Konferenciją atidarė Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr.Nijolė Liepienė. Paskui vyko diskusija, kurioje dalyvavo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis,  Biodinaminės žemdirbystės asociacijos prezidentė Rasa Čirienė, „Agrokoncerno“ įmonių grupės administracijos ir personalo direktorė Rasa Šakauskienė, kooperatyvo „Bendras ūkis” įkūrėja, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentė Rasa Rasimaitė-Imhof, šeimos ūkio „Geltoni botai” įkūrėja, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto absolventė Ina Grecka ir ekologinio Burnių ūkio vadovas, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto absolventas Rokas Burnys. Svečiai diskutavo apie šiuolaikinių agroverslo specialistų rengimą, aukštojo mokslo ir verslo partnerystę. Buvo akcentuota, kaip svarbu agroverslo specialistams derinti teorinį pasirengimą ir praktinę veiklą .

Likęs konferencijos laikas buvo skirtas dalyvių pranešimams. Jų buvo pristatyta 16. Pranešimus skaitė viešnia iš National University of Kyiv-Mohyla Academy, svečiai iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Šiaulių Dainų progimnazijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos. Savo pranešimus pristatė ir Agrotechnologijų fakulteto dėstytojai bei studentai.

Dėkojame visiems konferencijos dalyviams!

Konferencijos pirmą dalį galite pamatyti čia: https://youtu.be/iWEqmzcbINs

Konferencijos antrą dalį galite pamatyti čia: https://youtu.be/JlTJPbqkgQ8