrybos vis dėlto yra daugiau negu verslo. Anot jo, projektuotojui sudėtingiausia tinkamai atsižvelgti į daugybę prieštaringų užsakovo pageidavimų. Tame ir atsiskleidžia profesinė kraštovaizdžio dizainerio patirtis. V. Eicher Lorka atsisakė kompiuterinių programų taikymo projektuojant ir savo projektus rengia išskirtinai tik piešimo ranka priemonėmis ir juos netgi prilygina savarankiškiems meno kūriniams. Jo sukurtuose projektuose taikomos neįmantrios meninės raiškos priemonės iš lengvai suvokiamų elementarių struktūrų, dažniausiai geometrinių. Augalų naudojama nedaug, tačiau pabrėžiama kiekvieno egzemplioriaus vertė. V. Eicher Lorka teigė, kad modernus dizainas šiandien jau nėra prioritetas. Mėgstamiausias autoriaus stilius – minimalizmas.

Studentai džiaugėsi seminaru, gautomis naujomis profesinėmis žiniomis, nuoširdžiu bendravimu. Ne tik V. Eicher Lorkos projektai, bet ir visa jo veikla želdinimo srityje – sektinas pavyzdys būsimiesiems kraštovaizdžio dizaineriams.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros vedėja doc. dr. R. Kondratienė


2017 m. lapkričio 16 ir 22 dienomis pirmo kurso MT17 gr. studentai, lydimi lektorės Elenos Surkienės, lankėsi UAB „Rimi Lietuva“ PC HyperRimi, esančiame Šiaurės miestelyje. Mokomųjų išvykų tikslas – maisto technologijos studijų programos studentų teorinių žinių gilinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas. Svarbu tai, kad išvykų metu studentai turi galimybę susipažinti su įmone,  gamybos procesu realiomis darbo sąlygomis, maisto saugos ir kokybės užtikrinimo sistemomis, pamatyti technologinius procesus bei įrenginius, o ateityje – pasirinkti įmonę kaip  profesinių veiklos praktikų atlikimo vietą ar įsidarbinti, kryptingai pasirinkti studijuojamos programos specializaciją.

Mokomosios išvykos metu pirmakursiai aplankė kulinarijos, konditerijos ir mėsos perdirbimo skyrius, duonos kepyklą. Įmonės skyrių vadovai Vitalijus Rimovas (VK ATF Maisto technologijos studijų programos absolventas) ir Saulius Burba supažindino studentus su skyrių darbo organizavimo, produkcijos gamybos ir realizavimo pagrindais, maisto higienos taisyklėmis ir tvarka.

Studentai galėjo įsitikinti, kad tai puiki praktinių įgūdžių įgijimo ir tobulinimo vieta.

Dėkojame UAB „Rimi Lietuva“ (Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos katedros socialinis partneris) už bendradarbiavimą ir laukiame Vilniaus kolegijos organizuojamoje Karjeros dienoje 2017…

Maisto technologijos katedra


Europos atliekų mažinimo savaitės tikslas yra atkreipti visuomenės dėmesį į panaudotų pakuočių rūšiavimo ir perdirbimo svarbą. Taip pat informuoti, kaip šiek tiek pakeitus savo vartojimo įpročius, galima taupyti gamtinius išteklius ir mažinti susidarančių atliekų kiekį. Šią iniciatyvą palaikė Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra.
2017 m. lapkričio 20 d. Agrotechnologijų fakultete vyko idėjų mugė “Suteik naują gyvenimą”. Idėjomis dalijosi agroverslo technologijų, kraštovaizdžio dizaino, maisto technologijų studijų programų studentai. Renginio metu pademonstruotos namų dekoravimo idėjos, išgirdome naudingų patarimų, kaip nebetinkama tekstilė gali būti panaudojama buityje.  Buvo diskutuojama apie technologinius procesus, leidžiančius sumažinti resursų eikvojimą. Kartu su dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro “VikoFlora” darbuotojais buvo gaminamos kalėdinės dekoracijos, naudojant gamtinę medžiagą ir nebereikalingus daiktus.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra


Informuojame, kad nuo 2017 m. lapkričio 24 d. iki 2017 m. gruodžio 6 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2017 m. rudens semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


2017 m. lapkričio 17 d. Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros docentė dr. Rimantė Kondratienė, lektorė Inga Jančauskienė, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro „VikoFlora“ vadovas Tomas Čižokas ir darbuotoja Veronika Mitina dalyvavo mokslinėje konferencijoje dendrologams ir želdynų specialistams, kuri vyko Vilniaus universiteto Botanikos sode. Konferencijoje savo žiniomis ir patirtimi želdynų tvarkymo ir želdinių kūrimo klausimais dalijosi mokslininkai ir kraštovaizdžio dizaino specialistai iš visos Lietuvos.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra