Maisto technologija

Pagrindinė informacija

Programos pavadinimas:  Maisto technologija
Kodas:  6531FX004
Fakultetas:  Agrotechnologijų fakultetas
Krypčių grupė: Technologijų mokslai
Studijų kryptis: F06 Maisto technologijos
Dėstoma kalba: Lietuvių
Forma: nuolatinė (dieninė, sesijinė)
Trukmė 3 metai
Suteikiamas laipsnis:  Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos kreditai: 180

Įdomu

Ar žinai, kad maisto produktai, patiekalai kuriuos įsigyjame parduotuvėse, valgome kavinėse, restoranuose, yra maisto technologo darbo rezultatas. Maisto technologija – tai kokybiškų, inovatyvių, sveikatai palankių maisto produktų kūrimas bei gamyba.

Maisto technologo darbas nuo įprasto gaminimo skiriasi tuo, kad kiekvienam gaminiui reikia paruošti technologinę instrukciją, parinkti žaliavas, vykdyti, kontroliuoti gamybos procesą, užtikrinti maisto saugos sistemos vykdymą įmonėje ir kokybiško maisto teikimą į rinką.

Maisto technologas turi užtikrinti, koks bus pagaminto produkto tinkamumo vartoti terminas, žinoti kaip pasirinktos žaliavos ir gamybos būdas įtakos galutinę produkto kainą. Tokius gebėjimus galima ugdyti studijuojant Maisto technologijos studijų programą.

Įvairu

Tau patinka maisto gamybos procesas, mėgsti eksperimentuoti, kurti maisto produktus ir patiekalus, tau įdomi maisto sudėtis, svarbus sveikatai palankus maistas, saugių ir kokybiškų maisto produktų tiekimas į rinką, tau įdomus maisto dizainas ir gamybos inovacijos – rinkis studijuoti Maisto technologiją.

Galėsi pasirinkti tai, kuo labiausiai norėtum domėtis. Tai augalinio ir gyvūninio maisto technologijos ir įrengimai, maisto dizainas ir inovacijos, vaisių, daržovių perdirbimo technologijos ir įrengimai, maisto mikrobiologija, juslinė analizė, maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai ir daug kitų dalykų.

Daugiau apie studijų dalykus:

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2024 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Matematika ir taikomosios kompiuterinės programos 6 E
Inžinerinė grafika 4 E
Specialybės kalba ir akademinis rašymas 3 E
Profesinė užsienio kalba 4 E
Profesinė komunikacija 3 E
Augalinio maisto technologijos ir įrengimai 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Gyvūninio maisto technologijos ir įrengimai 10 E
Cheminė analizė 5 E
Tvari maisto gamyba ir aplinkosauga 4 E
Darbo teisė ir sauga 6 E
Speciali mityba ir funkcinis maistas 5 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Organinė chemija ir biochemija 5 E
Maisto cheminiai tyrimai ir statistinis duomenų apdorojimas 10 E
Vaisių, daržovių perdirbimo technologijos ir įrengimai 5 E
Maisto dizainas ir inovacijos 5 P
Etninio paveldo maisto technologijos 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Maisto sauga ir kokybė 4 E
Maisto mikrobiologija 3 E
Juslinė analizė 3 E
Bendrųjų technologijų ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika 10 A
Laisvai pasirenkamas modulis 4 E
Laisvai pasirenkamas modulis 6 E
5 semestras (30 kreditų)
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Maisto gamybos įmonių saugos ir  kokybės valdymas 10 E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo ekonomika ir vadyba 6 P
Verslo etika 4 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

 

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2022, 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Matematika ir taikomosios kompiuterinės programos 10 E
Komunikacija 10 E
Augalinės kilmės maisto produktų technologija 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkosauga ir tvari gamyba 10 E
Chemija 1 10 E
Gyvūninės kilmės maisto produktų technologija 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Mityba ir maisto chemija 10 E
Maisto dizainas ir inovacijos 5 P
Etninio paveldo maisto technologijos 5 P
Chemija 2 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Maisto sauga ir kokybė 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis 4 E
Laisvai pasirenkamas modulis 6 E
Bendroji technologinė ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika 10 A
5 semestras (30 kreditų)
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepimo technologijos ir įrengimai 10 E
Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacija Mėsos produktų technologija
Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslumo pagrindai 10 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

 Laisvai pasirenkamą modulį studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų modulių sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

P – projektas;

A-ataskaita.

Ko išmoksiu

Baigęs studijas tapsi aukštos kvalifikacijos maisto technologijų specialistu. Tu gebėsi organizuoti ir valdyti maisto gamybos procesą, mokėsi gaminti kokybiškus, saugius, sveikatai palankius maisto produktus ir patiekalus. Savo žinias gebėsi pritaikyti maisto gamybos ir maitinimo įmonėse, galėsi kurti savo verslą. Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Baigęs studijas gebėsi:

 • taikyti komunikacijos žinias, perteikti idėjas ir sprendimus maisto įmonės veikloje;
 • taikyti verslumo, ekonomikos pagrindų žinias maisto įmonės veikloje;
 • taikyti žaliavų, medžiagų, visų maisto produktų grupių gamybos ir jų saugos ir kokybės žinias maisto technologiniuose procesuose;
 • parinkti kokybiškas žaliavas, medžiagas, priemones maisto technologijose, užtikrinti gaminių saugą ir kokybę;
 • planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti maisto gamybos technologinius procesus;
 • parinkti ir išdėstyti technologinę įrangą pagal maisto technologinių operacijų srautą ir pagrįsti savo sprendimus,
 • taikyti maisto technologijų projektavimo metodikas,
 • taikyti maisto mokslo ir technologijų inovacijas su maisto gamyba, paskirstymu ir vartojimu susijusioje veikloje;
 • atlikti reikiamus tyrimus ir eksperimentus, apdoroti jų duomenis, pristatyti rezultatus apie produktų maistinę vertę, sudėtį, kokybę bei saugą;
 • rasti reikiamą profesinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose;
 • vykdyti žaliavų, maisto gamybos proceso, produkcijos saugos ir kokybės reikalavimus pagal savikontrolės sistemas;
 • vykdyti maisto gamybą atsižvelgiant į saugos reikalavimus, technologijų poveikį žmonių sveikatai ir gamtai, į ekonomines ir socialines pasekmes;
 • veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje.

Ar studijas finansuoja valstybė?

Studijuoti Maisto technologijas galima valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Stojant į valstybės finansuojamą ir nefinansuojamą vietą (baigusiems 2024 m.) reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų (Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, bet kurio kito dalyko). Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (t. y. bent 16 balų).

Konkursinį balą, renkantis Maisto technologijų studijas sudaro:

Dalykas Koeficientas Skaičiuojama
Matematika 0,4 E
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 E
Chemija arba fizika, arba biologija 0,1 E/MP
Kitas dalykas (pasirinktinai, nesutampantis su 1, 2, 3) * 0,3 E/MP

E – valstybinis brandos egzaminas;
MP – metinis pažymys.

Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir literatūros, (iki 2012 m.) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.

Išsamiau apie stojimo sąlygas galite rasti:

https://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/

Ar gaučiau stipendiją?

Gerai besimokantys studentai gali gauti stipendiją.
Studentams studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos skatinamosios stipendijos. Skatinamosios stipendijos dydis yra 1,5 BSĮ (bazinė socialinė išmoka, šiuo metu yra 55 Eur) padidintos -3 BSĮ.

Studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose gali būti skiriama papildoma iki 200 Eur tikslinė skatinamoji stipendija, kurią skiria Žemės ūkio ministerija.
Studentams, priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti skiriama  Studijų stipendija. Ją tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o gauna surinkę aukščiausius vidurinio ugdymo programų balus. Metinis Studijų stipendijos dydis atitinka vienerių studijų metų kainos dydį.
Pažangiausi studentai gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Nesi vilnietis?

Fakultete yra bendrabutis, kuriame apgyvendinami visi norintys studentai. Jame veikia nemokamas interneto ryšys, sudarytos puikios buities sąlygos. Bendrabutis yra šalia fakulteto, netoli miesto centras. Nuomos mokestis nuo 65 Eur/mėn.

Ar būsi paklausus darbo rinkoje?

Šiuolaikiniam vartotojui svarbu kokius maistp produktus pasirinkti iš begalinio rinkoje esančio asortimento, svarbus sveikatai palankus maistas, maisto produktų sudėtis, kokybė, ieškoma neragautų, naujų juslinių savybių maisto produktų. Visa tai ir daugiau gali realizuoti maisto technologijų specialistas.

Mūsų absolventai dirba technologais, kokybės vadovais, meistrais, konditeriais, padalinių ir gamybos vadovais, maisto saugos specialistais, kokybės kontrolieriais. Žemiau išvardinta tik dalis maisto gamybos įmonių, kuriose dirba mūsų absolventai:

UAB “Rimi Lietuva”, UAB “Vilniaus duona”, UAB “Biovela Group”, UAB “Malsena Plius”, AB “Klaipėdos pienas”, UAB “ILunch restaurant”, UAB “Baltic Food Republic”, UAB “Skanus kalnas”, MB “Protingas maistas”, UAB “Buga’s”, UAB “Iki Lietuva”, UAB “Maxima LT”, UAB “Dzūkija”, AB “Vilniaus pergalė” ir kt.

Patiko mokytis?

Baigęs Maisto technologijų studijas  Agrotechnologijų fakultete, mokslus galėsi tęsti Lietuvos Sveikatos mokslų, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijų universitetuose, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Nori sužinoti daugiau?

Norėtum apie Maisto technologijų studijas sužinoti daugiau ar turi klausimų?
Mūsų fakulteto dėstytojai rengia nuotolinės konsultacijas ir plačiau papasakoja apie studijas, atsako
į rūpimus būsimųjų studentų klausimus. Klausimus gali pateikti stojantiesiems@atf.viko.lt

Nuomonės

Nori sužinoti, ką apie studijas galvoja kiti?

Dar mokydamasi mokykloje žinojau aiškiai, kad savo ateitį siesiu su maistu, jo gamyba ir technologija. Tad studijuoti pasirinkau Vilniaus kolegijoje Maisto technologiją. Pradėjus studijuoti labiausiai nerimavau dėl chemijos paskaitų, tačiau dėstytojai buvo visada pasiruošę padėti, atsakyti į kylančius klausimus, paaiškinti taip, jog būtų kuo aiškiau, taip pat pradėjau pati labiau domėtis. Teorines žinias užtvirtindavome laboratorijoje atlikdami bandymus ar kepykloje išbandydami naujas technologijas, kurdami savo receptūras. Baigusi studijas pasirinkau konditerės darbą įmonėse „Pievos Burbulai“ir „Coffee Spells Dabar pati kuriu receptūras, nebijau rizikuoti bei eksperimentuoti, semiuosi patirties. Žinau, kad studijų metu įgytos maisto technologijos žinios man padės ateity siekti savo tikslo bei svajonės.“

Absolventė Rūta Kniežaitė

2020 metais įgijau maisto technologo specialybę. Įgytas išsilavinimas suteikė galimybę siekti aukštesnės pakopos profesinėje srityje bei pretenduoti užimti vadovaujamas pareigas Lietuvos kariuomenės maitinimo įstaigoje. Šiuo metu dirbu Lietuvos kariuomenės Įgulų aptarnavimo centro valgyklos vedėja. Studijuodama Vilniaus kolegijoje, pažinau daug šaunių dėstytojų, iš kurių sėmiausi teorinių ir praktinių žinių. Labai patiko tai, kad studijų metu didelis dėmesys buvo skiriamas praktiniams užsiėmimams. Lankstus studijų grafiko derinimas sudarė sąlygas lengvai derinti darbą ir studijas. Besimokydama Vilniaus kolegijoje įgijau naujų draugų ir kolegų, su kuriais bendrauju iki šiol tiek asmeniniais, tiek profesiniais klausimais. Džiaugiuosi savo apsisprendimu studijuoti Vilniaus kolegijoje ir rekomenduoju visiems, kurie nori darbuotis maisto srityje,  rinktis studijas Vilniaus kolegijoje.“

Absolventė  Jurgita Lembertienė

UAB “Malsena Plius” kokybės vadovė Aistė Kazakauskienė siūlo atsižvelgti į tai, kad jau kelis metus iš eilės technologinių studijų kryptis yra palankiai vertinama darbdavių. “Vilniaus kolegijoje Agrotechnologijų fakultete baigiau Maisto technologijos studijų programą. Atliekant praktiką įmonėje UAB „Malsena Plius“, sulaukiau darbo pasiūlymo. Baigiamąjį darbą rašiau, jau turėdama darbą. Prie sėkmingos integracijos į darbo rinką neabejotinai prisidėjo studijų metais įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai. Vertingiausias dalykas buvo praktiniai darbai laboratorijose ir praktikos maisto gamybos įmonėse. Turėjau galimybę atlikti labai daug praktinių darbų, įgyti praktinės patirties, kas davė tikrai didelį suvokimą apie būsimą darbą. Verta paminėti kompetentingus ir atsidavusius savo darbui dėstytojus. Jų dėka studijų metai buvo įdomūs, naudingi ir neteko gailėtis savo pasirinkimu.”

 Absolventė Aistė Kazakauskienė

Posakis – niekada ne vėlu mokytis labai tinka Liucijai Makovskai UAB „Biovela Group“ Naujų produktų kūrimo departamento technologei. Būdama 31 metų įstojau  į Vilniaus kolegiją Maisto technologijos studijas. Kartu su mokslais mano gyvenime prasidėjo pokyčiai praktinio tobulėjimo kryptimi – dalyvavau virėjų, konditerių, šefų konkursuose, olimpiadose Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose esu laimėjusi  aukso, sidabro ir bronzos medalius. Tuo pat metu pradėjau dirbti maisto technologe UAB „Čili Holdings“ tinkle, kūriau  meniu šio tinklo maitinimo įmonėms. Pastaruosius  6 metus dirbu technologe vienoje didžiausių mėsos perdirbimo įmonėje Lietuvoje – naujų produktų kūrimo departamente. Visiems besirenkantiems savo kelią po mokyklos, ar persikvalifikuojantiems, keičiantiems profesiją, noriu palinkėti pasirinkus studijas mažais žingsneliais siekti savo tikslų, susiduriant su sunkumais nepasiduoti, stengtis kuo daugiau sužinoti, išmokti, atrasti, įgyti patirties.“

    Absolventė Liucijai Makovskai