2023-06-26-30 dienomis Agrotechnologijų fakulteto profesorė Marina Valentukevičienė dalyvavo pedagoginio personalo Erasmus+ mainų programoje Lenkijos Opolės universitete. Komandiruotė buvo skirta paskaitoms ir diskusijoms apie tolimesnį bendradarbiavimą Erasmus+ programoje, įvairių tarptautinių projektų rengimą. Skaitytos paskaitos studentams, dirbta naujoje šiuolaikiškoje laboratorijoje ir lauko sąlygomis. Paskaitų metu pristatyti Lietuvoje ir ES naudojamų aplinkotvarkos technologijų pavyzdžiai, taip pat paskaitos buvo pratęstos diskusijomis ir klausimais. Studentai dalyvavo studijų programos aptarime, domėjosi ir svarstė galimybes atvykti į VIKO pagal Erasmus programą. Paskaitas organizavo Opolės universiteto Aplinkos inžinerijos ir biotechnologijos instituto profesorė hab. dr. Antonina Kalinichenko. Komandiruotės metu susitikta su Erasmus+ programą administruojančiais Opolės universiteto atstovais, VIKO pristatyta kaip perspektyvi programos partnerė,  pasiūlyti VIKO studijų dalykai anglų kalba, dalyvauta diskusijose. Po susitikimų su Lenkijos kolegomis susitarta dėl galimo mainų programos tęsimo.