Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Fondas priims užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, paraiškas gauti finansinę paramą 2018 m. rudens semestre.

Studentas, siekiantis gauti paramą, iki rugsėjo 30 d. privalo:

  1. Nustatytu terminu užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.
  2. Užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas.
  3. Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Studijuojantieji gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą, stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Mėnesio stipendijos dydis 123,50 Eur, vienkartinės socialinės išmokos dydis nuo 203 iki 319 Eur, ji skiriama dėl atitinkamos socialinės padėties. Parama skiriama pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentams.

 

Paramos skyrimo klausimais konsultuoja
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Aldona Valatkevičiūtė
Tel. +370 5 263 91 58, el. p. aldona.valatkeviciute@vsf.lt