Doc. dr. Darius Ryliškis 2018 kovo 5-8 dienomis skaitė paskaitas Varmijos ir Mozūrijos universitete (UWM), Olštyne. Tai buvo pirmas ATF Kraštotvarkos ir agroverslo katedros atstovo vizitas šiame universitete po Erasmus+ sutarties pasirašymo. Tad ir programa buvo ypatingai turininga. Pirmą dieną dr. hab. Andrzej Żołnowski iš Aplinkos ir žemės ūkio fakulteto supažindino su universitetu ir UWM miesteliu, ilgo susitikimo metu su Aplinkos ir žemės ūkio fakulteto dekanu prof. Krzysztof Młynarczyk buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, pasidalinta patirtimi. Antra diena prasidėjo Lietuvos, Vilniaus kolegijos ir Lietuvos didžiausių augalų kolekcijų pristatymu Kraštovaizdžio architektūros katedros kraštovaizdžio architektūros studentams magistrams, po paskaitos Sodininkystės katedroje jos darbuotojai pristatė tyrimų kryptis, Didaktinį ir eksperimentinį sodą bei Kortovo parką. Vėliau įvyko programoje nenumatytas susitikimas su to paties fakulteto Chemijos katedros prof.  Sławomir Kalinowski, kuris puoselėja didžiulę privačią sumedėjusių augalų kolekciją ir domisi maistui naudojamais sumedėjusių augalų vaisiais.
Trečią vizito dieną Sodininkystės katedroje net 3 studentų grupėms, padedant dr. hab. Anna Bieniek buvo pravesti užsiėmimai „Sumedėjusių augalų identifikacija žiemą“, o vakare profesorių emeritų (dalis jų kilę iš Vilniaus krašto) susirinkime buvo papasakota apie šiuolaikines Kaziuko muges. Paskutiniąją vizito dieną sutrumpinta paskaitos versija buvo skaityta Lenkijos sodininkystės mokslo draugijos (PTNO) nariams ir UWM personalui.
UWM tikrai gera vieta tiek studentijoms, tiek patirties (dėstymo) vizitams pagal  Erasmus+  programą, ir ne tik Kraštovaizdžio ir agroverslo katedros dėstytojams ir studentams.

Apie UWM plačiau – https://www.youtube.com/watch?v=YnEk61yK47U

 

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra