2018-02-20 į Agrotechnologijų fakultetą atvyko gausus būrys moksleivių. Tai Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos vykdomo Erasmus+ programos tarptautinio projekto „LOVE EVERY DROP“ dalyviai, kurie vasario 19-23 dienomis projekto veiklas įgyvendina Lietuvoje. Projekte dalyvauja 13-15 metų moksleiviai ir jų mokytojai iš Italijos, Portugalijos, Slovakijos, Turkijos, Vengrijos ir Lietuvos. Iš viso 36 dalyviai.

Projekto esmė – vandens resursų apsauga ir jų racionalus naudojimas. Projekto veiklos apima tiriamąją veiklą, paskaitas, įmonių lankymą ir kt. Projekto dalyviai pasižadėjo saugoti kiekvieną vandens lašą, todėl gimnazijoje sudaryta lašų ekspertų grupė, kuri atsakinga už tai, kad gimnazijoje nebūtų nenaudingai panaudotas nei vienas lašas vandens.

Agrotechnologijų fakulteto chemijos katedros narės, palaikydamos kilnią projekto idėją, mielai priėmė tarptautinio projekto dalyvius į svečius. Jiems buvo pasiūlyta 2,5 valandos programa, atitinkanti projekto idėją: lektorė Nijolė Ružienė anglų kalba skaitė paskaitą „Vandens chemija“, prieš pakviesdama moksleivius į laboratorijas eksperimentiniams darbams „Vandens kietumo nustatymas titrimetriniu ir elektrometriniu metodu“, supažindino moksleivius su saugaus darbo laboratorijoje taisyklėmis.

Gausus tarptautinio projekto dalyvių būrys eksperimentus atlikto dviejose laboratorijose vienu metu, jiems vadovavo lektorė Nijolė Ružienė, chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė, lektorė Jolanta Jurkevičiūtė ir visa chemijos katedros komanda: laborantės Viktorija, Karolina, Eglė, studentės Brigita, Ervina.

Projekto dalyviai neskubėjo iš laboratorijų, jie džiaugėsi galėję padirbėti su laboratorinėmis priemonėmis, palyginti, kuris tiksliau atliko eksperimentus. Išlydėdami projekto dalyvius namo, susidomėjusius pakvietėme sugrįžti, – baigus gimnaziją studijoms pasirinkti cheminės analizės programą.

Parengė Nijolė Ružienė