Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje balandžio 4 d.  vyko 24 – oji tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2019“. Renginio metu agroverslo technologijų studijų programos studentai susipažino su naujausia žemės ūkio technika, gyvulių ir augalų auginimo naujausiomis technologijomis. Studentai parodoje atliko dėstytojų parengtas užduotis, atsakė į pateiktus klausimus. ATF dėstytojos aptarė su socialiniais partneriais, „Litgeno” ir „Ekoagros” darbuotojais, tolimesnį bendradarbiavimą, bendradarbiavimo sutarčių atnaujinimą.
Parodoje vykusiuose seminaruose studentai ir dėstytojai išklausė paskaitas temomis:  „Biologinių priedų naudojimo skatinimas Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklius ir mažinti dirvos eroziją“ (skaitė G. Vyčienė, V. Grybauskienė, VDU Žemės ūkio akademija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija.), „Lietuvos pieno sektorius: situacija ir sprendimai“ (R. Savickienė, LR žemės ūkio ministerija), „Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas: mažesnis poveikis dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimatui“ (V. Feiza, LAMMC žemdirbystės institutas; V. Bogužas, VDU Žemės ūkio akademija; A. Šakickienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba), „Tradiciniai ir alternatyvūs mėsos brandinimo būdai“ (J. Stankevičiūtė, A. Krasauskas, VDU Žemės ūkio akademija), „Grybai augalų biostimuliantuose: tarp teorijos ir praktikos“ (N. Maršalkienė, VDU Žemės ūkio akademija), „Ekologinės gamybos sertifikavimo naujovės ir ypatumai“ (V. Masionis, VšĮ „Ekoagros“).

 

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė