Studentų atstovybė

Vilniaus kolegijos studentų atstovybė yra savarankiška visuomeninė Vilniaus kolegijos studentų ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija.

Vilniaus kolegijos SA jungia 7 fakultetų studentų atstovybes. Kiekviena iš jų turi savo narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakulteto atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir administracijos. Taip pat tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su studentišku gyvenimu – organizuoja fuksų stovyklas, krikštynas, kuruoja pirmakursių grupes.
Vilniaus kolegijos A

ATF SA – tai Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Studentų atstovybė. Tai vieta, kur kuriamos galimybės savarankiškam tobulėjimui, tai studentai studentams, kur visada gali kreiptis, kai kyla rūpesčių ar tiesiog turi gausybę idėjų, kurias fakulteto studentų atstovybė gali padėti įgyvendinti, tai vieta, kur  išmoksti pilietiškumo, atsakomybės, kūrybiškumo;

Svarbiausios Agrotechnologijų fakulteto Studentų atstovybės veiklos sritys

Organizuoti ir viešinti renginius,
Atstovauti studentų interesams,
Koordinuoti seniūnų ir kuratorių veiklą,
Analizuoti studentų poreikius,
Bendradarbiauto su įvairiais fakulteto ir kitų fakultetų padaliniais,
Informuoti ir konsultuoti studentus.

Kontaktai:

Pirmininkas Paulius Saldukas
sa.atf@vikosa.lt

Vicepirmininkas Eimantas Kiseliovas
atf.vice@vikosa.lt

Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė Monika Laukaitytė
atf.soc-akadem@vikosa.lt

Ryšių su visuomene koordinatorė Gintarė Katkevičiūtė
atf.rsv@vikosa.lt

Laisvalaikio koordinatorė Gabija Kontrimaitė
atf.laisvalaikis@vikosa.lt

Rinkodaros koordinator(ius) /ė –
atf.rinkodara@vikosa.lt

Administratorė Emilija Misiūnaitė
atf.admin@vikosa.lt

 

 

ATF SA padalinį rasi savo fakultete – Studentų 39A, 236 kabinetas, Vilniaus kolegijos SA Centrinį biurą – Saltoniškių g. 58. Taip pat Vilniaus kolegijos SA naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis – Facebook bei YouTube.