Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra

Katedros vedėja:
Dr. Gražina Palaitytė

Tel. 8 640 41 828
El. paštas: krastotvarka@atf.viko.lt

Dr. Rimantė Kondratienė
Kraštovaizdžio dizaino studijų programos koordinatorė
tel. +370 640 41 914
El. paštas r.kondratiene@atf.viko.lt

Katedros administratorė:
Inga Jančauskienė
tel. +370 640 42 770
El.p. krastotvarka@atf.viko.lt

 

Katedros adresas:
Dvaro g.1 II korpusas, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r.

Katedros darbuotojai:

Vardas Pavardė Pareigos Dėstomi moduliai/dalykai El.paštas
Inga Jančauskienė lektorė, katedros administratorė Žoliniai dekoratyviniai augalai, Taikomoji žolinių augalų praktika, Želdynų priežiūros technologijos, Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos, Biotechnologija augalinkystėje, Baigiamoji ir specializacijos praktika i.jancauskiene@atf.viko.lt
Edita Kristina Kaurynienė lektorė Ekologinis ūkininkavimas; Vokiečių kalba; Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas; Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija; Ūkinių gyvūnų mityba ir pašarų apskaita; Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena; Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas; Biotechnologija gyvulininkystėje, Darbo ir civilinė sauga; Kompiuterinis gyvulininkystės ūkio valdymas; Profesinė praktika; Vadovavimas baigiamiesiems darbams e-k.kauryniene@atf.viko.lt  editakristina@gmail.com
Rimantas Kondratas lektorius Kraštovaizdžio architektūra, Želdyno statinių projektavimas ir statyba , Aplinkotvarkos inžinerija, Aplinkotvarkos statybos pagrindai, Aplinkotvarkos pvp r.kondratas@atf.viko.lt
dr.Rimantė Kondratienė docentė, Kraštovaizdžio dizaino studijų programos koordinatorė Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas, Kraštovaizdžio architektūra, Architektūrinė grafika, Kraštovaizdžio architektūros istorija, Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika r.kondratienė@atf.viko.lt
Arnas Kukujevas lektorius Žemės ūkio verslo vadyba. a.kukujevas@atf.viko.lt
arnaskukujevas@yahoo.com
dr.Nijolė Liepienė docentė, fakulteto dekanė Dirvotyra; Profesinė praktika n.liepiene@atf.viko.lt
Rasa Miakinkovienė lektorė  Verslo ekonomika ir vadyba, Komunikavimo pagrindai, Ekonomikos pagrindai, Rinkodara ir rinkos tyrimai, Baigiamoji praktika. Profesinės veiklos praktika. r.miakinkoviene@atf.viko.lt
dr.Ona Motiejūnaitė docentė Žoliniai dekoratyviniai augalai; Taikomoji žolinių augalų praktika; Mokomoji lauko praktika; Lietuvos flora; Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos o.motiejunaite@atf.viko.lt
motje2011@gmail.com
dr.Gražina Palaitytė docentė, katedros vedėja Želdynų priežiūros technologijos; Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas; Specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika; Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos; Dirvotyra; Augalų patologija ir apsauga; Augalų selekcija ir sėklininkystė; Augalų mityba; Atsinaujinantys ištekliai, energetiniai augalai; Sodininkystė g.palaityte@atf.viko.lt
dr.Darius Ryliškis docentas Dekoratyviniai augalai, Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos, Mokomoji lauko praktika, Taikomoji dendrologija ir Taikomoji dendrologijos praktika darius.ryliskis@bs.vu.lt
Ramunė Vanagaitė lektorė, prodekanė Buhalterinė apskaita ir mokesčiai. r.vanagaite@atf.viko.lt
Nemira Dirmontaitė lektorė Architektūrinė grafika; Kompiuterinė grafika ir floristinis interjero dizainas; Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas; Architektūrinė grafika2 n.dirmontaite@atf.viko.lt
Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė lektorė Kompiuterinės ūkio valdymo programos kristina@art21.lt
Tomas Čižokas dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro „VikoFlora“ vadovas t.cizokas@atf.viko.lt

 

 

Mokslo taikomoji ir kita veikla

Partneriai Lietuvoje ir užsienyje