Misija, vizija

Fakulteto misija – būti pasirengus atsiliepti į kintančius sparčiai besivystančios visuomenės poreikius ir gerinti mokymosi aplinką visų studijų formų studentams.

Viniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto VIZIJA

Atvira, nuolat atsinaujinanti, turinti plačius tarptautinius ryšius, puoselėjanti europinę aukštojo mokslo dimensiją, integruojanti naujausias dalykų žinias į fakulteto studijų programas, diegianti pažangias mokymo technologijas, siekianti aukšto dėstytojų ir studentų užsienio kalbų mokėjimo lygio bei profesinės kvalifikacijos.