Projektai

ATF vykdomi ir vykdyti projektai

Europos horizonto projekto „Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) maisto regionų inovacijos“ (angl. EIT Food Regional Innovation Scheme (RIS) Implementing Participants: EIT Food HUB 2024-2025), kuriam buvo suteiktas EIT finansavimas ir kurio pagrindinis pareiškėjas – „AgriFood Lithuania DIH“, konsorciumo narė – Vilniaus kolegija. Įgyvendinimo veiklos prasidėjo 2024 m. kovo 15 d.

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT) “FoodEducators“ programą (“EIT Food“) pradėjo 2022 m. pavadinimu „Jaunimo misija“. Darbas pradėtas įvertinus poreikius ir sukūrus du „Mokytojo vadovus“ (angl. Teacher Handbooks), kuriuose pateikti naudoti paruošti ištekliai, skirti darbui klasėje su mokyklinio amžiaus (7-18 metų) vaikais. 2022 m. „Mokytojo vadovai“ buvo bandomi penkiose šalyse: Kipre, Čekijoje, Izraelyje, Vengrijoje ir Ispanijoje. Buvo parengti 382 sertifikuoti mokytojai, kurie dirbo su 39 354 mokiniais. 2023 m. „Mokytojo vadovas“ buvo pakeistas į individualiai atsisiunčiamus, internetinius pamokų planus ir buvo sukurta svetainė “FoodEducators” https://www.foodeducators.eu. 2023 m. pamokų planai pasiekė Lenkiją, Jungtinę Karalystę ir Turkiją, o 2024 m. per EIT Food RIS HUB’us planuojama pasiekti pedagogus ir studentus daugiau nei dešimtyje Europos šalių.


2024 m. gegužės 13 – 17 dienomis Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentai kartu  su studentais iš VIVES Roeselare (Belgija) ir Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara (Rumunija) dalyvavo intensyvioje mišrioje programoje (Blended Intensive Programe) „Tvarūs sprendimai urbanizuotoms teritorijoms želdinti“ („Sustainable Landscaping Solutions for Urban Areas“). Programos tikslas – ugdyti gebėjimus, taikyti į tvarumą orientuotus sprendimus kraštovaizdžio formavimo srityje, siekiant sujungti žmones su gamta.

Išsamiau čia: Tvarūs sprendimai urbanizuotoms teritorijoms želdinti


Įgyvendinamas Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Digital Support in Chemistry Teaching (DISTINCT)“. Pagrindinis projekto tikslas – ieškoti tinkamo požiūrio į skaitmeninę chemijos transformaciją, atsižvelgiant į pandemijos situaciją (COVID), plėtoti skaitmeninę pedagogiką, mišraus mokymo nuostatas, DISTINCT platformos kūrimas. Projekto koordinatorius: Krokuvos Jogailos universitetas (Lenkija), Partneriai: Vilniaus kolegija, Vienos technikos universitetas (Austrija), Bolonijos universitetas (Italija), Latvijos universitetas, Europos chemijos teminių tinklų asociacija (Belgija).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. lapkričio 1d. – 2024 m. spalio 31 d.

Kviečiame apsilankyti projekto puslapyje: https://ectn.eu/work-groups/distinct/


Nordplus Higher Education projektas „Intensive course Safety of dairy products 2“ (Nr. NPHE-2022/10324). Projekto tikslas – parengti studentams intensyvius mokymo kursus, kurių tikslas patobulinti žinias apie pieno kokybei įtaką darančius veiksnius ir kokybės veiksnių svarbą tolesnei perdirbimo pramonei ar vartotojui. Projekto koordinatorius – Seinajoki taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), partneriai – Vilniaus kolegija, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas. Veiklos vykdytos 2023 m. gegužės 8-12 dienomis.


Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra kartu su Vilniaus miesto savivaldybe nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d. įgyvendino projektą. Projekto tikslas – aktyvinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių švietimo įstaigų aplinkos naudojimą edukaciniais tikslais: plėtoti tikslingą, darnų ir estetišką žaliųjų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą visuomenės aplinkosauginiam švietimui, siekiant ugdyti vilniečių aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes bei ekologinę savimonę, tobulinti gamtamokslinę kompetenciją, skatinti aplinkosauginę komunikaciją, formuojant švietimo įstaigų aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas. Projekto numeris – 2000056, Aplinka ir miesto plėtra.


Maisto technologijos katedros dėstytojai 2019 m. partnerio teisėmis dalyvavo Nordplus projekte „Quality aspects of animal products“ (NPHE-2019/10298). Projekto metu buvo sukurtas nuolatinis bendradarbiavimo tinklas su aukštojo mokslo institucijomis siekiant pasidalinti žiniomis, patirtimis apie gyvūninių produktų kokybės sampratą, kilmę, gyvūnų gerovę, higieną, šios šakos tvarumo aspektus. Projekto partneriai: Seinäjoki taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas ir Vilniaus kolegija.


2016 – 2019 m. įgyvendintas Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Audiovizualinės metodinės medžiagos apie gyvūnų infekcinių ligų, perduodamų žmogui, prevenciją, diagnozę ir gydymą kūrimas“ (Angl.: Online courses with videos for the field of veterinary communication dealing with prevention, diagnosis and treatment of diseases transferable from animals to humans; projekto trumpinys „ZOE – Zoonoses Online Education“; Nr. 2016-1-RO01-KA203-024732).

Projekto metu buvo sukurti atviri skaitmeniniai mokymo(si) ištekliai, pritaikyti veterinarijos, medicinos, pedagogikos ir lingvodidaktikos sričių atstovams, taip pat zoonozių mokymo ir monitoringo gidai, audiovizualinės medžiaga apie zoonozes ir jų prevenciją (www.zoeproject.eu).

Projekto metu buvo siekiama didinti informuotumą apie maliarijos ir dirofilariozės diagnozavimo, stebėjimo ir kontrolės priemones. Projektą įgyvendino 10 partnerių iš Europos Sąjungos šalių (Grigore T. Popa veterinarijos ir farmacijos universitetas (Rumunija), Alexandru Ioan Cuza universitetas (Rumunija), EuroEd fondas (Rumunija), Zagrebo universitetas (Kroatija), Soros -International House (Lietuva), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ di Teramo (Italija).


Naudingos nuorodos

2021-2027 Erasmus+ programa: http://www.erasmus-plius.lt/

2021-2027 Horizon Europe programa: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programa „Nordplus“ http://www.nordplus.lt/

Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje http://www.esinvesticijos.lt/

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra https://www.jtba.lt/

Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) https://www.smpf.lt/lt/

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) http://www.esf.lt/

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) https://www.cpva.lt/

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) http://lvpa.lt/

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) https://mita.lrv.lt/

Lietuvos mokslo taryba (LMT) https://www.lmt.lt/lt