Kraštovaizdžio dizaino studijų programos dėstytojos doc. dr. I. Jančauskienė, doc. dr. R. Kondratienė ir doc. dr. G. Palaitytė š. m. gegužės 22 – 26 d. dalyvavo teoriniuose – praktiniuose mokymuose „Environmental Conception, Nature, and Landscape Planing and Design“  Karaliaus Mihajaus I – ojo iš Timisoaros Gyvybės mokslų universitete Rumunijoje (University of Life Sciences  „King Mihai I“ from Timisoara). Paraleliai dėstytojos ir keturi II kurso studentai dalyvavo tarptautiniame projekte „Integrating harmonic park and green management into“Parcul Civic”. Bendrame projekte dalyvavo 27 trijų aukštųjų mokyklų  studentai ir 9 dėstytojai iš Belgijos (VIVES University of Applied Sciences), Rumunijos (University of Life Science „KING MIHAI I) ir Lietuvos (Vilniaus kolegija, Agrotechnologijų fakuletas). „Civik“ parke Timisoaroje dirbo 5 mišrios studentų grupės, vadovaujamos dėstytojų. Grupės analizavo esamą situaciją, teikė projektinius pasiūlymus, kūrė vizualizacijas. Grupės savo parengtus projektinius pasiūlymus pristatė bendrame renginyje, kuriame studentai bei jų dėstytojai buvo įvertinti diplomais.

Studentai džiaugėsi, jog dalyvavimas Erasmus + mainų programoje bei įgytos naujos patirtys jiems padėjo išmokti planuoti laiką bei nusistatyti prioritetus, nuspręsti, kaip nori save realizuoti ir ko siekti.