Dokumentai

Šiuos dokumentus galima rasti raštinėje:

  • Dėstytojo praktinės veiklos stažuotės tvarka (patvirtinta Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dekano 2008 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V1-25)
  • Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto praktikų organizavimo tvarka (patvirtinta Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dekano 2009 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V1-15

    Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašo 10 punktas