Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėstytojų atestacijos klausimu vyks 2019 m. gegužės 13 d. (pirmadienį) 9.00 val. 11 kabinete.

Atestuojamasis dėstytojas privalo dalyvauti Fakulteto komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą. Fakulteto komisijos sprendimas priimamas dėstytojui nedalyvaujant.

dr. Nijolė Liepienė
Fakulteto konkurso ir atestacijos
komisijos pirmininkė