2018 m. kovo 20 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Vilniaus Jėzuitų gimnazijos 9 klasės moksleiviams. Praktiniame seminare dalyvavo 26 moksleiviai, juos lydėjo mokytojos Lina Čepienė ir Rasa Rudzevičienė.
Mokslo taikomosios laboratorijos vedėja Nijolė Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, specializacijomis Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla, aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje.
Dėstytoja I. Čerčikienė paaiškino titrimetrijos metodo esmę, metodus, supažindino moksleivius su darbe naudojamomis medžiagomis ir aptarė laboratorinio darbo „Vitamino C nustatymas vaisių sultyse“ eigą. Moksleiviai, vadovaujami dėstytojų Irenos ir Jolantos bei laborantės Eglės, įvairiose sultyse nustatė vitamino C kiekį jodometrijos metodu ir aptarė gautus rezultatus.
Dėstytoja Dalė Židonytė aptarė taninus ir jų savybes. Taninai kaupiasi įvairiose augalo dalyse – žievėje, medienoje, lapuose, vaisiuose. Arbatoje taip pat yra daug taninų (arbatos polifenoliai yra vadinami katechinais, flavinais ir rubigenais), jų koncentracija žaliojoje arbatoje yra daug didesnė negu juodojoje.
Laboratorijoje, vadovaujami dėstytojos Dalės bei laborančių Viktorijos ir Karolinos, moksleiviai atliko praktinį darbą „Taninų kiekio nustatymas arbatžolėse“ permanganatometriniu metodu. Moksleiviai atliko iš anksto paruoštų įvairių arbatų vandeninių ištraukų tyrimą, apskaičiavo taninų kiekį procentais ir aptarė rezultatus. Po to grupės apsikeitė vaidmenimis.
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos moksleiviai Chemijos laboratorijoje lankėsi pirmą kartą. Svečiai liko patenkinti konstruktyviu darbu, dėmesingu Chemijos katedros priėmimu.

Chemijos katedra