2020-02-06 Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute ATF Maisto technologijos studijų programos MT18 gr. studentai ir dėstytojos V. Romanovienė ir L. Milašienė dalyvavo Maisto saugos ir kokybės modulio mokomojoje ekskursijoje. NMVRVI yra Maisto technologijos katedros socialinis partneris. Ekskursijos tikslas – teorinių žinių gilinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas. Uždaviniai: susipažinti su maisto produktų mikrobiologinių tyrimų, bakteriologijos skyriais ir juose atliekamais maisto produktų mikrobiologiniais tyrimais, taikomais mikrobiologinės taršos įvertinimo metodais, jusliniais analizės metodais.

Institutas teikia rizikos vertinimo ir laboratorinių tyrimų paslaugas, siekiant užtikrinti maisto saugą, gyvūnų sveikatą bei gerovę, vykdant savikontrolės programas bei siekiant aprūpinti vartotojus geros kokybės pilnaverčiais maisto produktais. Instituto laboratorijos atlieka oficialią maisto produktų ir jų žaliavų, geriamojo ir mineralinio vandens, pašarų ir jų žaliavų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę pagal valstybės finansuojamas programas. Laboratorinių tyrimų rezultatai yra pateikiami su įvertinimo išvada, vertinami vadovaujantis teisės aktais ir moksliniu rizikos vertinimu. Mokomosios ekskursijos metu buvo pristatyta NMVRVI veikla, susipažinta su mėginių priėmimo, maisto mikrobiologinių tyrimų, cheminių tyrimų skyriais ir jų veiklomis. Mėginių priėmimo skyriuje priimami mėginiai: importuojamų ir eksportuojamų maisto produktų ir jų žaliavų, vidaus rinkoje atrinktų ir privačių asmenų pristatytų mėginių maisto produktų ir jų žaliavų tyrimams atlikti.

Maisto mikrobiologinių tyrimų skyriuje tiriami maisto produktai, jų žaliavos, geriamasis vanduo, maisto priedai, gėrimai. Skyrius susideda iš dviejų padalinių: mikrobiologinio padalinio ir juslinių tyrimų grupės. Mikrobiologiniame padalinyje tiriami indikatoriniai (pvz.: bendras mikroorganizmų skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, enterobakterijų skaičius ir kt.) ir patogeniniai (pvz.: salmonelės, listerijos, kampilobakterijos, šigelės ir kt.) mikroorganizmai, bei žuvų helmintai, trichineliozė, mikologinis užterštumas, antibakterinių medžiagų likučiai. Padalinyje atliekama terpių gamyba rankiniu ir automatiniu būdais. Studentai buvo supažindinti su mikrobiologine įranga (laminarais, autoklavais, homogenizatoriais, termostatais, kolonijų skaičiuotuvais, mikroskopais, terpių užpildymo, šaldymo įranga) ir jos paskirtimi, mikrobiologinės taršos įvertinimo metodais.

Juslinės analizės laboratorijoje atliekami jusliniai maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, vaikų maisto-mišinių, alkoholinių gėrimų, grikių, ryžių, jogurtų, alyvų aliejaus, vaistinių žaliavų tyrimai. Juslinius vertinimus atlieka 6-15 vertintojų, kurie atrinkti ir apmokyti pagal specialiai sudarytą programą. Jusliniai tyrimai gali būti: aprašomieji, kai reikia apibūdinti atskiras produkto juslines savybes, bei jų intensyvumą; skirtumų nustatymo, kai reikia nustatyti ar yra žymus juslinis skirtumas tarp dviejų ar daugiau maisto produktų. Aprašomieji tyrimai atliekami vertintojams dalyvaujant atviroje diskusijoje prie apvalaus stalo, o skirtumų nustatymo tyrimai atliekami tik individualiose kabinose. Studentai turėjo unikalią galimybę pamatyti puikiai įrengtą laboratoriją, individualias kabinas juslinei analizei atlikti, paruoštus mėginius vertinimui.

Cheminių tyrimų skyriuje atliekami maisto produktų, geriamojo vandens bei pašarų kokybės ir saugos tyrimai. Vykdoma valstybinė stebėsena augalinės ir gyvūninės kilmės maisto produktuose bei pašaruose: pesticidų liekanų, mikotoksinų, sunkiųjų metalų, veterinarinių vaistų ir hormonų liekanų, dioksinų bei kitų teršalų. Atliekami maisto produktų sudėties ir maisto produktų maistingumo tyrimai: drėgmė, riebalai, baltymai, angliavandeniai, pelenai, ląsteliena, druskos kiekis pagal natrį ir maisto priedų tyrimai. Tiriama mėsa, žuvis, pienas, pieno miltai, kiaušiniai, vaisiai, riešutai, grybai, daržovės, grūdai, augaliniai ir gyvūniniai riebalai, geriamasis vanduo, gaivieji ir alkoholiniai gėrimai, medus, pašarai ir jų produktai. Skyriuje dirbama su modernia aparatūra, kuria atliekama daug (apie 1400000/metus) sudėtingų tyrimų.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė