2019 m. balandžio 24 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Šiaulių Didždvario gimnazijos 9 klasės moksleiviams. Praktiniame seminare dalyvavo 31 moksleivis, juos lydėjo mokytojos Virginija Savickaitė, Kristina Muraškienė ir Danguolė Vaičekauskienė.
Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla, aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje.
Dėstytoja Irena Čerčikienė paaiškino moksleiviams medžiagų gryninimo būdus, aptarė darbo metodiką. Moksleiviai, vadovaujami dėstytojos ir laborantės Viktorijos, Soksleto aparate pagamino dilgėlių ekstraktą, ištyrė jo juslinės savybes. Iš arbatžolių sublimavimo būdu išskyrė kofeiną, gautus jo kristalus stebėjo pro mikroskopą, atliko jodo sublimaciją, išbandė jo tirpumą įvairiuose tirpikliuose. Iš morkų sulčių aliejumi išekstrahavo karotiną, tirpius aliejuje vitaminus A ir D, dalomajame piltuve atskyrė tarpusavyje nesimaišančius sluoksnius. Etanoliu iš dilgėlių išekstrahavo chlorofilą, atskyrė žalios spalvos pigmentą chlorofilą nuo geltonos spalvos – ksantofilo. Adsorbcinės chromatografijos būdu aliuminio oksido kolonėlėje išskyrė spalvotų druskų zonas; vario tetraamoniako sulfato tirpalu patikrino silikagelio adsorbcines-desorbcines savybes. Kiekviena moksleivių grupė pristatė ir aptarė atliktų eksperimentų rezultatus.
Dėstytoja Dalė Židonytė pristatė teorinį augalinės kilmės rauginių medžiagų, vadinamų taninais, kursą, apžvelgė taninų gamtinius šaltinius, aptarė oksidimetrijos metodą.
Laboratorijoje, vadovaujami dėstytojos Dalės bei laborantės Viktorijos, moksleiviai atliko praktinį darbą „Taninų kiekio nustatymas arbatžolėse“ permanganatometriniu metodu. Moksleiviai atliko iš anksto paruoštų įvairių arbatų vandeninių ištraukų tyrimą, apskaičiavo taninų kiekį procentais ir aptarė rezultatus. Po to grupės apsikeitė vaidmenimis.
Šiaulių Didždvario gimnazijos moksleiviai Chemijos laboratorijoje lankėsi nebe pirmą kartą. Svečiai liko patenkinti konstruktyviu darbu ir dėmesingu Chemijos katedros priėmimu.

Chemijos katedra