technologijos_2020

           Džiaugiamės aktyviu Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų dalyvavimu konferencijoje „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2020“. Kviečiame susipažinti su konferencijai pateiktais pranešimais. Tikimės, kad šie pranešimai ir juose išdėstytos mokslinės įžvalgos paskatins Jus tolimesniems moksliniams tyrinėjimams ir sprendimų paieškoms. Turime vilties, kad kitų metų konferencija mus visus vėl suburs, tačiau jau ne karantino, o įprastomis sąlygomis.

 1. Holistinių tyrimo metodų taikymas augalinės kilmės maisto produktų kokybės nustatymui, Nijolė Ružienė (Vilniaus kolegija).
 2. Bendro flavonoidų kiekio nustatymas ir antioksidacinis kanapių arbatos aktyvumas, Lukas Norgilas, Irena Čerčikienė, Jolanta Jurkevičiūtė (Vilniaus kolegija).
 3. HMF nustatymas skirtingų rūšių meduje, Viktorija Markauskaitė, Irena Čerčikienė, Jolanta Jurkevičiūtė (Vilniaus kolegija).
 4. Taninų kiekio nustatymas medžio žievėje, Eimantas Kiseliovas, Irena Čerčikienė, Jolanta Jurkevičiūtė (Vilniaus kolegija).
 5. Termofikacinės elektrinės vandens kokybės vertinimas, Rasa Bredulskytė, Irena Čerčikienė (Vilniaus kolegija).
 6. Itališkos duonos gamybos technologija ir kokybė, Karina Gvazdauskaitė, Jurgita Lazdauskienė (Vilniaus kolegija).
 7. Natūralių dažančių medžiagų panaudojimas miltinės konditerijos kepinių gamyboje, Rūta Kniežaitė, Jurgita Lazdauskienė (Vilniaus kolegija).
 8. Narvuose ir laisvai laikomų vištų dedeklių gerovė, Ugnė Kiošytė (Vilniaus kolegija).
 9. Badavimo ir šalčio poveikis metaboliniam aktyvumui, Andra Jarulytė, dr. Marius Brazaitis (Lietuvos sporto universitetas).
 10. Derinamų ištvermės ir jėgos treniruočių poveikis jaunų ir vyresnių kultūristų raumenų aerobinėms ir jėgos savybėms, Justinas Platkevičius, dr. Tomas Venckūnas (Lietuvos sporto universitetas).
 11. Penkiakovininkų aerobinio pajėgumo ypatumai kombinuotoje rungtyje, Vilma Juchnevičiūtė, dr. Arvydas Stasiulis, dr. Pranas Mockus (Lietuvos sporto universitetas).
 12. Profesionalių krepšininkų psichologinės būklės ir patirto fizinio krūvio kaita parengiamojo laikotarpio metu, Laurynas Gendvilas, dr. Tomas Venckūnas (Lietuvos sporto universitetas).
 13. Bendro polifenolinių junginių kiekio ir antioksidacinio aktyvumo nustatymas skirtingų rūšių cinamone, Agnė Abramavičiūtė, Jolanta Jurkevičiūtė (Vilniaus kolegija).

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO POKYČIAI!

Dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje norime informuoti apie planuojamus konferencijos „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2020“ pokyčius 2020 m. balandžio 29 d.
Kas pasikeičia? Nebus organizuojamas konferencijos dalyvių fizinis susitikimas Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete 2020 m. balandžio 29 d.

Kaip vyks konferencija? Planuojamas išleisti tęstinis elektroninis konferencijos leidinys, todėl kviečiame į jį rašyti straipsnius. Taip pat fakulteto internetiniame puslapyje viešinsime paruoštus pranešimus (PowerPoint formatu). Todėl jeigu planavote ruošti straipsnį ar pranešimą – niekas nesikeičia, lauksime Jūsų medžiagos el. paštu iki nurodytų terminų.

Kilus daugiau klausimų rašykite el. paštu a.guoba@atf.viko.lt

********************

Kviečiame į respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją
Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2020 

2020 m. balandžio 29 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas
(Studentų g. 39A, Vilnius)

********************

Konferencijos tikslas – analizuoti inovatyvių technologijų taikymą siekiant tvaraus konkurencingumo kuriant darnią aplinką ir modeliuojant kompetencijas ateities specialistui.

Konferencijos temų kryptys:

 • Aplinkos apsaugos politika ir įmonių socialinė atsakomybė;
 • Technologinės pažangos tendencijos ir lūkesčiai (agroverslo technologijų, maisto technologijos, kraštovaizdžio dizaino, cheminės analizės, veterinarijos) specialistams;
 • Gyvūnų sveikatos ir gerovės politika;
 • Aplinkosaugos aspektai bioekonomikoje;
 • Maisto technologijos: sauga ir kokybė;
 • Darnaus vystymosi principai kraštovaizdžio formavimo kontekste;
 • Sveikas ir stiprus žmogus – darni aplinka.

Straipsniai pagal pateiktus reikalavimus (reikalavimai čia) priimami iki 2020 m. birželio 30 d. . Visi straipsniai bus recenzuojami konferencijos Moksliniame komitete. Neatitinkantys reikalavimų straipsniai nebus spausdinami.

Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. straipsniai bus publikuojami konferencijos leidinyje.

Informacija teikiama el. paštu a.guoba@atf.viko.lt , tel. +370 655 91 755.

.