Agrotechnologijų fakultetas tęsia Karjeros dienos renginių ciklą. Susipažinti su praktikos ir įsidarbinimo galimybėmis Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje buvo pakviesti agroverslo technologijų, veterinarijos, cheminės analizės  studijų programų studentai, o taip pat Ekonomikos fakulteto apskaitos ir verslo ekonomikos studijų programų studentai. Renginys vyko tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu.

Vyriausioji personalo specialistė Sonata Grigaitytė – Menšikova studentams pristatė praktikos įmonę, Vilniaus kolegijos absolventų įsidarbinimo sėkmės istorijas, galimybes atlikti praktikas. Technologinių paslaugų skyriaus vadovas kalbėjo apie galimybes atlikti praktiką ir dirbti agronomijos srities konsultanto pozicijoje.

Studentų įspūdžiai po susitikimo: ,,Kai mes patys turime galimybę tiesiogiai susitikti ir bendrauti su organizacijų atstovais, paklausinėti jų, galime pasitikrinti, ar sutampa vertybės ir požiūriai įvairiais klausimais, sužinome darbuotojų atrankos konkrečioje organizacijoje ar įmonėje subtilumus, drąsiau jaučiamės pokalbiuose dėl praktikos ir įsidarbinimo”.

Susitikimo organizatorė R. Miakinkovienė