Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarijos katedros docentės dr. Virginija Jarulė ir dr. Akvilė Ežerskytė –  Misevičienė 2024 m. vasario 29 d. organizavo seminarą „Priemonės, mažinančios mastitų ir somatinių ląstelių skaičių piene, kartu mažinant antibiotikų panaudojimą mastitų gydymui ūkiuose“, kuriame aktyviai dalyvavo Veterinarijos studijų programos studentai. Seminaro tikslas – pristatyti kartu su Lietuvos Žemės ūkio rūmais vykdomo EIP projekto rezultatus, siekiant pademonstruoti inovatyvių priemonių modelį, mažinantį somatinių ląstelių ir mastito susirgimo skaičius bei antibiotikų vartojimą, taip siekiant didinti ūkių efektyvumą ir išteklių naudojimo tvarumą bei informuoti ūkininkus, veterinarijos gydytojus, dėstytojus, studentus apie aktualias problemas pieno ūkiuose.

Dr. Virginija Jarulė seminaro dalyviams papasakojo apie projekte dalyvaujančius pieno ūkius, pademonstravo priemones, kurias pieno ūkiai naudojo projekto vykdymo metu ir pristatė tyrimų rezultatus. Daug susidomėjimo sulaukė galvijams suduodami juodojo česnako boliusai, kurie skatina natūralią gyvūnų apsaugos sistemą ir palaiko gerą tešmens sveikatą. Doc. dr. Akvilė Ežerskytė – Misevičienė papasakojo apie karvių mastito sukėlėjus, pieno užteršimo mikroorganizmais šaltinius, pristatė mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams tyrimų ataskaitą.

Šiuolaikiniams gyvuliams reikia ir šiuolaikinių laikymo bei priežiūros sąlygų, todėl labai svarbu nuolat plėsti ir gilinti žinias, neatsilikti nuo naujovių ir išvien žengti kartu su nuolatiniais pokyčiais ir inovacijomis.

Džiaugiamės, kad seminaras sulaukė didelio Veterinarijos studijų programos studentų susidomėjimo.