Veterinarinės medicinos katedra

Katedros vedėjas:
Aivaras Paukštė

Tel. 8 640 41 955
El. paštas: veterinarija@atf.viko.lt

Katedros administratorė:
Dovilė Lobyncevaitė
Tel. 8 640 47 661
El.p. veterinarija@atf.viko.lt

 

Katedros adresas:
Dvaro g. 1, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r.

Katedros dėstytojai:

Vardas Pavardė Pareigos Dėstomi dalykai El.paštas
dr.Virginija Jarulė docentė Veterinarinė patologija;  Egzotinių gyvūnų sveikatingumo ypatumai;; Chirurgija; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams; Slaugos procesas ir klinikiniai įgūdžiai; Taikomoji biologija; Paukštininkystė ir paukščių ligos  v.jarule@atf.viko.lt
dr.Jakov Šengaut docentas Chirurgija; Profesinė etika ir komunikacija; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams. dr@vetmed.lt
dr. Edvardas  Gedgaudas docentas Akušerija ir ginekologija; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams. edvardasg@litgenas.lt
Rūta Karalienė lektorė Taikomoji etologija; Slaugos procesas ir klinikiniai įgūdžiai; Gyvūnų anatomija; Baigiamoji praktika; Taikomoji etologija  r.karaliene@atf.viko.lt
Tomas Karalis lektorius Ligų terapijos ir profilaktikos profesinės veiklos praktika, Epizootologija t.karalis@viko.lt
Inga Gokienė asistentė Vaiko priežiūros atostogose i.miseviciute@atf.viko.lt
Vytautas Parapijonavičius lektorius LPD Gyvūnų augintinių sveikatingumas; Chirurgija. v.parapijonavicius@atf.viko.lt
Sabina Rabkovskaja asistentė Vaiko priežiūros atostogose s.rabkovskaja@atf.viko.lt
Aivaras Paukštė lektorius, katedros vedėjas Akvakultūra; Gyvūnų anatomija; Gyvūnų fiziologija; Gyvūnų gerovė; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams. a.paukste@atf.viko.lt
Kęstutis Radziulis lektorius Klinikinė diagnostika ir neužkrečiamosios ligos; Parazitologija; LPD Ūkinių gyvūnų sveikatingumas; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams. k.radziulis@atf.viko.lt
Monika Zdanavičiūtė lektorė Smulkiųjų gyvūnų veislės ir slauga; Veterinarinė teisė ir profesinė etika; Laboratorinė diagnostika; Mikrobiologija; Veterinarinė sanitarinė ekspertizė; Profesinė etika ir komunikacija; Taikomųjų tyrimų metodologija; Gyvūnų fiziologija; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams. m.zdanaviciute@atf.viko.lt
Ernest Kostenko lektorius Akušerija ir ginekologija; Chirurgija; LPD Gyvūnų augintinių sveikatingumas; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams e.kostenko@atf.viko.lt
Dovilė Lobyncevaitė katedros administratorė d.lobyncevaite@atf.viko.lt

 

Svarbesni katedros dėstytojų darbai.

 

Mokymo ir mokymosi knyga:

Viskas apie naminius gyvūnus. Gyvūnų augintojo vadovas / A. Paukštė, J. Morkūnas ir kt. – Kaunas: Terra Publica, 2010. 204 p. ISBN 978-9955-652-70-0
Intervencinės veterinarinės medicinos pagrindų praktinių darbų metodinė medžiaga / V. Jarulė, A. Paukštė – Vilnius: UAB Ciklonas, 2013. 57 p.
Smulkiųjų gyvūnų slaugos praktinių darbų metodinė medžiaga / V. Jarulė, I. Misevičiūtė, K. Radziulis – Vilnius: UAB Ciklonas, 2013. 56 p.

 

Publikacijos mokslo leidiniuose:
Gružauskas R., Jarulė V., Semaškaitė A., Racevičiūtė-Stupelienė A., Buckiūnienė V. Skirtingo kalcio ir fosforo santykio lesale įtaka vištų dedeklių produktyvumui ir kokybiniams kiaušinių rodikliams. Kaunas: Veterinarija ir zootechnika (Vet Med Zoot). 2011, T. 56 (78). ISSN 1392-2130.

 

Skaityti pranešimai tarptautinėse konferencijose:
A. Paukštė: tarptautinė konferencija ISSUES OF ANIMAL WELFARE 2012, pranešimo tema: EU Animal Welfare Strategy 2012–2015.
Dr. V. Jarulė: tarptautinė konferencija ISSUES OF ANIMAL WELFARE 2012, pranešimo tema: Laying Hens Welfare Requirements.
I. Misevičiūtė: tarptautinė konferencija ISSUES OF ANIMAL WELFARE 2012, pranešimo tema: Animal Torture and Unlawful Killing.

 

Dalyvavimas projektuose:
• 2009 m. Europos Sąjungos Dvynių projektas RO/2007-IB/AG/02. Projekto partneriai: Rumunija, Buchareštas.
• ES Struktūrinio fondo projektas „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programų atnaujinimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-030. Mokymai programų rengimo, inovatyvių mokymo(si) kompetencijų įgijimui. Edinburgo Nappier universitetas, Edinburgas (Škotija).
• Zoonozių susirgimai. Projekto partneriai: Ziuricho universitetas, Parazitologijos institutas. Šveicarija. Jungtinių tautų organizacija.
Projektas „Darbo rinkos aktualijas atitinkantis aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų profesinių kompetencijų įgijimas“ neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Modernaus pieno ūkio valdymas“. Projekto partneris – Lietuvos galvijų veisėjų asociacija.

Organizuojami užsakomieji tyrimai: Veterinarinės medicinos katedros atliktas VMVT užsakomasis tyrimas „Medaus higieninis įvertinimas ir bičių ligų paplitimas Vilniaus apskrities bitynuose“. 2007-04-31 parengta ir pateikta užsakovams galutinė tyrimo ataskaita.

 

Organizuojami užsakomieji seminarai, mokymai:
• Benamių kačių skaičiaus mažinimas ir kontrolė Lietuvoje: problema ir sprendimai
• Gyvūnų laikymo kultūra  • Mikotoksinų poveikis paukščių produktyvumui ir imuninei sistemai
• Neformaliojo profesinio mokymo kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tiekimas bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą. Mokymo programos: Akvakultūra (kodas 4916240001); Gyvūnų ir gyvulių priežiūra (kodas 4916400001); Kinologija ir felinologija (kodas 4916400002). Projektas „Parama užimtumui ir mobilumui“, kodas VP1-1.2-SADM-01-V-07-001.
• Dėstymas Regioniniame žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centre mokymo programoje „Ūkininkavimo pradmenys“.
„Universitetų paskaitų turas – ULT 2013″ (University Lecture Tour)“

Narystė Lietuvos asociacijose, sąjungose:
• Lietuvos gyvūnų globos draugija
• Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija
• Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija
• Lietuvos bitininkų sąjunga
• Lietuvos kinologų draugija
• Lietuvos kurtų savininkų klubas
• Pasaulinė paukštininkų mokslo asociacija
• Žūklės klubas
Lietuvos medžiotojų draugija
Mikrobiologų klubas

Narystė tarptautinėse asociacijose, sąjungose:
• Veterinarinės medicinos katedra nuo 2012 m. yra Europinio daugiašalio veterinarijos slaugytojų mokymo ir lavinimo tinklo VETNNET nare.

 

Katedros socialiniai partneriai: Veterinarinės medicinos katedra, organizuodama studijų procesą, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais: M. Petniūno ūkis; VšĮ Gyvūnų globos tarnyba „Pifas”; VšĮ „Lesė”; VšĮ „Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla ir vaistinė”; AB Vilniaus paukštynas; Lietuvos gyvūnų globos draugija; UAB Alltech technologijos; UAB „Jakovo veterinarijos centras”; UAB „Žvėryno veterinarijos gydykla”; Lauros Udraitės veterinarijos klinika; LSMU Gyvulininkystės institutas; Lietuvos zoologijos sodas; VšĮ Buivydiškių veterinarijos klinika; Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas; Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; Vilniaus apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; UAB „VET-1”; UAB „DeLaval”; AB „Rokiškio pienas“, filialas Ukmergės pieninė; Anglijos gyvūnų gerovės ir labdaros organizacija „Naturewatch Foundation“; VšĮ Indrės veterinarijos gydykla; Bafo veterinarijos klinika, UAB Edlana, Stručių ferma, A. Skliaro ūkis; ŽŪB ,,Baušai”; Ūkininkai Andžej ir Sergej Vachoviak.

 

Veterinarinės medicinos katedros dėstytojai teikia konsultacijas:
• Gyvulininkystės ir zoohigienos;
• Ekologinės gyvulininkystės;
• Žemės ūkio produktų kokybės;
• Gyvulininkystės produktų perdirbimo ir laikymo;
• Epizootologijos;
• Vidaus neužkrečiamų ligų;
• Farmakologijos;
• Chirurgijos;
• Akušerijos ir ginekologijos;
• Veterinarinės sanitarinės ekspertizės;
• Parazitologijos;
• Veterinarinio darbo organizavimo;
• Taikomosios etologijos;
• Bitininkystės;
• Gyvūnų gerovės;
• Kinologijos bei felinologijos;
• Invazinių ir infekcinių ligų;
• Maisto produktų ekspertizės klausimais.