Projektinė veikla

Fakultete 2016 – 2019 m. įgyvendintas Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Audiovizualinės metodinės medžiagos apie gyvūnų infekcinių ligų, perduodamų žmogui, prevenciją, diagnozę ir gydymą kūrimas“ (Angl.: Online courses with videos for the field of veterinary communication dealing with prevention, diagnosis and treatment of diseases transferable from animals to humans; projekto trumpinys „ZOE – Zoonoses Online Education“; Nr. 2016-1-RO01-KA203-024732).

Projekto metu buvo sukurti atviri skaitmeniniai mokymo(si) ištekliai, pritaikyti veterinarijos, medicinos, pedagogikos ir lingvodidaktikos sričių atstovams, taip pat zoonozių mokymo ir monitoringo gidai, audiovizualinės medžiaga apie zoonozes ir jų prevenciją (www.zoeproject.eu).

Projekto metu buvo siekiama didinti informuotumą apie maliarijos ir dirofilariozės diagnozavimo, stebėjimo ir kontrolės priemones. Projektą įgyvendino 10 partnerių iš Europos Sąjungos šalių (Grigore T. Popa veterinarijos ir farmacijos universitetas (Rumunija), Alexandru Ioan Cuza universitetas (Rumunija), EuroEd fondas (Rumunija), Zagrebo universitetas (Kroatija), Soros International House (Lietuva), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ di Teramo (Italija).

Fakulteto dėstytojai ir studentai 2017 – 2018 m. dalyvavo Erasmus+ strateginių partnerysčių projekte „EntrepreneurshipXchange through project-based learning“ (2017-1-BG01-KA205-035758). Projekto tikslas – pritaikyti projektinio mokymosi metodiką mokant jaunimą verslumo. Projekto rėmėjai ir administratoriai – Bulgarijos „Erasmus+“ Nacionalinė agentūra, Bulgarijos atminties fondas, projekto partneriai: VšĮ „Probleminio mokymo institutas“ ir Vilniaus kolegija (asocijuotas partneris).

Maisto technologijos katedros dėstytojai 2019 m. partnerio teisėmis pradėjo dalyvauti Nordplus projekte „Quality aspects of animal products“ (NPHE-2019/10298). Projekto tikslas – sukurti nuolatinį bendradarbiavimo tinklą su aukštojo mokslo institucijomis siekiant pasidalinti žiniomis, patirtimis apie gyvūninių produktų kokybės sampratą, kilmę, gyvūnų gerovę, higieną, šios šakos tvarumo aspektus. Projekto partneriai: Seinäjoki taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas ir Vilniaus kolegija.

 

Naudingos nuorodos

2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje http://www.esinvesticijos.lt/

Pareiškėjo ABC nuo idėjos iki vertinimo http://lvpa.lt/upload/files/Leidiniai/Pareiskejo%20ABC.pdf

2014-2020 Erasmus+ http://www.erasmus-plius.lt/

Europos komisija http://ec.europa.eu/index_lt.htm

Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programa „Nordplus“ http://www.nordplus.lt/

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra https://www.jtba.lt/

Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) https://www.smpf.lt/lt/

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) http://www.esf.lt/

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) https://www.cpva.lt/

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) http://lvpa.lt/

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) https://mita.lrv.lt/

Lietuvos mokslo taryba (LMT) https://www.lmt.lt/lt