Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra džiaugiasi, kad Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas bei Vilniaus Automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškių skyrius sėkmingai išbandė atnaujintą mokymo programą „Ūkininkavimo pradmenys“ ir pagal ją išmokė bei įteikė baigimo pažymėjimus 45 būsimiesiems ūkininkams.

Skaityti daugiau:

https://www.litfood.lt/paslaugos/zemdirbiu-mokymas/naujienos/dar-45-busimieji-ukininkai-apmokyti-pagal-naujaja-programa.html

Kursų organizatorė Nijolė Ružienė