Studentų mokslinė draugija

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Studentų mokslinė draugija (SMD) – tai savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti studentų organizacija, vienijanti studentus, aktyviai atliekančius taikomuosius tyrimus, siekiančius žinių ir praktinių gebėjimų tobulinimo bei chemijos mokslo populiarinimo.

Mūsų tikslas – vienyti VK ATF studentus, siekiančius pagilinti teorines žinias ir  praktinius gebėjimus, skatinti studentų tiriamąją veiklą.
Uždaviniai:
• Skatinti, plėtoti bei koordinuoti savarankišką studentų mokslinę (taikomąją) tiriamąją veiklą;
• Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti kuriant studentų taikomųjų tyrimų projektus, programas bei planus;
• Organizuoti konferencijas, seminarus, diskusijas ir kt.
• Dalyvauti mokslo populiarinimo renginiuose, konferencijose skaityti pranešimus;
• Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų mokslinėmis bei studentiškomis organizacijomis;
• Skatinti moksleivių domėjimąsi mokslu bei mokslo tiriamąja veikla kolegijoje.