2018 m. spalio 10 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete veterinarinės medicinos katedroje vyko katedros dėstytojų ir socialinių partnerių, Klaipėdos universiteto ir KIKA group,  organizuotas seminaras „ Veterinarijos specialistų veiklos ypatumai rūpinantis gyvūnų gerove ir apsauga“. Jo metu klausytojai buvo supažindinti kodėl ir kaip į laukinių paukščių organizmą veterinarijos gydytojai implantuoja GPS siųstuvus ir kitokias elektronines duomenų apie juos rinkimo priemones, kokia yra ūkinių gyvūnų gerovės būklė Europos Sąjungoje ir kaip ji bus gerinama, kaip galima padėti gyvūnams įsteigiant laikinus gyvūnų globos namus, ir dėl kokios ligos pasaulyje ženkliai sumažėjo įvairių rūšių  šikšnosparnių populiacijos.

Veterinarinės medicinos katedra