Nuo sausio 23 iki vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių ir provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, elektroninius prašymus valstybės paramai, kuri skiriama pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentams.

Studijuojantieji konkurso būdu gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką:

Stipendijos mėnesio dydis 123,50 Eur

Vienkartinės socialinės išmokos dydis nuo 203 iki 319 Eur, ji skiriama dėl atitinkamos socialinės padėties.

Elektroninę paraišką studentai gali pateikti Fondo tinklalapyje adresu www.vsf.lt, pasirinkę elektroninę paslaugą „Parama išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams“. Pateikusieji paraišką ir gavę pranešimą, kad reikia pristatyti dokumentus, juos privalo pateikti Fondui iki 2017 m. vasario 20 dienos.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, o išeivijos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai – dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.

Studentai, pretenduojantys į socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jų prašyme nurodytas socialines aplinkybes arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

 

Paramos skyrimo klausimais konsultuoja
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Aldona Valatkevičiūtė
Tel. +370 5 263 91 58, el. p. aldona.valatkeviciute@vsf.lt