Veterinarijos katedra

Kolegija vykdo veterinarijos studijų krypties Veterinarijos studijų programą. Programos tikslas yra rengti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusius kvalifikuotus veterinarijos felčerius, išmanančius gyvūnų morfologiją, fiziologinius ir patologinius procesus, gebančius suteikti pirmąją pagalbą, slaugyti, išduoti klientams vaistus, prižiūrėti ir paruošti veterinarinės paskirties patalpas klinikoje, esančią aparatūrą, prietaisus ir gyvūnus procedūroms bei tyrimams atlikti.

STUDIJŲ KOKYBĖ MOKSLINĖ VEIKLA BENDRADARBIAVIMAS

Veterinarijos katedros vedėja,Veterinarijos
studijų krypties komiteto pirmininkė
dr. Virginija Jarulė
Tel. +370 652 55582
El.p.: v.jarulė@atf.viko.lt

Katedros administratorė
Asta Mikėnienė
Tel. +370 640 41812
El. p: a.mikeniene@atf.viko.lt
veterinarija@atf.viko.lt

Katedros adresas
Dvaro g. 1, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r.
El. p. veterinarija@atf.viko.lt

Veterinarijos katedros personalas:

Dr. Edvardas Gedgaudas
Pareigos – docentas
El. paštas: e.gedgaudas@atf.viko.lt

Dr. Virginija Jarulė
Pareigos – docentė, Veterinarijos katedros vedėja,
Veterinarijos studijų krypties komiteto pirmininkė
El. paštas: v.jarule@atf.viko.lt

Rūta Karalienė
Pareigos – lektorė
El. paštas: r.karaliene@atf.viko.lt

Tomas Karalis
Pareigos – lektorius
El. paštas: t.karalis@viko.lt

Ernest Kostenko
Pareigos – lektorius
El. paštas: e.kostenko@atf.viko.lt

Aivaras Paukštė 
Pareigos – lektorius
El. paštas: a.paukste@atf.viko.lt

Vytautas Parapijonavičius
Pareigos – lektorius
El. paštas: v.parapijonavicius@atf.viko.lt

Kęstutis Radziulis
Pareigos – lektorius
El. paštas: k.radziulis@atf.viko.lt

Dr.Akvilė Ežerskytė Misevičienė
Pareigos – docentė
El.paštas: a.miseviciene@atf.viko.lt

Dr.Vytautas Sabūnas
Pareigos – docentas
El. paštas: v.sabunas@atf.viko.lt

Lukas Mačiulis
Pareigos – lektorius
El.paštas: l.maciulis@atf.viko.lt

Milda Vasaitytė
Pareigos – lektorė
El.paštas: m.vasaityte@atf.viko.lt

Sergej Voitenko
Pareigos – lektorius
El.paštas: s.voitenko@atf.viko.lt

Aurimas Gelbūda
Pareigos –  laborantas
El. paštas: a.gelbuda@atf.viko.lt