Diplomantams

ATMINTINĖ ABSOLVENTAMS

Atsiskaitymo lapelis

Baigiamųjų darbų gynimo ir baigiamojo egzamino laikymo tvarkaraštis ir diplomų įteikimai 2017-2018 m.m.

Agroverslo technologijos

AT BD rengimo etapų planas 2017/2018 m.m.

AVN14 ir AT15 studentų Baigiamojo darbo gynimo tvarkaraštis

Agroverslo vadybos ir Agroverslo technologijų studijų programų baigiamųjų darbų gynimo komisija

 

Agroverslo vadyba

AV BD rengimo etapų planas_2017/2018 m.m.

AVN14 ir AT15 studentų Baigiamojo darbo gynimo tvarkaraštis

Agroverslo vadybos ir Agroverslo technologijų studijų programų baigiamųjų darbų gynimo komisija

AV BD metodiniai nurodymai 2018 m.m.

AV studijų programos rezultatai 2018 m.m.

 

Cheminė analizė

CH BD rengimo etapų planas 217/2018 m.m.

CH15 studentų Baigiamojo darbo gynimo tvarkaraštis

Cheminės analizės studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisija

CH BD rengimo metodiniai nurodymai

 

Kraštovaizdžio dizainas

ZD BD rengimo etapų planas 2017/2018 m.m.

ZD15 ir ZDN14 studentų Baigiamojo darbo gynimo tvarkaraštis

Kraštovaizdžio dizaino studijų programos baigiamųjų darbų komisija

 

Maisto technologija

MT BD rengimo etapų planas 2017/2018 m.m.

MT15 ir MTN14 Duonos kepimo technologijos specializacijos Baigiamojo darbo gynimo tvarkaraštis

MT15 ir MTN14 Mėsos produktų technologijos specializacijos Baigiamojo darbo gynimo tvarkaraštis

MT15 ir MTN14 Maitinimo įmonių gamybos technologijos specializacijos Baigiamojo darbo gynimo tvarkaraštis

Maisto technologijos studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisija

 

Veterinarija

VT BD rengimo etapų planas 2017/2018 m.m.

VT15 studentų Baigiamojo darbo gynimo grafikas

VT15 studentų Baigiamojo egzamino laikymo grafikas

Veterinarijos studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisija