Diplomantams

Baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašas, Priedas1, Priedas2, Priedas3, Priedas4, Priedas5,

Agroverslo technologijos

AT19 grupės BD gynimo sąrašas

Agroverslo technologijos studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

AT BD rengimo metodiniai nurodymai

Baigiamųjų darbų etapų planas 2021- 2022 m. m. 

Cheminė analizė

CH19 grupės BD gynimo sąrašas

CH BD rengimo metodiniai nurodymai

Cheminės analizės studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys 2021-2022

Baigiamųjų darbų etapų planas 2021 – 2022 m. m.

Kraštovaizdžio dizainas

ZD19 ir ZDI18 grupių BD gynimo sąrašas

Kraštovaizdžio dizaino studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

KD BD metodinės rekomendacijos 2021

Baigiamųjų darbų rengimo etapų planas 2021-2022 m.m.

Maisto technologija

MT19 grupės BD gynimo sąrašas

MT BD probleminio tyrimo lauko sritys pagal specializacijas: duonos_kepimo_technologijamaitinimo_įmonių

MT BD rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai 2022 m.

Baigiamųjų darbų rengimo etapų planas 2021-2022 m.m.

Veterinarija

Veterinarijos studijų programos baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sritys

VT BD rengimo metodiniai nurodymai

VT specialybės praktikų vietos

Baigiamųjų darbų etapų planas 2021-2022 m. m.

VT19 ABC grupių baigiamųjų darbų gynimo sąrašai
VT19 ABC grupių baigiamojo egzamino laikymo sąrašai