Studentų mokslinė draugija

Studentų mokslinė draugija

Mūsų moto „Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko“. (A. Einšteinas)

 

Mes tai – savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti Agrotechnologijų fakulteto studentų organizacija. Savo veiklą pradėjome dar 2012 m. lapkričio mėn.

Mūsų tikslas – vienyti VK ATF studentus, siekiančius pagilinti teorines žinias ir praktinius gebėjimus, skatinti studentų tiriamąją veiklą.

Uždaviniai:
Skatinti, plėtoti bei koordinuoti savarankišką studentų mokslinę (taikomąją) tiriamąją veiklą;
Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti kuriant studentų taikomųjų tyrimų projektus, programas bei planus;
Organizuoti konferencijas, seminarus, diskusijas ir kt.
Dalyvauti mokslo populiarinimo renginiuose, konferencijose skaityti pranešimus;
Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų mokslinėmis bei studentiškomis organizacijomis;
Skatinti moksleivių domėjimąsi mokslu bei mokslo tiriamąja veikla kolegijoje.