Veterinarijos katedra

Kolegija vykdo veterinarijos studijų krypties Veterinarijos studijų programą. Programos tikslas yra rengti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusius kvalifikuotus veterinarijos felčerius, išmanančius gyvūnų morfologiją, fiziologinius ir patologinius procesus, gebančius suteikti pirmąją pagalbą, slaugyti, išduoti klientams vaistus, prižiūrėti ir paruošti veterinarinės paskirties patalpas klinikoje, esančią aparatūrą, prietaisus ir gyvūnus procedūroms bei tyrimams atlikti.

STUDIJŲ KOKYBĖ MOKSLINĖ VEIKLA BENDRADARBIAVIMAS

Veterinarijos katedros vedėja
dr. Virginija Jarulė
Tel. +370 652 55582
El.p.: v.jarulė@atf.viko.lt

Katedros administratorė
Rusnė Staneliūnaitė
Tel. +370 663 53315
El. p: r.staneliunaite@atf.viko.lt
veterinarija@atf.viko.lt

Katedros adresas
Dvaro g. 1, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r.
El. p. veterinarija@atf.viko.lt

Veterinarijos katedros personalas:

Dr. Edvardas Gedgaudas
Pareigos – docentas
El. paštas: e.gedgaudas@atf.viko.lt

Dr. Virginija Jarulė
Pareigos – docentė
El. paštas: v.jarule@atf.viko.lt

Rūta Karalienė
Pareigos – lektorė
El. paštas: r.karaliene@atf.viko.lt

Tomas Karalis
Pareigos – lektorius
El. paštas: t.karalis@viko.lt

Ernest Kostenko
Pareigos – lektorius
El. paštas: e.kostenko@atf.viko.lt

Aivaras Paukštė – Veterinarijos studijų krypties komiteto pirmininkas
Pareigos – lektorius
El. paštas: a.paukste@atf.viko.lt

Vytautas Parapijonavičius
Pareigos – lektorius
El. paštas: v.parapijonavicius@atf.viko.lt

Kęstutis Radziulis
Pareigos – lektorius
El. paštas: k.radziulis@atf.viko.lt

Dr.Vytautas Sabūnas
Pareigos – docentas
El. paštas: v.sabunas@atf.viko.lt

Dr. Jakov Šengaut
Pareigos –  docentas
El. paštas: j.sengaut@atf.viko.lt