Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2017 m. balandžio 28 d. įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Vilniaus m. Žvėryno gimnazijos 11 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja L. Vičkačkienė. Praktiniame seminare „Alkoholių, karbonilinių junginių ir karbosirūgščių bei jų darinių fizikinių ir cheminių savybių tyrimas“ dalyvavo 14 moksleivių. Lektorė Dalė Židonytė kartu su moksleiviais trumpai pakartojo teorinį kursą apie alkoholių, karbonilinių junginių ir karboksirūgščių savybes, aptarė dažniausiai sutinkamus junginių gamtinius šaltinius ir panaudojimą, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė darbo eigą. Chemijos laboratorijoje moksleiviai, vadovaujami laborančių Viktorijos ir Karolinos, atliko eksperimentinį darbą, kurio metu buvo atlikti įvairūs bandymai: gautas natrio etilatas, patikrintos etanolio ir glicerolio rūgštinės savybės, iš būdingo kvapo atpažintas dietilo eteris ir etilacetatas, atlikta „sidabrinio veidrodžio“ reakcija, pademonstruotos aldehidų redukcinės savybės. Patikrintos acto rūgšties, kaip silpno elektrolito, savybės reakcijose su metaliniu cinku ir natrio karbonatu, atlikta oksalo rūgšties oksidacija kalio permanganatu, salicilo rūgšties terminis skaidymas, spiritinio muilo tirpalo hidrolizė ir netirpių kalcio muilų susidarymas, gautas etano rūgšties etilo esteris.

Mokytoja L. Vičkačkienė rūpinasi moksleivių chemijos žiniomis, ugdo jų žingeidumą ir gebėjimą eksperimentuoti, nes Žvėryno gimnazijos moksleiviai Vilniaus kolegijos chemijos laboratorijos praktiniuose seminaruose dalyvauja ne pirmą kartą.

Chemijos katedra