Veterinarijos katedra

Kolegija vykdo veterinarijos studijų krypties Veterinarijos studijų programą. Programos tikslas yra rengti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusius kvalifikuotus veterinarijos felčerius, išmanančius gyvūnų morfologiją, fiziologinius ir patologinius procesus, gebančius suteikti pirmąją pagalbą, slaugyti, išduoti klientams vaistus, prižiūrėti ir paruošti veterinarinės paskirties patalpas klinikoje, esančią aparatūrą, prietaisus ir gyvūnus procedūroms bei tyrimams atlikti.

STUDIJŲ KOKYBĖ MOKSLINĖ VEIKLA BENDRADARBIAVIMAS

Katedros vedėja
Monika Zdanavičiūtė
Tel. +370 640 41 955
El. p.: m.zdanaviciute@atf.viko.lt;
veterinarija@atf.viko.lt

Katedros administratorė
Dovilė Lobyncevaitė
Tel. +370 640 47 661
El. p.: d.lobyncevaite@atf.viko.lt;
veterinarija@atf.viko.lt

Katedros adresas
Dvaro g. 1, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r.
El. p. veterinarija@atf.viko.lt

Veterinarijos katedros personalas:

Monika Zdanavičiūtė
Pareigos – lektorė
El. paštas: m.zdanaviciute@atf.viko.lt

Dr. Edvardas Gedgaudas
Pareigos – docentas
El. paštas: e.gedgaudas@atf.viko.lt

Dr. Virginija Jarulė
Pareigos – docentė
El. paštas: v.jarule@atf.viko.lt

Rūta Karalienė
Pareigos – lektorė
El. paštas: r.karaliene@atf.viko.lt

Tomas Karalis
Pareigos – lektorius
El. paštas: t.karalis@viko.lt

Ernest Kostenko
Pareigos – lektorius
El. paštas: e.kostenko@atf.viko.lt

Aivaras Paukštė – Veterinarijos studijų krypties komiteto pirmininkas
Pareigos – lektorius
El. paštas: a.paukste@atf.viko.lt

Vytautas Parapijonavičius
Pareigos – lektorius
El. paštas: v.parapijonavicius@atf.viko.lt

Kęstutis Radziulis
Pareigos – lektorius
El. paštas: k.radziulis@atf.viko.lt

Dr.Vytautas Sabūnas
Pareigos – docentas
El. paštas: v.sabunas@atf.viko.lt

Dr. Jakov Šengaut
Pareigos –  docentas
El. paštas: j.sengaut@atf.viko.lt

Inga Gokienė (vaiko priežiūros atostogose)
Pareigos – asistentė
El. paštas: i.miseviciute@atf.viko.lt