2017 m. kovo 31 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Vilniaus Žemynos gimnazijos 9 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Aušra Degutytė. Praktiniame seminare dalyvavo 18 moksleivių.

Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja Nijolė Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla taip pat aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles.

Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė teoriškai išnagrinėjo procentinių tirpalų gamybos ypatumus, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė darbo eigą. Po to moksleiviai pasidalino į dvi grupes, vadovaujami lektorių I. Čerčikienės ir D. Židonytės, laborančių Viktorijos ir Karolinos, moksleiviai atliko praktikumą „Procentinės koncentracijos tirpalų gamyba ir koncentracijos nustatymas areometru“.

Moksleiviai susipažino su darbo metodika, atliko skaičiavimus, pagamino procentinės koncentracijos tirpalus iš kristalohidratų, nustatė tirpimo šiluminį efektą, išmatavo pagaminto tirpalo koncentraciją areometru ir aptarė rezultatus.

Žemynos gimnazijos moksleiviai Chemijos laboratorijoje lankėsi pirmą kartą. Svečiai liko patenkinti konstruktyviu darbu, dėmesingu Chemijos katedros priėmimu ir pageidavo artimiausiu metu apsilankyti vėl.

Chemijos katedra