Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra

Katedros vedėja:
Dr. Rimantė Kondratienė,

Tel. (8~5) 2191 653
El. paštas: krastotvarka@atf.viko.lt
Katedros adresas:
Beržų 2A, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r.

Katedros darbuotojai:

Vardas Pavardė Pareigos Dėstomi moduliai/dalykai El.paštas
Vida Gruzdienė asistentė Kompiuterinė grafika ir floristinis interjero dizainas (lpm) v.gruzdiene@atf.viko.lt
Inga Jančauskienė lektorė, katedros administratorė Želdynų priežiūros technologijos; Dekoratyviniai augalai; Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos; Mokomoji lauko praktika i.jancauskiene@atf.viko.lt
Edita Kristina Kaurynienė lektorė Ekologiškų produkto sertifikavimas, laikymas ir perdirbimas, gyvūnų gėrovė, veterinarinio darbo organizavimas, ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas, ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija, ūkinių gyvūnų mityba ir pašarų apskaita, Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas, Alternatyvaus ūkio technologijos ir inovacijos (lpm), vokiečių kalba. e-k.kauryniene@atf.viko.lt  editakristina@gmail.com
Rimantas Kondratas lektorius Aplinkotvarkos profesinės veiklos praktika, Kraštovaizdžio architektūra, Želdyno statinių projektavimas ir statyba, Aplinkotvarkos inžinerija r.kondratas@atf.viko.lt
dr.Rimantė Kondratienė docentė, katedros vedėja Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas, Kaštovaizdžio architektūra, Tyrimų metodologija, Vizualinės raiškos pagrindai r.kondratienė@atf.viko.lt
Arnas Kukujevas lektorius Projektų valdymas, Žemės ūkio verslo vadyba. a.kukujevas@atf.viko.lt
arnaskukujevas@yahoo.com
dr.Nijolė Liepienė lektorė, fakulteto dekanė Agrobiologijos pagrindai, Mokomoji lauko praktika n.liepiene@atf.viko.lt
Audronė Mačiulytė lektorė Aplinkotvarkos profesinės veiklos praktika, Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas, Vizualinės raiškos pagrindai, Tiksliųjų mokslų pagrindai; Kompiuterinė grafika ir floristinis interjero dizainas (lpm). a.maciulyte@atf.viko.lt
Rasa Miakinkovienė lektorė Ekonomika, Verslo ekonomika ir vadyba, Komunikavimo pagrindai, Ekonomikos pagrindai, Rinkodara ir rinkos tyrimai, Baigiamoji praktika. Profesinės veiklos praktika. r.miakinkoviene@atf.viko.lt
dr.Ona Motiejūnaitė docentė Dekoratyviniai augalai o.motiejunaite@atf.viko.lt
motje2011@gmail.com
dr.Gražina Palaitytė docentė, agroverslo technologijos studijų programos koordinatorė Agrobiologijos pagrindai, Kraštotvarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis projektavimas, Mokomoji lauko praktika, Tyrimų metodologija, Želdynų priežiūros technologijos, Augalų patologija ir apsauga, Augalų selekcija ir sėklininkystė, Augalų mityba, Dirvotyra, Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos, Augalininkystė, Alternatyvaus ūkio technologijos ir inovacijos (lpm). g.palaityte@atf.viko.lt
Darius Mačiulis lektorius Želdynų priežiūros technologijos, Vizualinės raiškos pagrindai, Tyrimų metodologija. d.maciulis@atf.viko.lt
dr.Darius Ryliškis docentas Dekoratyviniai augalai, Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos, Mokomoji lauko praktika darius.ryliskis@bs.vu.lt
Ramunė Vanagaitė lektorė, agroverslo vadybos studijų programos koordinatorė Apskaita ir finansai, Buhalterinė apskaita ir mokesčiai. r.vanagaite@atf.viko.lt
Alina Rokienė dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro „VikoFlora“ vyresnioji specialistė  a.rokiene@atf.viko.lt
Tomas Čižokas dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro „VikoFlora“ vadovas t.cizokas@atf.viko.lt
Veronika Mitina dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro „VikoFlora“ technikė  v.mitina@atf.viko.lt

 

 

Mokslo taikomoji ir kita veikla

Partneriai Lietuvoje ir užsienyje