Agroverslo technologijų ir Maisto technologijos studijų programų studentai rugsėjo 25 d. kartu su lektorėmis Edita Kristina Kauryniene ir Jolita Savickiene lankėsi Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Studentams instituto istoriją, veiklos sritis, paslaugas, tikslus bei uždavinius pristatė direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė. Atliekamus maisto produktų sudėties cheminius ir maisto produktų maistingumo tyrimus: drėgmės, riebalų, baltymų, angliavandenių, pelenų, ląstelienos, druskos ir maisto priedų bei radiologinius maisto ir pašarų, pristatė Cheminių tyrimų skyriaus vedėja Inga Jarmalaitė. Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus patarėja Gitana Šaikuvienė supažindino studentus su juslinių tyrimų laboratorija, juslinės analizės metodais bei jusliniais tyrimais, kurių kasmet atliekama virš 1800. Studentai šioje laboratorijoje turėjo galimybę atlikti praktines užduotis. G. Šaikuvienė studentams aprodė Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų  skyrių, kuriame atliekami mikrobiologinės taršos bei parazitologiniai tyrimai.
Džiugu, kad Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas turi tokį svarų socialinį partnerį – NMVRVI, kurio veiklos sritys yra susijusios su Agrotechnologijų fakulteto studijų programose dėstomais dalykais.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė