Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

nuoroda http://www.viko.lt/studijos/neformalus-svietimas/neformaliojo-svietimo-ir-savisvietos-budu-igytu-kompetenciju-vertinimas-ir-pripazinimas/