Karjera

Kolegijos karjeros specialistai ir fakulteto dėstytojai padeda studentams projektuoti savo karjerą nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje ir konsultuoja, kaip joje sėkmingai integruotis. Fakulteto katedrų ir studijų programų vadovai stebi situaciją darbo rinkoje, teikia informaciją apie įsidarbinimo galimybes pagal atitinkamas studijų programas. Fakulteto internetinėje svetainėje skelbiami socialinių partnerių ir dalininkų darbo pasiūlymai. Kartu su fakulteto katedromis ir Studentų atstovybe organizuojamos studijų parodos, atvirų durų bei karjeros dienos.

Fakulteto studentai skatinami naudotis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų karjeros valdymo informacine sistema (KVIS). Šios sistemos paskirtis padėti studentams ir absolventams (5 metai po studijų baigimo) savarankiškai valdyti asmeninę karjerą.

Karjera.lt sistemoje studentai gali atrasti daug naudingos informacijos, įrankių ir pagalbos šaltinių sėkmingai karjerai. Čia galima kurti ir tvarkyti karjeros planus, naudotis testais ir klausimynais. Svetainės suteikiamomis galimybėmis galėsite geriau pažinti save, domėtis karjeros galimybėmis, rasti praktikos ir darbo pasiūlymų, kaupti ir tvarkyti karjerai svarbią asmeninę informaciją, užmegzti ir palaikyti ryšius su būsimais darbdaviais, savarankiškai spręsti iškilusius karjeros sunkumus, susisiekti su savo aukštosios mokyklos karjeros specialistais.

Naudingos nuorodos

Darbo paieškos ir karjeros planavimo internetinės svetainė https://www.cv.lt/

Darbo paieškos ir karjeros planavimo internetinės svetainė https://www.cvonline.lt/

Darbo paieškos ir karjeros planavimo internetinės svetainė https://www.cvmarket.lt/

Darbo paieškos ir karjeros planavimo internetinės svetainė https://www.cvbankas.lt/

Darbo paieškos internetinės svetainė http://darbo.lt/

Užimtumo tarnybos puslapis https://uzt.lt/

Darbo skelbimai užsienio kompanijose, įsikūrusiose Lietuvoje https://workinlithuania.lt/

Europos jaunimo informacijos tinklas Eurodesk internetinė svetainė (darbo ir praktikos vietų paieška, karjeros planavimas, savanorystė, stažuotės ir kt.) https://www.zinauviska.lt/

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2

Profesinio informavimo ir konsultavimo Euroguidance tinklo svetainė http://www.euroguidance.lt/

Europos darbo mobilumo internetinė svetainė https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage