Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra

Katedros vedėja:
Dr. Gražina Palaitytė

Tel. 8 640 41 828
El. paštas: krastotvarka@atf.viko.lt

Dr. Rimantė Kondratienė
Kraštovaizdžio dizaino studijų programos koordinatorė
tel. +370 640 41 914
El. paštas r.kondratiene@atf.viko.lt

Katedros administratorė:
Inga Jančauskienė
tel. +370 640 42 770
El.p. krastotvarka@atf.viko.lt

 

Katedros adresas:
Dvaro g.1 II korpusas, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r.

Katedros darbuotojai:

Vardas Pavardė Pareigos Dėstomi moduliai/dalykai El.paštas
dr.Gražina Palaitytė docentė, katedros vedėja, agroverslo technologijų studijų programos kuratorė Dirvotyra; Augalų patologija ir apsauga; Augalų selekcija ir sėklininkystė; Augalų mityba; Augalininkystė; Agroekologija; Želdynų priežiūros technologijos; Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas; Kompiuterinės ūkio valdymo programos; Netradicinė augalininkystė ir gyvulininkystė; Želdynų priežiūros praktika; Aplinkosauga ir darbo teisė g.palaityte@atf.viko.lt
Inga Jančauskienė lektorė, katedros administratorė Žoliniai dekoratyviniai augalai; Taikomoji žolinių augalų praktika; Želdynų priežiūros praktika; Biotechnologija augalinkystėje;  Baigiamoji praktika i.jancauskiene@atf.viko.lt
Edita Kristina Kaurynienė lektorė Agroekologija; Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas; Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija; Ūkinių gyvūnų mityba ir pašarų apskaita; Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena; Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas; Biotechnologija gyvulininkystėje; Netradicinė augalininkystė ir gyvulininkystė; Kompiuterinės ūkio valdymo programos; Aplinkosauga ir darbo teisė; Profesinė praktika e-k.kauryniene@atf.viko.lt
Rimantas Kondratas lektorius Kraštovaizdžio architektūra; Želdyno statinių projektavimas ir statyba; Aplinkotvarkos inžinerija; Aplinkotvarkos statybos pagrindai; Mažoji želdynų arhitektūra r.kondratas@atf.viko.lt
dr.Rimantė Kondratienė docentė, Kraštovaizdžio dizaino studijų programos koordinatorė Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas; Kraštovaizdžio architektūra; Architektūrinė grafika; Kraštovaizdžio architektūros istorija; Želdyno įrengimo technologijų praktika; Baigiamoji profesinės veiklos praktika r.kondratienė@atf.viko.lt
dr.Nijolė Liepienė docentė, fakulteto dekanė Dirvotyra; Profesinė praktika n.liepiene@atf.viko.lt
Rasa Miakinkovienė lektorė Komunikavimo pagrindai: Ekonomikos pagrindai, rinkodara ir rinkos tyrimai; Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos ekonomika; Tyrimų metodologija, taikomoji statistika r.miakinkoviene@atf.viko.lt
dr.Ona Motiejūnaitė docentė Lietuvos flora o.motiejunaite@atf.viko.lt
dr.Darius Ryliškis docentas Taikomoji dendrologija; Taikomoji dendrologijos praktika; Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija darius.ryliskis@bs.vu.lt
Ramunė Vanagaitė lektorė, prodekanė Buhalterinė apskaita ir mokesčiai, Įmonės valdymas ir ekonomika r.vanagaite@atf.viko.lt
Nemira Dirmontaitė lektorė Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas; Architektūrinė grafika; Kompiuterinio projektavimo praktika; Tyrimų metodologija, taikomoji statistika n.dirmontaite@atf.viko.lt
Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė lektorė Kompiuterinės ūkio valdymo programos kristina@art21.lt
Birutė Vilčiauskaitė lektorė Žemės ūkio verslo vadyba b.vilciauskaite@atf.viko.lt
Tomas Čižokas dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro „VikoFlora“ vadovas t.cizokas@atf.viko.lt

 

 

Mokslo taikomoji ir kita veikla

Кондратене P. (2019). Становлення особистостi як субʼэкта соцiального середовища в закладi вищоi освiти. Горизонт дyховности виховання / The Horizon of Spirituality of Education. Collective Monograph. P. 200-226. Zuvedra, м. Вільнюс, Литва.

Kondratiene R. (2019). The Development of Personality as a Subject of the Social Environment at Higher Educational Establishment. Горизонт дyховности виховання / The Horizon of Spirituality of Education. Collective Monograph. P. 548-549. Zuvedra, м. Вільнюс, Литва.

Palaitytė G., Kubiliene E., Marcinkonis S. (2016). Influence of Compost Composition on Productivity of Oil Pumpkins. 9th International Conference on Biodiversity Research (ICBR)) Universitatis Daugavpiliensis

Palaitytė G., Kubiliene E., Marcinkonis S. (2016). Influence of Various Types of Compost on Zinc (Zn) Concentration in Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seeds. Zinc-Net Management Committee Meeting And Zinc-Net/Zinc-UK Conference 21st and 22nd of November 2016 Centre of Experimental Medicine The Queen’s University Belfast UK

Karyotis Th., Kubiliene E., Marcinkonis S., Palaityte G., and Noulas Ch. (2017). Distribution and Uptake of Zinc in Winter Wheat under Contrasting Climatic. Conditions International Society for the ISZB meeting, in collaboration with Zinc-Net (COST Action TD1304). June 18-22, 2017. UCLan Campus, Pyla, Cyprus

Jančauskienė I., (2017). Augimo reguliatorių poveikis drambliažolės (Miscanthus x giganteus Greef et deuter) organogenezei in vitro. Šiuolaikinės technologjjos darniai aplinkai. Mokslinių straipsnių rinkinys.

Kondratienė R., Kievišas J. (2016). Būsimo specialisto koreguojama ugdymo dvasingumo raida studijų procese. Ugdymo dvasingumo raida. Kolektyvinė monografija. p. 99-144.

Kondratienė R., Kievišas J. (2016). Future Specialist‘s Adjusting of Educational Spirituality Development in the study process. Ugdymo dvasingumo raida. Kolektyvinė monografija. p. 267-268.

Partneriai Lietuvoje ir užsienyje