Jeigu pagrindinio ir papildomo priėmimo metu neįstojote dar turite galimybę tapti Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentu. Nuo 2021 m. rugpjūčio 25 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Agrotechnologijų fakultete vyksta studentų priėmimas į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas vietas šiose studijų programose:

AGROVERSLO TECHNOLOGIJOS (nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos);
CHEMINĖ ANALIZĖ (nuolatinės studijos);
MAISTO TECHNOLOGIJA (nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos);
VETERINARIJA (nuolatinės studijos);
KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS (nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos);

Sutarčių pasirašyti kviečiame atvykti į Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetą (Studentų g. 39A, Vilnius) 203 kabinetą nuo 8:00 val. iki 16:00 val.

Telefonas pasiteirauti: 8 640 41782.

Teikti prašymus nuotoliniu būdu galite siųsdami užklausą el. paštu: administracija@atf.viko.lt

Pasirašydami studijų sutartį turite pateikti šių dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):

  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us);
  • kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • kvitą, įrodantį 45 eurų studijų registracijos įmoką;
  • dokumentus, patvirtinančius vardo arba pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta tuo pačiu vardu arba ta pačia pavarde;
  • fotonuotrauką (3×4 cm).

 

Papildomų pasiekimų įtaka konkursiniam balui, stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

Studijų programa Kriterijus Kriterijaus
vertė
Agroverslo technologijos Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą 1 balas
Vykdantiems žemės ūkio veiklas 1 balas
Cheminė analizė

 

Maisto technologija

 

Kraštovaizdžio dizainas

 

Veterinarija

Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą 1 balas
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas
Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą
Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse gauti pažymėjimai)