2016 m. kovo 6 – 12 dienomis Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius ir  Chemijos katedros lektorė Sigita Švedienė lankėsi Leuveno universiteto kolegijos tarptautinėje savaitėje. Vilniaus kolegijos darbuotojų tikslas – įtraukti Leuveno universitetą į naujai teikiamus Vilniaus kolegijos „Erasmus+“ projektus bei perteikti Vilniaus kolegijos Chemijos katedros patirtį dirvožemio cheminių tyrimų srityje.

Chemijos katedros lektorė Sigita Švedienė skaitė paskaitas Leuveno universiteto kolegijos studentams apie dirvožemio cheminių tyrimų technologijas, pristatydama Lietuvoje vykstančių dirvožemio tyrimų pavyzdžius. Projektų vadovas pristatė Leuveno universiteto kolegijos studentams ir personalui Erasmus stažuočių Vilniaus kolegijoje galimybes, supažindino su naujai teikiamų projektų idėjomis bei pakvietė būti jų partneriais. Vilniaus kolegijos darbuotojai tarptautinės savaitės metu užmezgė naudingus tarpinstitucinius ryšius su naujais socialiniais partneriais iš Suomijos, Olandijos, Čekijos.

Leuveno universiteto kolegijos tarptautinių ryšių skyriaus atstovė Griet Servranckx džiaugėsi sėkminga tarptautinių ryšių plėtra su Vilniaus kolegija bei naujomis projektinėmis iniciatyvomis, plėtojant didaktines ir vadybines inovacijas studijų programose.

 

Projektų vadovas Mikas Balkevičius