Valdymas

Fakultetas yra Kolegijos padalinys, atsakingas už giminingų studijų krypčių grupių vykdomų studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir (ar) meno veiklos organizavimą, akademinės veiklos kokybės užtikrinimą, fakulteto veiklos planavimą.

Fakultetą sudaro fakulteto katedros, laboratorijos, centrai, skyriai ir kitos tarnybos.