Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedra kartu su projekto partneriu Soros International House 2018 m. lapkričio 22 d. organizavo projekto „ZOE – Zoonoses Online Education“ sklaidos seminarą. „ZOE – Zoonoses Online Education“  www.zoeproject.eu – tai  Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas, kuriuo siekiama sukurti atvirus skaitmeninius mokymo(si) išteklius, pritaikytus veterinarijos, medicinos, pedagogikos ir lingvodidaktikos sričių atstovams. Projekto metu yra siekiama didinti informuotumą apie maliarijos ir dirofilariozės diagnozavimo, stebėjimo ir kontrolės priemones. Visa tai naudinga ne tik profesionalams, bet taip pat ir visiems visuomenės nariams. Projektą įgyvendina 10 partnerių iš įvairių Europos Sąjungos šalių.

Sklaidos seminare dalyvavo daugiau kaip 30 klausytojų – studentų, mokinių, veterinarijos specialistų, dėstytojų. Įžanginį žodį tarė SIH direktorė Daiva Malinauskienė. Ji supažindino su projekto veikla, rezultatais, sukurtais ir dar kuriamais projekto intelektiniais produktais.

SIH anglų kalbos dėstytoja Kristina Kudriašova supažindino su internetiniais profesiniais kalbos kursais, pademonstravo, kaip prisijungti prie internetinės svetainės http://zoeproject.eu/course/modulo.php?id=2, demonstravo internetinių kursų vaizdo įrašus, kuriuose aptariamos ligos, perduodamos žmonėms iš gyvūnų, jų prevencija, diagnozė ir gydymas. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto docentė dr. Virginija Jarulė pristatė pranešimą „Maliarijos ir Dirofiliarijos aktualijos Lietuvoje”, kuriame supažindino su dar neseniai mūsų klimato zonai nebūdingomis zoonozėmis ir paaiškino, kodėl jos plinta Lietuvoje, kaip nuo jų apsisaugoti.  Seminaro dalyviai, spręsdami praktines užduotis, gilino žinias apie zoonozes ir jų profilaktiką.

Visi seminare skaityti pranešimai buvo įdomūs, aktualūs ir naudingi. Džiugu, kad seminaras susilaukė populiarumo ir ypač didelio susidomėjimo praktinėmis užduotimis.

Veterinarinės medicinos katedros docentė dr. Virginija Jarulė