Maisto technologijos

Pagrindinė informacija

Programos pavadinimas:  Maisto technologijos
Kodas:  6531FX004
Fakultetas:  Agrotechnologijų fakultetas
Krypčių grupė: Technologijų mokslai
Studijų kryptis: F06 Maisto technologijos
Dėstoma kalba: Lietuvių
Forma: nuolatinė (dieninė, sesijinė)
Trukmė 3 metai
Suteikiamas laipsnis:  Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos kreditai: 180

Įdomu

Maisto produktas, kurį įsigyjame parduotuvėse, maistas, kurį valgome kavinėje ar restorane, yra maisto technologo darbo rezultatas. Maisto technologija – tai maistingų, sveikų, skanių, patrauklių, kokybiškų ir inovatyvių maisto produktų kūrimas bei gamyba.
Studijuodamas savo praktinius įgūdžius lavinsi  Cheminės analizės, Maisto chemijos, Maisto technologijos, Juslinės analizės laboratorijose.
Norėdamas, dalinėms studijoms ir praktikoms galėsi rinktis ir užsienio šalis. Šiais tikslais mūsų studentai lankėsi Portugalijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Turkijoje, Slovakijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Vokietijoje, Suomijoje ir kitose šalyse.
Apie mainų programose dalyvaujančias mokymo įstaigas sužinosite čia.

Įvairu

Maisto technologijos plati ir įvairi sąvoka, tad studijuodamas galėsi rinktis tai, kas labiausiai prie širdies. Galėsi specializuotis duonos kepimo, mėsos arba maitinimo įstaigų technologijų srityje. Daugiau apie specializacijas ir dalykus, kurių mokysiesi sužinosi ČIA.

Specializacija Duonos kepimo technologija

 • savarankiškai projektuoti, organizuoti, vykdyti duonos kepimo technologinius procesus.
 • valdyti, užtikrinti duonos kepinių saugą ir kokybę.

Specializacija Mėsos produktų technologija

 • savarankiškai projektuoti, organizuoti, vykdyti mėsos ir jos produktų technologinius procesus. bei
 • valdyti ir užtikrinti mėsos produktų saugą ir kokybę.

Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija

 • savarankiškai projektuoti, organizuoti, vykdyti gamybą, aptarnavimą maitinimo įmonėse.
 • užtikrinti maisto gamybos saugą ir kokybę.

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2022, 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)

Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Matematika ir taikomosios kompiuterinės programos 10 E
Komunikacija 10 E
Augalinės kilmės maisto produktų technologija 10 E

2 semestras (30 kreditų)

Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkosauga ir tvari gamyba 10 E
Chemija 1 10 E
Gyvūninės kilmės maisto produktų technologija 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Mityba ir maisto chemija 10 E
Maisto dizainas ir inovacijos 5 P
Etninio paveldo maisto technologijos 5 P
Chemija 2 10 E

4 semestras (30 kreditų)

Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Maisto sauga ir kokybė 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas modulis 4 E
Laisvai pasirenkamas modulis 6 E
Bendroji technologinė ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika 10 A

5 semestras (30 kreditų)

Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepimo technologijos ir įrengimai 10 E
Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacija Mėsos produktų technologija
Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A

6 semestras (30 kreditų)

Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslumo pagrindai 10 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

Laisvai pasirenkamą modulį studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų modulių sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas.

Ko išmoksiu

Baigęs studijas tapsi aukštos kvalifikacijos  maisto technologijų specialistu. Tu gebėsi organizuoti ir valdyti maisto gamybos procesą, mokėsi gaminti kokybiškus, saugius ir sveikus maisto produktus. Savo žinias gebėsi pritaikyti didžiausiose Lietuvos maisto perdirbimo ir maitinimo įmonėse, galėsi kurti savo verslą. Daugiau apie studijuojamus dalykus ir būsimas kompetencijas sužinosi ČIA

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • bendrauti su technologijų bendruomene, mitybos, maisto saugos specialistais bei visuomene;
 • taikyti komunikacijos žinias, perteikti idėjas ir sprendimus maisto įmonės veikloje;
 • dirbti pavieniui ir komandoje;
 • pristatyti eksperimentų ar tyrimų rezultatus ir pateikti išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybę bei saugą;
 • rasti reikiamą profesinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose;
 • taikyti maisto mokslo ir technologijų inovacijas su maisto gamyba, paskirstymu ir vartojimu susijusioje veikloje;
 • atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų duomenis, argumentuotai pagrįsti savo sprendimus;
 • parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, priemones, būdus ir taikyti juos maisto technologijose;
 • vertinti naudojamų žaliavų, medžiagų, gaminių  saugą ir kokybę maisto technologijoms;
 • taikyti žaliavų, medžiagų, visų maisto produktų grupių gamybos ir jų saugos ir kokybės žinias maisto technologiniuose procesuose;
 • vykdyti žaliavų, maisto gamybos proceso, produkcijos saugos ir kokybės reikalavimus pagal savikontrolės sistemas;
 • planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti maisto technologinius procesus;
 • parinkti ir išdėstyti technologinę įrangą pagal maisto technologinių operacijų srautą ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus;
 • taikyti maisto technologijų projektavimo metodikas;
 • taikyti maisto produktų gamybos saugos ir kokybės reikalavimus visuose maisto gamybos etapuose;
 • taikyti verslumo, ekonomikos pagrindų žinias maisto įmonės veikloje; vykdyti maisto gamybą, vadovaujantis etiniais, aplinkosaugos, darbo saugos reikalavimais.

Ar studijas finansuoja valstybė?

Studijuoti  Maisto technologijas galima valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų. Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą reikia išlaikyti 1 valstybinį brandos egzaminą. Minimalus konkursinis balas, renkantis Maisto technologijų studijas yra ne mažesnis kaip 4,3. Jį sudaro:

Dalykas Koeficientas Skaičiuojama
Matematika 0,4 E
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 E
Chemija arba fizika, arba biologija 0,1 E/MP
Kitas dalykas (pasirinktinai, nesutampantis su 1, 2, 3) * 0,3 E/MP

E – valstybinis brandos egzaminas;
MP – metinis pažymys.

* – į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas iš brandos atestato. Dedamąja dalimi gali būti ir kvalifikacijos egzamino (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.

Apie  priėmimo sąlygas, skiriamus papildomus balus skaityk čia.

Ar gaučiau stipendiją?

Gerai besimokantys studentai gali gauti stipendiją.
Studentams studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos skatinamosios stipendijos. Paprastos stipendijos dydis yra 40 Eur, padidintos – 120 Eur. Studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose gali būti skiriama papildoma 200 Eur tikslinė skatinamoji stipendija, kurią skiria Žemės ūkio ministerija.
Studentams, priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti skiriama  Studijų stipendija. Ją tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o gauna surinkę aukščiausius vidurinio ugdymo programų balus. Metinis Studijų stipendijos dydis atitinka vienerių studijų metų kainos dydį.
Pažangiausi studentai gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Nesi vilnietis?

Fakultete yra bendrabutis, kuriame apgyvendinami visi norintys studentai. Jame veikia nemokamas interneto ryšys, sudarytos puikios buities sąlygos. Bendrabutis yra šalia fakulteto, netoli miesto centras. Nuomos mokestis nuo 55 Eur/mėn.

Ar būsi paklausus darbo rinkoje?

Žmonėms reikėjo, reikia ir visada reikės maisto. Mūsų absolventai, baigę Maisto technologijų studijas, darbą pagal specialybę randa nesunkiai.
Buvę studentai dirba technologais,  kokybės vadovais, meistrais, konditeriais, padalinių ir gamybos vadovais, maisto saugos specialistais, kokybės kontrolieriais  UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Vilniaus duona“, UAB „Biovela Group“, UAB „Utenos mėsa“, UAB „Pievos Burbulai“, Lietuvos kariuomenės Įgulų aptarnavimo centro valgykloje,  UAB „Žiežmarių mėsinė“, UAB „Daivida“, AB Vilniaus paukštynas, UAB „Palink“, UAB „Maxima LT“, UAB „Dzūkija“, AB „Vilniaus pergalė“, UAB „Malsena Plius“, UAB „Gurevita“, UAB „Gerovė, konservų fabrikas“.

Patiko mokytis?

Baigęs Maisto technologijų studijas  Agrotechnologijų fakultete, mokslus galėsi tęsti Lietuvos Sveikatos mokslų, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijų universitetuose, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Nori sužinoti daugiau?

Norėtum apie Maisto technologijų studijas sužinoti daugiau ar turi klausimų?
Mūsų fakulteto dėstytojai rengia nuotolinės konsultacijas ir plačiau papasakoja apie studijas, atsako
į rūpimus būsimųjų studentų klausimus. Klausimus gali pateikti stojantiesiems@atf.viko.lt

Nuomonės

Nori sužinoti, ką apie studijas galvoja kiti?

…Dar mokydamasi mokykloje žinojau aiškiai, kad savo ateitį siesiu su maistu, jo gamyba ir technologija. Tad studijuoti pasirinkau Vilniaus kolegijoje Maisto technologiją. Pradėjus studijuoti labiausiai nerimavau dėl chemijos paskaitų, tačiau dėstytojai buvo visada pasiruošę padėti, atsakyti į kylančius klausimus, paaiškinti taip, jog būtų kuo aiškiau, taip pat pradėjau pati labiau domėtis. Teorines žinias užtvirtindavome laboratorijoje atlikdami bandymus ar kepykloje išbandydami naujas technologijas, kurdami savo receptūras. Baigusi studijas pasirinkau konditerės darbą įmonėse  „Pievos Burbulai“ ir „Coffee Spells Dabar pati kuriu receptūras, nebijau rizikuoti bei eksperimentuoti, semiuosi patirties. Žinau, kad studijų metu įgytos maisto technologijos žinios man padės ateity siekti savo tikslo bei svajonės.“

Absolventė Rūta Kniežaitė

 …2020 metais įgijau maisto technologo specialybę. Įgytas išsilavinimas suteikė galimybę siekti aukštesnės pakopos profesinėje srityje bei pretenduoti užimti vadovaujamas pareigas Lietuvos kariuomenės maitinimo įstaigoje. Šiuo metu dirbu Lietuvos kariuomenės Įgulų aptarnavimo centro valgyklos vedėja. Studijuodama Vilniaus kolegijoje, pažinau daug šaunių dėstytojų, iš kurių sėmiausi teorinių ir praktinių žinių. Labai patiko tai, kad studijų metu didelis dėmesys buvo skiriamas praktiniams užsiėmimams. Lankstus studijų grafiko derinimas sudarė sąlygas lengvai derinti darbą ir studijas. Besimokydama Vilniaus kolegijoje įgijau naujų draugų ir kolegų, su kuriais bendrauju iki šiol tiek asmeniniais, tiek profesiniais klausimais. Džiaugiuosi savo apsisprendimu studijuoti Vilniaus kolegijoje ir rekomenduoju visiems, kurie nori darbuotis maisto srityje,  rinktis studijas Vilniaus kolegijoje.“

Absolventė  Jurgita Lembertienė