2016 m. kovo 22 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras „Šiuolaikiniai tyrimo metodai. Spektrometrija“ Vilniaus m. Žvėryno gimnazijos 11 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo mokytoja l. Vičkačkienė. Praktiniame užsiėmime dalyvavo 13 moksleivių. Pradžioje buvo trumpai aptartas teorinis kursas apie šiuolaikinius instrumentinius tyrimo metodus, išsamiai išnagrinėta spektrofotometrinė analizė. Po to moksleiviai laboratorijoje, vadovaujami dėstytojos Dalės Židonytės, laborančių Jūratės ir Viktorijos, atliko eksperimentinį laboratorinį darbą „Chlorofilo (a, b) ir bendros karotinoidų koncentracijos nustatymas augalinėje žaliavoje“. Moksleiviai pagal metodiką iš įvairių prieskoninių žolelių paruošė spiritinius ekstraktus, kuriuose spektrofotometru nustatė mėginio šviesos sugertį ir apskaičiavo chlorofilo (a, b) bei bendrą karotinoidų koncentracijas.

Žvėryno gimnazijos moksleiviai yra nuolatiniai Vilniaus kolegijos chemijos laboratorijos praktinių seminarų dalyviai, todėl buvo aptartos bendradarbiavimo sutarties sudarymo perspektyvos. Mokytoja domėjosi moksleivių dalyvavimo konferencijoje „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai“ bei gabių chemijai moksleivių tyrimų atlikimo Vilniaus kolegijos chemijos laboratorijoje galimybėmis.

Chemijos katedra