2023 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Audronė Mikalauskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pasirašant sutartį dalyvavo Agrotechnologijų fakulteto dekanė Ramunė Vanagaitė bei VMVT Personalo skyriaus vedėja Jurgita Rimkienė. Sutartyje numatytas abipusiai naudingas bendradarbiavimas studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų bei užsakomosios projektinės veiklos srityse, glaudi teorijos ir praktikos dermė plėtojant veterinarijos, maisto technologijos, chemijos, dietetikos, informacinių technologijų, ekonomikos, apskaitos, vadybos studijų programas. Toks bendradarbiavimas sustiprins skirtingų studijų krypčių studentų ir dėstytojų kompetencijas, didins sutarties šalių socialinę atsakomybę ir skatins integruotos studijų sistemos kūrimą, o abipusė sąveika sukurs išskirtinę pridėtinę vertę tiek Vilniaus kolegijai, tiek ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.