Nuolatinės studijos

Nuolatinės
Nuolatinės sesijinės

Nuolatinės sesijinės studijos (nuotoliniu būdu)

Nuolatinės

Nuolatinės studijos organizuojamos pagal Agroverslo technologijų, Cheminės analizės, Maisto technologijos, Kraštovaizdžio dizaino, Veterinarijos studijų programas. Studijuoti priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Studijų trukmė – 3 metai. Vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų. Mokslo metus sudaro du semestrai: rudens ir pavasario. Kiekvieną studijų semestrą studijuojamų dalykų (modulių) apimtis 30 kreditų. Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis pagal fakulteto dekano patvirtintą paskaitų tvarkaraštį nuo 8.00 val. iki 20.00 val.

Nuolatinės sesijinės

Nuolatinės studijos organizuojamos pagal Agroverslo technologijų, Maisto technologijos, Kraštovaizdžio dizaino, studijų programas.
Nuolatinių sesijinių studijų trukmė 3 metai, apimtis – 180 kreditų. Vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų.

Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos sesijomis. Mokslo metus sudaro du semestrai: rudens ir pavasario. Rudens ir pavasario semestre organizuojama po dvi sesijas, kurių metų vyksta paskaitos, konsultacijos, atsiskaitymai. Sesijinis studijų tvarkaraštis – tai toks studijų organizavimo būdas, kai akademiniai užsiėmimai vyksta periodinių sesijų metu, darbą organizuojant kiekvieną sesijos darbo dieną nuo 8.00 val. iki 20.00 val. (iki 12 akademinių valandų per dieną) ir šeštadieniais nuo 8.00 val. iki 14.00 val. (iki 8 akademinių valandų).

Pasirinkus šias studijas, sudaromos galimybės derinti darbinę veiklą ir studijas vienu metu. Šias studijas rekomenduojam rinktis tiems stojantiesiems, kurie dirba, planuoja dirbti ar dėl kitų priežasčių nori studijuoti mažesniu intensyvumu. Kiekvienai sesijai yra lanksčiai sudaromas tvarkaraštis, derinant su studentų poreikiais, pvz., dalis tarpinių atsiskaitymų, egzaminų ir projektų yra laikomi savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais, t. y. pasibaigus sesijai). Pagal sudarytą tvarkaraštį studentai dalyvauja paskaitose, praktikumuose, seminaruose, rengia ir gina projektus, laiko egzaminus. Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas, todėl studentai gali studijuoti savarankiškai. Pasirinkus šį studijų būdą, apie 65 proc. visų studijų programoje numatytų valandų studijuosite sesijų metu auditorijose, likusias – nuotoliniu būdu.

Nuolatinės sesijinės studijos (nuotoliniu būdu)

Įstojus į nuolatines sesijines studijas Agrotechnologijų fakultete, galima studijuoti nuotoliniu būdu. Studijuoti nuotoliniu būdu galima pasirinkus Agroverslo technologijų studijų programą.

Nuotolinės studijos – studijų būdas, kai mokymas ir mokymasis vyksta skirtingu laiku skirtingose vietose, o informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas sukuria mokymosi aplinką ir užtikrina mokymo/si procesų vyksmą.

Studijos vyksta pagal studijų planą ir nuolatinių sesijinių studijų tvarkaraštį. Nuotoliniu būdu studijuojantys studentai paskaitų medžiagą studijuoja jiems patogiu laiku, pagal modulio dėstytojų pateikiamas rekomendacijas. Studijų plane numatytos praktikos atliekamos realioje aplinkoje.

Egzaminai nuotolinių studijų studentams vyksta tuo pačiu metu kaip ir nuolatinių sesijinių studijų studentams, dėstytojų nurodytais terminais. Egzamino užduotys pateikiamos internetinėje VMA Moodle aplinkoje.

Studentų patogumui organizuojama:

  • konsultacijos nuotolinio mokymo Moodle, Teams aplinkoje, elektroniniu paštu;
  • individualios konsultacijos tarp sesijų;

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių, nuotolinių studijų planas:

  • AGROVERSLO TECHNOLOGIJOS (plačiau(studijų planai įstojusiems 2021, 2022, 2023 m.)
  • CHEMINĖ ANALIZĖ (plačiau(studijų planai įstojusiems 2019, 2020, 2021 m.)
  • MAISTO TECHNOLOGIJA (plačiau(studijų planai įstojusiems  2022, 2023 m.)
  • VETERINARIJA (plačiau(studijų planai įstojusiems 2021, 2022, 2023 m.)
  • KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS (plačiau(studijų planai įstojusiems 2020, 2021, 2022, 2023 m.)

KONTAKTAI:
Agrotechnologijų fakultetas
Studentų 39A, LT-08106 Vilnius
Tel. +370 640 41 804, +370 640 41 812
El. paštas: studiju.skyrius@atf.viko.lt

Studijų skyriaus vedėja
(226 kab.)
Rasa Miakinkovienė studiju.skyrius@atf.viko.lt
Studijų skyriaus vadybininkė
(226 kab.)
Asta Mikėnienė a.mikeniene@atf.viko.lt