Diplomantams

INFORMACIJA Dėl 2020 metų studentų laidos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo

Informacijos (žr.aukščiau) papildymas, pakeitimas, ITC rekomendacijos,

ATMINTINĖ ABSOLVENTAMS

 

Agroverslo technologijos

Baigiamųjų darbų vadovai 2019/2020 m.m.

Agroverslo technologijos studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

BD rengimo etapų planas

AT BD rengimo metodiniai nurodymai

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos sudėtis

Baigiamųjų darbų gynimo grafikas

 

Cheminė analizė

CH BD rengimo metodiniai nurodymai

Baigiamųjų darbų vadovai 2019/2020 m.m.

Cheminės analizės studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

BD rengimo etapų planas

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos sudėtis

Baigiamųjų darbų gynimo grafikas

 

Kraštovaizdžio dizainas

Baigiamųjų darbų vadovai 2019/2020 m.m.

Kraštovaizdžio dizaino studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

BD rengimo etapų planas (atnaujinta 05.12)

ZD BD rengimo metodiniai nurodymai

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos sudėtis

Baigiamųjų darbų gynimo grafikas

 

Maisto technologija

Baigiamųjų darbų vadovai 2019/2020 m.m.

MT BD probleminio tyrimo lauko sritys pagal specializacijas: duonos_kepimo_technologija, maitinimo_įmonių_gamybos_technologija, mėsos_produktų_technologija

Baigiamojo darbo rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai 2020 m.

BD_rengimo_etapų_planas

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos sudėtis

BD gynimo tvarkaraštis: duonos kepimo technologija 2020/06/17, maitinimo įmonių gamybos technologija ir mėsos produktų technologija 2020/06/18,

 

Veterinarija

Baigiamųjų darbų vadovai  2019/2020 m.m.

Veterinarijos studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

BD rengimo etapų planas

VT BD rengimo metodiniai nurodymai

BE konsultacijos ir laikymas

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos sudėtis

VT17AB BD gynimo grafikas

VT17AB BE laikymo tvarka