Diplomantams

Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašas, Priedas1, Priedas2, Priedas3, Priedas4, Priedas5,

DĖL STUDENTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ (PROJEKTŲ) GYNIMO 2020/2021 M.M. PAVASARIO SEMESTRE

Agroverslo technologijos

Baigiamųjų darbų gynimo komisijoje tvarkaraštis: studijų programa Agroverslo technologijos

AT BD darbų vadovai 2020/2021

AT BD rengimo etapų planas 2020/2021

Agroverslo technologijos studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

AT BD rengimo metodiniai nurodymai

 

Cheminė analizė

Baigiamųjų darbų gynimo komisijoje tvarkaraštis: studijų programa Cheminė analizė

CH BD rengimo metodiniai nurodymai

Cheminės analizės studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

CH BD vadovai 2021

CH BD rengimo etapų planas 2020/2021  m.m.

 

Kraštovaizdžio dizainas

Baigiamųjų darbų gynimo komisijoje tvarkaraštis: studijų programa Kraštovaizdžio dizainas

Kraštovaizdžio dizaino studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

KD BD rengimo etapų planas

KD BD vadovai

KD BD metodinės rekomendacijos 2021

 

Maisto technologija

Baigiamųjų darbų gynimo komisijoje tvarkaraštis:
studijų programa Maisto technologija, Duonos kepimo technologija specializacija
studijų programa Maisto technologija, Maitinimo įmonių gamybos technologija specializacija

Baigiamųjų darbų vadovai 2020/2021 m.m.

MT BD probleminio tyrimo lauko sritys pagal specializacijas: duonos_kepimo_technologija, maitinimo_įmonių_gamybos_technologija,

MT BD rengimo etapų planas

MT BD rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai 2021 m.

 

Veterinarija

Veterinarijos studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

VT BD rengimo metodiniai nurodymai

VT BD vadovai

VT BD rengimo etapų planas

VT Baigiamojo egzamino ir baigiamojo darbo gynimo laikas

VT specialybės praktikų vietos

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarijos studijų programos VT18A, VT18B grupių baigiamojo darbo (BD), konsultacijų, gynimo ir baigiamojo egzamino konsultacijų ir laikymo tvarkaraštis 2021 m.

Veterinarijos studijų programos studentų baigiamųjų darbų gynimo sąrašas

VT18A
VT18B

Baigiamojo egzamino laikymo sąrašas

VT18A
VT18B