Fakulteto bendruomenės nariai,
reaguodami į susidariusią situaciją Vilniuje dėl Covid-19 infekcijos plitimo, informuojame, kad Fakultete studijos ir darbas organizuojamas taikant mišrų būdą, derinant nuotolinį ir darbą kontaktiniu būdu, laikantis visų valstybės lygio ekstremalios situacijos saugos rekomendacijų.
Atsinaujinančią informaciją darbuotojai gaus iš savo tiesioginių vadovų, o studentai iš dėstytojų.