Taikomoji cheminė analizė

 

Pagrindinė informacija

Programos pavadinimas: Taikomoji cheminė analizė
Kodas: 6531CX001
Fakultetas: Agrotechnologijų fakultetas
Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
Studijų kryptis: C01 Chemija
Dėstoma kalba: Lietuvių
Forma: nuolatinė
Trukmė: 3 metai
Suteikiamas laipsnis: Fizinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos kreditai: 180

Įdomu

Domiesi gamtos mokslais? Esi linkęs eksperimentuoti, stebėti ir tyrinėti? Tuomet pirmyn – ši studijų programa TAU! Taikomoji cheminė analizė – tai vienintelė koleginių studijų programa Lietuvoje, kurią gali studijuoti Vilniaus kolegijoje.

Šios studijų programos tikslas – rengti fizinių mokslų profesinius bakalaurus, išmanančius bendruosius chemijos ir tyrimo metodų principus, cheminių medžiagų savybes ir gebančius atlikti cheminę ir / ar biocheminę analizę, pateikti tyrimų rezultatus ir užtikrinti jų patikimumą, nuolat tobulinančius profesines kompetencijas sparčiai besikeičiančių technologijų kontekste.

Be cheminių tyrimų neišsiverčiama kuriant ir gaminant chemijos, biotechnologijų, agrochemijos, kosmetikos, maisto produktus, atliekant mokslinius ir aplinkos apsaugos tyrimus. Studijuodamas tapsi kvalifikuotu tyrėju, gebančiu valdyti šiuolaikinę laboratorinę įrangą, išmanysi tyrimo metodų parinkimo principus, gebėsi atlikti cheminę ir biocheminę analizę.

Norėdamas išvykti dalinėms studijoms ir praktikoms, galėsi rinktis ir užsienio šalis. Mūsų studentai dalinėms studijoms vyksta į Suomiją, Čekiją, Portugaliją, Lenkiją, Turkiją, kitas šalis. Apie mainų programose dalyvaujančias mokymo įstaigas sužinosi čia.

„Lietuvos ryto“  televizijos laida „Renkuosi studijuoti“

Čia galite pamatyti „Lietuvos ryto“ televizijos transliuotą laidą „Renkuosi studijuoti“ apie taikomosios cheminės analizės studijų programą.

Kas yra taikomoji cheminė analizė sužinosi pažiūrėjęs šį filmuką.

Įvairu

Šiuolaikinis pasaulis neįsivaizduojamas be cheminių tyrimų, tad studijuosi įvairius chemijos ir biotechnologijų dalykus, o praktinius įgūdžius įgysi ir lavinsi šiuolaikiškose chemijos laboratorijose. Daugiau apie studijų dalykus:

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531CX001
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis C01 Chemija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Fizinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos

Įstojusiems 2022 m.
Įstojusiems 2023 m.
Įstojusiems 2024 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti maisto ir chemijos pramonės įmonių, mokslo ir visuomenės sveikatos centrų, aplinkosaugos tarnybų, vandens tiekimo įmonių, žemės ūkio, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, mokymo įstaigų chemijos laboratorijose ar biotechnologijos pramonės, farmacijos įmonėse.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • paaiškinti cheminius reiškinius, remdamasis pagrindinių chemijos sričių teorijomis ir faktais;
 • taikyti žinias praktinėje veikloje apie chemijos ir biotechnologijų pramonės svarbiausius technologinius procesus;
 • taikyti matematikos, statistikos, fizikos ir informacinių technologijų žinias cheminės analizės rezultatams apdoroti;
 • taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės teorinius pagrindus ir metodus cheminiams tyrimams;
 • planuoti cheminės analizės eigą, valdyti materialinius išteklius;
 • atlikti tyrimą pagal tinkamai pasirinktą analizės metodą;
 • statistiškai apdoroti ir vertinti tyrimų rezultatus, juos dokumentuoti;
 • saugiai dirbti su cheminėmis medžiagomis, standartine laboratorine įranga ir prietaisais;
 • parinkti reikalingas medžiagas ir priemones, paruošti mėginius analizei;
 • patikimai atlikti cheminę kokybinę bei kiekybinę analizę;
 • spręsti praktines chemijos problemas, remdamasis įgytomis chemijos žiniomis ir praktiniais įgūdžiais;
 • bendrauti taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba (žodžiu ir raštu);
 • pateikti tyrimo rezultatus raštu ar žodžiu specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • demonstruoti socialinį atsakingumą už savo darbo rezultatus ir jų poveikį organizacijai bei visuomenei;
 • planuoti ir organizuoti savarankišką veiklą ir mokymąsi;
 • dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai;
 • vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus;
 • bendrauti, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų.

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems nuo 2024 m.),

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Informacinės technologijos 4 E
Taikomoji matematika ir statistika 6 E
Laboratorinių tyrimų technika 3 E
Bendroji ir neorganinė chemija 9 E
Darbo ir civilinė sauga 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba ir akademinis rašymas 3 E
Taikomoji fizika 6 E
Analizinė chemija 6 E
Organinė chemija 6 E
Fizikinė chemija 6 E
Laboratorinių tyrimų mokomoji praktika 3 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biochemija ir biologiškai aktyvių junginių chemija 6 E
Spektrinė analizė 9 E
Cheminės analizės kokybė 3 E
Chromatografinė analizė 9 E
Cheminės analizės kokybės mokomoji praktika 3 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laboratorijų veiklos organizavimas 3 E
Mikrobiologija 3 E
Biotechnologija 3 E
Maisto analizė 6 P
Instrumentinės analizės profesinės veiklos praktika 9 A
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 6 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 E
Biocheminė analizė 6 P
Aplinkosauga ir tvarumas 3 E
Aplinkos objektų analizė 6 P
Elektrocheminė analizė 6 E
Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas 6 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD gynimas
 • Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
 • Vertinimas*:
 • E – egzaminas;
 • A – ataskaita;
 • P – projektas;
 • SD – savarankiškas darbas;
 • BD – baigiamasis darbas.

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2022, 2023 m.),

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 E
Profesinė užsienio kalba 3 SD
Bendroji ir neorganinė chemija 9 E
Informacinės technologijos 6 E
Žmogaus sauga 3 E
Matematika ir statistika 3 SD
Laboratorinių tyrimų pagrindai 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 3 E
Matematika ir statistika 6 E
Taikomoji fizika 6 E
Laboratorijų veikla 3 E
Analizinė chemija 9 E
Tyrėjo įgūdžių mokomoji praktika 3 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Fizikinė chemija 6 E
Spektrinė analizė 6 E
Organinė chemija 6 E
Biochemija 3 E
Mikrobiologija 3 E
Cheminės analizės kokybė 3 E
Cheminės analizės kokybės mokomoji praktika 3 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biotechnologija 3 E
Chromatografinė analizė 6 E
Maisto analizė 6 P
Cheminių tyrimų profesinės veiklos praktika 9 A
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 6 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mokslinių tyrimų metodologija 3 E
Biocheminės analizės metodai 6 P
Aplinkosauga 3 E
Aplinkos objektų analizė 6 P
Elektrocheminė analizė 6 E
Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas 6 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD gynimas

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

A – ataskaita;

P – projektas;

SD – savarankiškas darbas;

BD – baigiamasis darbas.

 

Ko išmoksiu

Baigęs studijas tapsi aukštos kvalifikacijos cheminės analizės specialistu (-e), gebančiu (-ia) taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės metodus, naudojantis laboratorine įranga atlikti cheminę ir biocheminę analizę, užtikrinti jos kokybę, pateikti analizės rezultatus, paaiškinti cheminius reiškinius, remdamasis pagrindinių chemijos sričių teorijomis ir faktais.

Ar studijas finansuoja valstybė?

Studijuoti Taikomąją cheminę analizę galima valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų. Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą reikia išlaikyti 1 valstybinį brandos egzaminą. Minimalus konkursinis balas, renkantis Cheminės analizės studijas yra ne mažesnis kaip 4,3. Jį sudaro:

Dalykas Koeficientas Skaičiuojama
Chemija 0,4 E
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 E
Matematika arba fizika, arba biologija 0,2 E/MP
Kitas dalykas (pasirinktinai, nesutampantis su 1, 2, 3) * 0,2 E/MP

E – valstybinis brandos egzaminas;
MP – metinis pažymys.
* – Į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas iš brandos atestato.

Apie priėmimo sąlygas, skiriamus papildomus balus skaityk čia.

Ar gaučiau stpendiją?

Gerai besimokantys studentai gali gauti stipendiją. Studentams studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos skatinamosios stipendijos. Paprastos stipendijos dydis yra 40 Eur, padidintos – 120 Eur. Studentams, priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti skiriama Studijų stipendija. Ją tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o gauna surinkę aukščiausius vidurinio ugdymo programų balus. Metinis Studijų stipendijos dydis atitinka vienerių studijų metų kainos dydį.

Geriausiai besimokantys ir aktyviai mokslo taikomojoje veikloje dalyvaujantys studentai gali pretenduoti į kasmet skiriamas UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardines stipendijas. Pažangiausi studentai gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Nesi vilnietis?

Fakultete yra bendrabutis, kuriame apgyvendinami visi norintys studentai. Jame veikia nemokamas interneto ryšys, sudarytos puikios buities sąlygos. Bendrabutis yra šalia fakulteto, netoli miesto centras. Nuomos mokestis nuo 55 Eur/mėn.

Ar būsi paklausus darbo rinkoje?

Darbo rinkoje stebimas nuolatinis cheminės analizės specialistų poreikio augimas, todėl baigę studijas absolventai sėkmingai įsidarbina maisto ir chemijos pramonės įmonių laboratorijose, biotechnologijos, farmacijos pramonės įmonėse.

Absolventai dirba UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje ir jos skyriuose Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Eurofins Labtarna Lietuva”, UAB „Ekometrija“, UAB „Biocentras“, UAB „Biotechpharma“ ir UAB „Teva Baltic“ ir kt.

 

Patiko mokytis?

Baigęs taikomosios cheminės analizės studijas Agrotechnologijų fakultete, mokslus galėsi tęsti Vilniaus universitete, Kauno technologijų, Vytauto Didžiojo universitetuose, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Nori sužinoti daugiau?

Norėtum apie taikomosios cheminės analizės studijas sužinoti daugiau ar turi klausimų? Mūsų fakulteto dėstytojai rengia nuotolines konsultacijas ir plačiau papasakoja apie studijas, atsako į rūpimus būsimųjų studentų klausimus. Klausimus gali pateikti el. paštu: stojantiesiems@atf.viko.lt

Nuomonės

Nori sužinoti, ką apie studijas galvoja kiti?

…Esu dėkingas Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dėstytojams už suteiktas žinias, tai pagrindas jauno žmogaus karjerai. Studijų metu pažinau puikius dėstytojus, sutikau draugų ir sužinojau daug naujų dalykų. Visa tai padėjo man žengti pirmus karjeros žingsnius ir toliau augti kaip specialistui.“

Absolventas Daumantas Elijošius

…Ką man davė studijos Kolegijoje? Išsiugdžiau analitinį mąstymą, kruopštumą, darbštumą, laiko planavimą. Išmokau sistemingai kaupti, analizuoti informaciją, apibendrinti rezultatus bei rengti išvadas. Ypač daug patirties įgavau rengti pateiktis bei kalbėti prieš auditoriją. Buvo gana nemažai paskaitų apie laboratorijos veiklą, standartizaciją, metrologiją, skaičiavimus cheminėje analizėje, kas atrodė labai nuobodu ir nereikalinga, o dabar labai džiaugiuosi, kad turiu pakankamai didelį žinių bagažą. Jaučiuosi labai tvirtai ir saugiai, kai reikia atlikti skaičiavimus, pasiruošti tirpalus, paversti matavimo vienetus kitais ir dirbti su laboratorine įranga.“

Absolventė Eglė Penkaitytė

„Šiame skyriuje dirba dvi Vilniaus kolegijos Cheminės analizės absolventės – Karolina Jakštaitė ir Neringa Kasinskienė. Karolina ir Neringa yra darbščios, kruopščios ir atsakingos darbuotojos, jos ima aplinkos objektų mėginius ir atlieka tyrimus. Bendradarbiavimas su Vilniaus kolegija neapsiriboja tik studentų priėmimu į praktikas, kur jiems sudaroma galimybė susipažinti su rutininiu laboratorijos darbu ir įgyti reikalingų praktinių gebėjimų darbo vietoje, bet ir skyriaus darbuotojai dėsto studentams, dalyvauja konferencijose, studijų programų akreditacijoje bei kitose veiklose.“

Aplinkos apsaugos agentūros  Aplinkos tyrimų departamento
Rytų Lietuvos Aplinkos tyrimų skyriaus vedėjas Juozas Dautartas