technologijos_2020

Kviečiame į respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją
Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2020 

Konferencija vyks 2020 m. balandžio 29 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete, Studentų g. 39A, Vilnius.
Konferencijos pradžia: 10.00 val.
Dalyvių registracija: 9.30 val.

Konferencijos tikslas – analizuoti inovatyvių technologijų taikymą siekiant tvaraus konkurencingumo kuriant darnią aplinką ir modeliuojant kompetencijas ateities specialistui.

Konferencijos temų kryptys:

  • Aplinkos apsaugos politika ir įmonių socialinė atsakomybė;
  • Technologinės pažangos tendencijos ir lūkesčiai (agroverslo technologijų, maisto technologijos, kraštovaizdžio dizaino, cheminės analizės, veterinarijos) specialistams;
  • Gyvūnų sveikatos ir gerovės politika;
  • Aplinkosaugos aspektai bioekonomikoje;
  • Maisto technologijos: sauga ir kokybė;
  • Darnaus vystymosi principai kraštovaizdžio formavimo kontekste;
  • Sveikas ir stiprus žmogus – darni aplinka.

Konferencijos kalba: lietuvių.

Konferencijos pranešimo trukmė – 10-15 min. pranešimui. Stendinio pranešimo pristatymas – 5-10 min.

Svarbiausios datos:

  • Pranešėjus kviečiame registruotis iki 2020 m. balandžio 17 d. užpildant elektroninę formą ir pateikiant pranešimų santraukas (iki 500 žodžių).
  • Klausytojų registracijos laukiame iki balandžio 27 d.

Registracija (elektroninė forma)

Straipsniai pagal pateiktus reikalavimus (reikalavimai čia) siunčiami po konferencijos iki 2020 m. gegužės 15 d. Visi straipsniai bus recenzuojami konferencijos Moksliniame komitete. Neatitinkantys reikalavimų straipsniai nebus spausdinami.

Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. straipsniai bus publikuojami konferencijos leidinyje.

Informacija teikiama el. paštu administracija@atf.viko.lt, tel. +370 655 91 755.